AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Uzaktan Eğitim ve Örgün Eğitimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Hakan KÖR
Hitit Üniversitesi

Erdat ÇATALOĞLU
Bilkent Üniversitesi

Hasan ERBAY
Kırıkkale Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bu çalışmada meslek yüksekokulu bilgisayar programcılığı bölümü öğrencilerinden uzaktan eğitim ve örgün
eğitim alan iki farklı grup arasında öğretim metotlarının, öğrenci başarı düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış ve katılımcılara web tabanlı olarak uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını, 2011- 2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve örgün eğitim öğrencileri ile Hitit Üniversitesi örgün eğitim öğrencileri oluşturmaktadır. İlk etapta İnternet Programcılığı-I dersini alan uzaktan eğitim ve örgün eğitim öğrenci gruplarına CSS ile Javascript konularını kapsayan ön test uygulanıp elde edilen veriler kaydedilmiştir. Ardından uzaktan eğitim ve örgün eğitim gruplarında CSS ile Javascript konuları işlenilerek son test uygulanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek, hangi öğretim metodunun öğrenci başarısı üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir.


Elde edilen bulgulara göre uzaktan eğitim metodu ile eğitim alan öğrencilerin başarı düzeylerindeki artış oranı, örgün eğitim öğrencilerine göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. İstatistiksel olarak uzaktan eğitim alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda verilen eğitim türüne göre karşılaştırma yapıldığında uzaktan eğitim metodunun daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: uzaktan eğitim, e-öğrenme, sanal sınıf eğitimi


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Uzaktan Eğitim ve Örgün Eğitimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Hakan KÖR
Hitit Üniversitesi

Erdat ÇATALOĞLU
Bilkent Üniversitesi

Hasan ERBAY
Kırıkkale Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.