AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fatih Projesi Hakında Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Serkan DİNÇER
Çukurova Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2006-2010 yılları arasındaki hedefl erinden biri olan “Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır” ifadesinden yola çıkılarak hazırlanan Fatih Projesi, eğitim sistemine birçok yenilik getirmesinin yanı sıra, birçok tartışmayı ve eleştiriyi de gündeme taşımıştır. Proje ile ilgili gerekli akademik çalışmaların yapılmaması, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayar/teknoloji okuryazarlık seviyeleri ve özellikle hazırlanan/ hazırlanacak içeriklerin eksikliği bu eleştirilerin başında gelmektedir.

 2011 yılından itibaren Fatih Projesi ile ilgili akademik çalışmalar yapılmasına rağmen Fatih Projesi’nin hedefl eri, süreçleri ve çıktılarının nasıl olabileceği hakkında bilgi düzeyini açıklayan bir çalışmaya literatürde ulaşılamamıştır. Bu kapsamda Fatih Projesi’ni kullanacak olan öğretmenleri yetiştiren öğretim elemanlarının, Fatih Projesi hakkında görüşlerinin tespit edilmesi; Fatih Projesi hakkında ne kadar bilgiye sahip olduklarının belirlenmesi ilgili projenin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin 20 farklı eğitim fakültesindeki 315 öğretim elemanına Fatih Projesi hakkındaki görüş ve bilgilerini soran bir anket uygulanmış ve sonuçları analiz edilerek sunulmuştur

Anahtar Sözcükler: fatih projesi; bilgisayar destekli eğitim; teknoloji kullanımı.


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fatih Projesi Hakında Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Serkan DİNÇER
Çukurova Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.