AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adayların Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Görüşleri
İsmail ÇELİK
Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail ŞAHİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bildiri Özeti:

21.yy’de bilgi ve teknolojiye bağlı gelişmeler insanların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamını etkilediği kadar iletişim şekillerini de değiştirmiştir. Söz konusu olan bu değişimler eğitim-öğretim sürecini de etkilemiş uzaktan ve web temelli eğitime yönelim artmıştır. İnternet, aynı zamanda insanların sosyal etkileşimde bulunduğu bir iletişim aracıdır. Yani sadece bilgi toplama, e-posta kullanma ve alış-veriş yapmada değil, internet aynı zamanda sosyal iletişim kurmada da önemli bir yere sahiptir (Lavanco ve ark., 2008). Eğitimde geleneksel yaklaşımların, günümüzde beklenen niteliklere sahip bireyleri yetiştirmede yetersiz kaldığı düşünülürse, çözüme yönelik en etkili yollardan biri, teknolojinin sağladığı tüm olanaklardan özelde internetten etkili bir şekilde yararlanmaktır (Altun ve ark., 1999; Yigit & Akdeniz, 2000; akt. Atam, 2006).

Özellikle Web 2.0 teknolojileriyle internet, eğitim-öğretim süreci için uygun bir yapı oluşturur. Web 2.0 teknolojileri kullanıcılara bir topluma içerik ve fikir sunmayı amaç edinen ortamlara katkıda bulunmayı kolaylaştırır. Online öğrenme topluluklarıyla insanlar, zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde internet aracılığıyla etkileşime girerek aktif ve informal öğrenmelerini artırabilirler. Sosyal ağlar resim, video, içerik, profil gibi birçok konuda paylaşım ve etkileşim sağlanmasıyla milyonlarca kullanıcıyı çekmiş ve sosyal ağ toplulukları ile birlikte internet kullanıcıları arasında oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle, insanların iletişim biçimini farklı boyutlara taşıyan sosyal ağ sitelerinde, milyonlarca kullanıcı gerçek kimlikleri ile yer almakta ve her türlü bilgiyi özgürce paylaşabilmektedir. Bu denli yaygınlaşan sosyal ağ sitelerinin, eğitim süreçlerinde de çok farklı amaçlarla etkin bir şekilde kullanımı büyük önem taşımaktadır (Gülbahar ve ark., 2010). Ergen ve yetişkinlerin en çok ziyaret ettiği sosyal ağ siteleri, bu sitelere üye olanların kullanımdaki temel amaç öğrenme olmasa bile, informal öğrenme ortamları olarak düşünülebilir.Facebook, Twitter, MySpace ve Linkedln gibi sosyal ağ siteleri, üniversite öğrencileri tarafından da en çok ziyaret edilen web siteleri arasında yer almıştır. Bu araştırmada öğretmen adaylarının sosyal ağların kullanımına yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırmada bir eğitim fakültesinde öğrenim gören farklı branşlardaki öğretmen adaylarının görüşleri yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. En çok ziyaret edilen sosyal ağ sitesi olan FB, içerdiği Web 2.0 teknolojileriyle eğitimciler için teknolojik bir araç olarak düşünülebilir. Öğretmen adayları tarafından da sıkça kullanılan FB’nin eğitsel bir araç olarak değerlendirilebilmesi için, öğretmen adaylarının FB’yi hangi amaçla kullandıkları, FB’ye ilişkin eğitsel algılarının bilinmesi önemlidir.

Görüşme formunda yer alan sorular sırasıyla, Facebook, Twitter gibi sosyal ağ sitelerini kullanım amacınız nedir, bir öğretmen (ya da öğretmen adayı) olarak sosyal ağ sitelerini kullanmanın size nasıl yardımcı olacağını düşünüyorsunuz, sosyal ağ sitelerini kullanmanızın öğrencilerinize ne gibi yararları olabilir, bir öğretmenin eğitim-öğretim sürecini sosyal ağ siteleri nasıl değiştirebilir, ders işlerken online sosyal ağları kullanmak isteyen yeni bir öğretmene bu sitelerin faydalarıyla ilgili ne söylemek isterdiniz, ders işlerken sosyal ağ sitelerini kullanmak isteyen yeni bir öğretmene bu sitelerin zararlarından hangileri hakkında uyarmak isterdiniz ve sosyal ağ siteleri kullanılarak hangi konuların öğretilmesini istersiniz şeklindedir.

NVivo8 nitel araştırmalarda veri analizlerinde kullanılan araştırmacılara kolaylık sağlayan programdır. NVivo8 programı, yapılandırılmış görüşme formundan toplanan nitel verilerin analizinde kullanılmıştır. Toplanan veriler nitel araştırmalarda içerik analizi için kullanılan NVivo 8.0 programıyla analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanımlarına yönelik sorulara verilen yanıtlardan kullanım amaçlarının, iletişim, gündem takibi, vakit geçirmek /eğlence, bilgi paylaşımı ve sosyalleşmek olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarına göre, sosyal ağları eğitsel kullanımları onlara iletişim, alanla ilgili bilgi paylaşımı, alanla ilgili yenilik takibi ve öğrencileri tanıma konularında fayda sağlamaktadır.

Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adayların Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Görüşleri
İsmail ÇELİK
Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail ŞAHİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Abstract :
Keywords : öğretmen adayları, web 2.0, sosyal ağlar
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.