AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bobo ile Zaman Yönetimi Benim Zamanım Senin Zamanındır
Eda KARAÖZ

Doç. Dr. Mukaddes ERDEM
Hacettepe Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Öğretmenlik yaşamında ikinci kez birinci sınıfı okutuyordum. Öğrencilerde, gelişim dönemlerinin doğal sonucu olarak zaman kavramı yeterince oluşmamıştı. Bazı öğrencilerin 5-10 dakikada tamamladığı bir etkinliği bazıları, 20-25 dakikada tamamlıyordu. Sınıftaki zaman kullanımını dengelemek için öğrencilerin tümünde aynı zaman algısını yaratabilecek, zamanın paylaşılan bir kaynak olduğu ve zaman kullanırken diğerlerini düşünmek durumunda olduğumuz bilincini oluşturacak bir uygulamaya ihtiyaç vardı. Uygulama aynı zamanda iş ve zaman arasında güçlü bir ilişki olduğunu kavratacak biçimde manipüle edilebilir forma sahip olmalıydı. Böylece etkinlikleri belli bir zamanda bitirmemizin işin niteliği ile ilgili boyutları da algılanacak ve uygulamanın anlam alt yapısı sağlam olacaktı. Böylelikle Bobo karakteri ve onun yaşamından kesitleri sınıfa taşıma fikri gelişti.

Öğrencilere Bobo’nun evine ulaşmasının bizin sınıfta yaptığımız etkinliklere ayırdığımız zamanla bağlantılı olduğu açıklandı. Bobo canlı ve bizimle yaşayan bir karakterdi. Canlı olmasının getirisi olarak onun bazı ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların zaman kavramıyla ilişkisi öğrencilere sezgisel olarak hissettirilmeliydi. Bu durum Bobo’nun günlük yaşam akışının, yaşamındaki kişilerle ilişkilerinin konu alındığı küçük öykücükler oluşmasını sağladı. Etkinlikler için duyulan zaman ihtiyacı öğretmen tarafından belirlendikten sonra bu öykülerle süreç yapılandırılıp öğrencilere aktarılarak uygulama başladı. Bobo evine doğru ilerlemeye başladığında çalışma başlayacak, Bobo evine ulaştığında ise etkinlikler tamamlanmış olacaktı. Bu uygulama birinci sınıftan başlayarak üçüncü sınıfa kadar devam etti. Zamanla sınıfta öğrencilerin etkinlikleri bitirme sürelerindeki farkın ciddi şekilde azaldığı görüldü.. Öğrencilerin işe ayırdıkları zamanı somut bir araçla kontrol altında tutmak, etkinlikleri tamamlama zamanları arasındaki ciddi zaman farkını ortadan kaldırdı. Bu uygulamanın öğrencilerin evde ödev yapma süreçlerine de katkıda bulunduğu belirlendi. Evde zamanın bir öğretmen tarafından kontrol edilmiyor olması ya da ders çalışma süreçlerinin bir zille düzenlenmiyor oluşu öğrenciler için ödev yapma sürecini daha uzun bir zamana yayma eğilimini beraberinde getiriyordu. Bobo’nun çocuklarla beraber akşam eve gitmesi ve zaman kontrol aracı olarak gönüllüce kullanılması ödeve ayrılacak zamanın belirlenmesinde de olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu gelişmenin ilk işaretleri velilerle yapılan görüşmelerden alınmıştır.

Soyut bir kavram olan zaman, somutlaştırıldığı ve bir olaylar zinciri haline getirildiğinde öğrencilerin zamanı tanıması ve düzenlemesi mümkün olmuştur. (Etkinliğe ayrılacak zaman Bobo’nun yürümesi gereken yolla somutlaştırılarak açıklandığında zaman konusunda öğretmenin herhangi bir uyarısına gerek kalmadan öğrenciler zamanlarını düzenlemeye başladılar.). Anını düzenleyen bireyin yakın geleceği de düzenleme becerisinin gelişme göstereceği, zaman, öğretmenin yönetmesi gereken bir olgu olmaktan çıkarak öğrenciler tarafından belirlenen ve yürütülen bir hal alacağı,iş ve o işe ayrılması gereken zaman ilişkisinin öğrenciler tarafından belirlenmeye başlanacağı, işi bitirmek için gösterilen sabırsızlık ve aceleciliğin getirdiği dikkatsizliklerde gözle görülür bir azalma gerçekleşeceği çalışma için ön görülen sonuçlar olmuştur. Bu sonuçlar elde edilen verilerle desteklenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: zaman yönetimi, iş ile zaman arasındaki ilişki, anını düzenleyen birey


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bobo ile Zaman Yönetimi Benim Zamanım Senin Zamanındır
Eda KARAÖZ

Doç. Dr. Mukaddes ERDEM
Hacettepe Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.