AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Tasarımdan Uygulamaya Teknopedagojik (TPİB) Eğitim Projesi
Yard. Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Anadolu Üniversitesi

Yard. Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI
Anadolu Üniversitesi
Bildiri Özeti:
 Bu araştırma Tübitak tarafından desteklenen 109K191 numaralı “Öğretmen Adayları İçin Teknopedagojik
Eğitimin Etkisi ve Teknopedagojik Eğitime Yönelik Bir Yapı Önerisi” isimli ulusal çaplı bir projenin sonucu niteliğindedir. Araştırma üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşaması Trabzon’da eğitim teknolojileri alanı ile ilgili bir
sempozyumda düzenlenen çalıştay ile şekillenmiştir. 9 farklı üniversiteden 24 alan uzmanının katılımı ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri ile bu yeterliklere ait göstergeler ortaya konmuştur. Sonrasında ise teknopedagojik (TPACK-Deep) eğitim ölçeği geliştirilmiştir. İkinci aşamasında ise Türkiye’nin farklı bölgelerinden yedi üniversitenin son sınıfında öğrenim gören 3.105 öğretmen adayına geliştirilen ölçek uygulanmış, Türkiye profili ortaya konmuştur. Son aşamada ise TPİB yeterliklerini geliştirmeye yönelik bir eğitim planlanmış, Anadolu Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 61 öğretmen adayı seçmeli bir ders ile Teknopedagojik eğitime tabi tutulmuştur. Ders sonrasında öğrencilerin teknopedagojik eğitim yeterliklerindeki değişim incelenmiştir.
 Araştırma iki yıllık bir Tübitak projesinin özeti niteliğindedir.
Anahtar Sözcükler: teknopedagojik eğitim; BİT entegrasyonu; öğretmen yetiştirme; TPACK


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Tasarımdan Uygulamaya Teknopedagojik (TPİB) Eğitim Projesi
Yard. Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Anadolu Üniversitesi

Yard. Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI
Anadolu Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.