AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Moodle için Geliştirilmiş Yeni C Derleyici Modülü
Devkan KALECİ
İnönü Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Toplum, kendine özgü yapısı, gücü ve özellikleri olan insanların sosyal ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları yapılardır. Sağlıklı bir toplum; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluşur. Eğitim, bireylerin toplum içinde sağlıklı şekilde sosyalleşmelerini, toplumsal ve kültürel değerleri kazanmasını ve toplumsal yapının devamlılığını sağlar. Bu bağlamda eğitim, bireyin hayatının her anında bireye o günkü evrensel ve toplumsal doğrulara uygun davranışlar kazandırma görevini üstlenir ve bireyin doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir. Günümüzde bilgi, toplumların her alanda rekabet güçlerini ve gelişmişlik düzeylerini belirleyen unsurların başında gelir. Bilginin paylaşılması ve herkes tarafından kolayca ulaşılması bilginin gücünü arttıran en temel etkendir. Bu noktada hızla gelişen bilişim teknolojileri, bilginin küresel boyutta yaygınlaşmasının, gerek bireysel gerekse toplumsal beklentilere hızla cevap verebilmesinin ve eğitim kalitesinin uluslararası standartlara ulaştırılmasının önünü açmaktadır.

Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir. Bu tür eğitimde, öğretici ve
öğrencinin birbirlerinden coğrafi olarak uzak olduğundan, bu eğitim programında elektronik araçların ya da yazılı materyal ve basılmış malzemelerinin kullanılması oldukça önemlidir. Uzaktaki öğrencilere, video veya ses dosyalarında yer alan bilgiler, bilgisayar ve multimedya teknolojisi gibi elektronik araçların yardımıyla ulaştırılır. Ders Yönetim Sistemi bir dersin içeriğini öğrencilere sunan, öğrencilerin kendi aralarında ders notlarını ve ödevlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bir web uygulamasıdır. Bu uygulamalar eğitimciler ile öğrenciler arasında etkileşim kurulmasına olanak vererek, eğitimcilere test ve sınav hazırlamasına ve öğrencilerden gelen ödevlerin kontrollerine izin vermekte, öğrencilere ise, sohbet, dosya paylaşımı, tartışma grupları ve haber servisleri gibi uygulamalar ile uzaktaki bir öğrenci ya da öğrenci grubu ile öğrenme işbirliği kurmasına olanak sağlamaktadır. Eğitim kurumları ve üniversitelerde öğrenme ve öğretme aracı olarak bilişim teknolojileri gün geçtikçe daha çok tercih edilmekte, özellikle web tabanlı eğitimde yaygın olarak kullanılan öğrenme yönetim sistemleri (LMS- Learning Management Systems) buna paralel olarak hızla gelişmektedir.

Bu noktada, açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi olan Moodle öne çıkmaktadır. Moodle, sınıf ortamında öğrenci ile eğitici arasında olası iletişim şekillerini web ara yüzü ile üst düzeyde destekleyen bir öğrenme yönetim sistemidir. Kolay kullanımı, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir sistem olması, çok geniş servis seçenekleri içermesi eğitim sektöründe tercih edilen bir sistem haline gelmiştir. Moodle’ın açık kaynak kodlu olması, çok farklı alanlarda duyulan gereklilik üzerine geliştirilen ve programa yeni özellikler katan yeni modüllerin geliştirilmesine izin vermesi ve içinde geliştirilmiş çok sayıda modül içermesi kullanıcı ve sistem yöneticilerine alternatifl er sunması bu öğrenme yönetim sisteminin diğer önemli bir artısıdır. Bu çalışmada, Moodle için yeni geliştirilen çevrimiçi C derleyici modülü sunulmuştur. Geliştirilen bu modül ile Linux sunucu üzerine kurulu olan Moodle, ücretsiz bir derleyici olarak Moodle kullanıcılarının C dosyalarını herhangi bir derleyiciye ihtiyaç duymadan derlemelerine ve çalıştırmalarına imkân sağlamaktadır. Böylece c dersleri için laboratuvarlardaki her bilgisayara ayrı ayrı derleyici yazılımlar kurmak yerine Moodle’ın diğer artılarıyla beraber c derslerin yapılabilmesine olanak verilmektedir.
Anahtar Sözcükler: öğretim yönetim sistemi, açık kaynak kod, moodle, C derleyici


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Moodle için Geliştirilmiş Yeni C Derleyici Modülü
Devkan KALECİ
İnönü Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.