AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilişim Teknolojileri Dersi ve İlköğretimde Önemi ICT Courses and Importance in K-12
Doç. Dr. Serçin KARATAŞ
Gazi Üniversitesi

Ezgi Arzu GÜNEŞ
Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Burcu KARABULUT COŞKUN
Gazi Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüz çağında; bilgiye erişim, kapsam ve üretim niteliklerinin de hızla değiştiği görülmektedir. Çünkü toplumların düşünce üreten ve yaratan, bireylere her geçen gün daha fazla gereksinimi olmaktadır. Bu değişimlerin sonucunda günümüz bireylerinden beklenen, ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmaları, onu etkili olarak kullanma becerisine sahip olmalarıdır. Okullardan ve öğretmenlerden beklenen ise; bilgiye erişebilen, onu etkili kullanma becerisine sahip, teknolojiyi etkili kullanabilen bireyler yetiştirmeleridir.

Gelişmelerden en çok etkilenen alanlardan birisi de eğitim alan olmuş, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreciyle bütünleştirilmesi çalışmalarını takiben teknolojideki gelişimlerin eğitimi bazı yönlerden etkilediği görülmüştür (Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003).

Türkiye’de bilgisayar ve internet erişiminin okullara getirilmesi, öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanmalarına yönelik eğitilmesi ve bilişim teknolojilerinin eğitim sistemi ile bütünleşmesi çalışmaları özellikle 1998 yılından bu güne sürdürülmektedir. Bütünleşme sürecinde karşılaşılan problemler genel olarak öğretmen yetiştirme, donanım edinme ya da donanım güncelleme gibi görünse de; günümüzde farklı problemlerin oluştuğu da gözlemlenmektedir. Bunlardan birisi de Bilişim Teknolojileri Dersleri’nin bu günkü durumudur.

Bilgisayar okuryazarlık becerilerinin kendi kendine kazanıldığının düşünülmesi, okulların sadece teknolojik araç-gereçlerle donatılmasının yeterli olduğu gibi algıların, ileri düzey bilişim teknolojileri becerilerinin kazanılmasına engel oluşturduğu düşünülmektedir. Hâlbuki ülkemizin ulusal ve uluslar arası bilimsel değerlendirme raporlarında alt sıralardaki yeri bu algıların tekrar değerlendirilmesi gerektiğinin bir göstergesidir. Bu değerlendirmeler ışığında, çalışmada Bilişim Teknolojileri Dersi’nin bu günkü durumu değerlendirilmiş ve ilköğretim çağındaki bireylerin gelişimi açısından önemi vurgulanmıştır.

Bu çalışmanın amacı Bilişim Teknolojileri dersinin, eğitim programlarında yerini ilk almasından bu yana geçirdiği dönemleri inceleyerek, günümüz eğitim programında bulunmasının önemini vurgulamaktır. Bu amaçla ilköğretim okullarında bilişim teknolojileri dersinin durumu incelenerek, ilköğretim çağındaki bireylerin gelişimlerine ne tür katkılar sağlayabileceğine yönelik öneriler sunulmuştur.

Sonuçta; Bilişim Teknolojileri dersine gereken önemin verilmesi, yalnızca bireysel gelişime değil toplumsal gelişime, çağı yakalama, çağa öncülük etme, bilgiyi kullanan değil üreten olma açısından oldukça önem kazanmaktadır. Tüm dünyanın günlük hayatın vazgeçilmezi olan teknolojiyi yakından takip etmesinin yanında, ülkemizin bu uygulamaların gerisinde kalması ve göz ardı etmesi düşünülememektedir. Değişen birey ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim düzeyinde bu derse gereken önemi vermesi ve gerekli tedbirleri alması, kurumsal değil toplumsal ilerlemeyi yönlendirmesi açısından önemlidir.

Özetle, “Öğretileni Öğrenmek” yerine kullanılan “Öğrenmeyi Öğrenmek” ifadesi de giderek eskimeye başlamıştır. Günümüzde artık “Bilgiye Erişmek”, “Teknoloji ile Doğru Bilgi Üretmek” konuları geçerli olmaya başlamıştır. Her geçen gün teknoloji alanında birçok önemli gelişim yaşanmaktadır. Birçoğu bazı toplumların farkında bile olmadan, hızla gerçekleşip bitmekte ve farkında olmadan yaşantı alanına girmektedir. Özellikle öğrenme hızlarının yoğun olduğu zaman diliminde olan ilköğretim sürecinde bireylerin teknoloji kullanımı konusunda doğru eğitim sürecinden geçmesi önemlidir

Anahtar Sözcükler: bilişim teknolojileri dersi, ilköğretim


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilişim Teknolojileri Dersi ve İlköğretimde Önemi ICT Courses and Importance in K-12
Doç. Dr. Serçin KARATAŞ
Gazi Üniversitesi

Ezgi Arzu GÜNEŞ
Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Burcu KARABULUT COŞKUN
Gazi Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.