AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamaları Üzerine Öğretim Teknolojileri Çerçevesinde Bir İnceleme
Bekir Kürşat DORUK
Ahi Evran Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamında ilk öğretmenlik deneyimlerini yaşadıkları, öğrenme öğretme sürecine yönelik donanımlarını, yaklaşımlarını taze bir heyecan içinde ortaya koydukları, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürdükleri öğretmenlik uygulamaları nitelikli öğretmen yetiştirmede önemli bir yere sahiptir. Öğretmen adaylarının bu ders kapsamında okullarda yaptıkları uygulamalarda, benimsedikleri yaklaşımların, kullandıkları yöntem, teknik ve materyallerin ve bunlara yönelik tercihlerinin altında yatan nedenlerin irdelenmesi eğitimin geleceğine yön vermede önemli bir etken olan öğretmen adaylarının daha iyi yetiştirilmesi ve bu alanda yapılan uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesi konusunda ipuçları sağlayacaktır. Bu bağlamda bu araştırmada, öncelikle öğretmen adaylarının okullarda yaptıkları öğretmenlik uygulamalarının niteliğini, öğretim teknolojilerinin temel bileşenlerinden bazıları olan öğrenme yaklaşımı, yöntem, teknik, materyal, öğretmen –öğrenci iletişimi, teknoloji kullanımı yönünden inceleyerek, adayların öğretme öğrenme sürecindeki yönelimlerini belirlemek, daha sonra bu yönelimlerinin kaynaklandığı nedenleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü son sınıfında eğitim görmekte olan 13 öğretmen adayı okullarda yaptıkları öğretmenlik uygulamaları sırasında gözlemlenmiş, uygulamalar sonunda da bu öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.

 Öğretmen adaylarının yaptıkları uygulamalar sırasında yapılan gözlemler öğretim teknolojisi kavramının yukarıda değinilen bileşenleri bakımından incelenmiş, öğretmen adaylarının genel olarak geleneksel öğretim yaklaşımlarını kullanma eğilimi içerisinde oldukları belirlenmiştir. Düzenlenen yarı yapılandırılmış görüşmelerle öğretmen adaylarının bu eğilimlerinin altında yatan etkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla görüşmelerde ilköğretim matematik öğretmeni adaylarına öncelikle öğrenme öğretme sürecine bakışlarını yansıtacak sorular yöneltilmiş, ardından da öğretmenlik uygulamalarında geleneksel öğretim tarzına yönelişlerinin altında yatabilecek muhtemel nedenleri belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin içerik analizi yöntemiyle çözümlenme süreci devam etmektedir. Araştırma sonuçlandığında ortaya çıkan ortak temalar sunularak elde edilen sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde tartışılacak, ulaşılan sonuçlar doğrultusunda öğretmen yetiştirme konusundaki bazı problemlerin çözümüne yönelik önerilerde bulunulacaktır

Anahtar Sözcükler: öğretmenlik uygulamaları, öğretmen adayları, öğretim teknolojileri, öğretmen yetiştirme,


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamaları Üzerine Öğretim Teknolojileri Çerçevesinde Bir İnceleme
Bekir Kürşat DORUK
Ahi Evran Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.