AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Nodexl: Sosyal Ağ Çözümleme Aracı
Erkan ÇALIŞKAN
Niğde Üniversitesi

Nihal MENZİ
Niğde Üniversitesi

Nezih ÖNAL
Niğde Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Web 2.0 teknolojileri ilk defa 2004 yılında ortaya konulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Web 1.0’da pasif durumda olan internet kullanıcıları web 2.0 teknolojileriyle birlikte etkinleşmiş ve diğer kullanıcılarla web siteleri üzerinde etkileşimde ve paylaşımlarda bulunmaya başlamışlardır. Web 2.0 teknolojilerinin internet üzerinde kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sanal dünya üzerinde önemli uygulamalara olanak sağlayan elektronik etkinliklere yenilerinin eklenmesi gerçekleşmiştir. Özellikle web 2.0 teknolojileri üzerine kurulu olan sosyal medya,
oluşturduğu yeni ortamlarla yeni bir elektronik dünyayı meydana getirmiştir. Sosyal medyanın en önemli öğelerinden
birisi de sosyal ağ uygulamalarıdır.

Kullanıcıların birbirleriyle etkin bir biçimde etkileşebildikleri ve paylaşımlarda bulunabildikleri sosyal ağlar yaygınlığını her geçen gün arttırmaktadır. Yaygınlaşan sosyal ağlar arasında Facebook ve Twitter gibi ortamlar liderliği göğüslemektedirler. Önemli yararlarından ve kullanışlılığından dolayı sosyal ağların eğitim uygulamalarındaki kullanım oranlarında da önemli bir artış yaşanmaktadır. Eğitim araştırmacıları ve uygulayıcıları sosyal ağlara üye olan kullanıcı sayılarındaki ve bu sosyal ağların kullanımına ayrılan zamanlardaki patlamayı bir fırsat olarak değerlendirme eğilimindedirler. Bu nedenle sosyal ağların eğitim kurumlarında ve öğretim etkinliklerinde kullanımlarına her geçen gün yeni örnekler eklenmektedir. Yürütülen araştırmalar olumlu sonuçlar getirdiği kadar çeşitli sıkıntılarla da karşı karşıya gelmektedir. Gerçekleştirilen etkinliklerin önemli sıkıntılarından birisi sosyal ağ üzerinden gerçekleştirilen etkileşimlerin ve bireyler arasındaki iletişimlerin gerçek anlamda ayrıntılı biçimde incelenememesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yürütülen bu çalışmaların önemli bir noktası da sosyal medya üzerinden kurulan sosyal ağ yapılarının çözümlenmesidir.

Sosyal Ağ Çözümleme (Social Networking Analysis) topluluklardaki gizli yapısal ilişkileri anlamlandırmak için geliştirilmekte olan yaygın bir modeldir. Bu noktada sosyal ağ çözümlemeleri konusunda farklı çalışmalar gerçekleştirilmekte, çeşitli uygulamalarla sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Sosyal ağ çözümlemeleri için kullanılan genel bilgisayar yazılımları üst düzey programlama becerileri gerektiren profesyonel kullanımlar içindir. Microsoft Off ice Excel 2007/2010 programı için ücretsiz bir eklenti olarak hazırlanan NodeXL (Network Overview, Discovery and Exploration add-in for Excel) yazılımı ise hiçbir programlama becerisi gerektirmeden basit sosyal ağ çözümlemeleri açısından oldukça uygundur. NodeXL hesap işlem programında pasta grafiği hazırlama kolaylığında kullanıcılara ağ diyagramları oluşturulmasına izin vermektedir. Facebook, Twitter, YouTube ve Flickr gibi birçok sosyal ağ NodeXL ile rahatlıkla çözümlenebilmektedir. Düğümler ve bağlantılar üzerinde çözümlemeler gerçekleştirip, görsel olarak ortaya koyan NodeXL araştırmacılara önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Veriler Twitter, YouTube ve Flickr gibi sosyal ağ ortamlarından doğrudan alınabileceği gibi Facebook, Exchange ve WWW bağlantılarının aktarılmasında var olan birkaç eklentiden uygun olan birisi kullanılabilir.

Ağ yapılarının görselleştirilmesinin yanı sıra verilerin seçimi, sıralanması, filtrelenmesi ve kümelenmesi gibi işlevler de NodeXL üzerinde etkin olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışma çerçevesinde de NodeXL hakkında bilgi verilmiş, kullanımı anlatılmış ve basit çözümleme örnekleri gösterilmiştir. Açık kaynak kodlu olan ve geliştirilmeye devam edilen NodeXL’in gelecek araştırmalarda kullanılarak eksiklerinin giderilmesi ve yeni eklentilerle ağ çözümleme becerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Anahtar Sözcükler: sosyal medya, sosyal ağlar, sosyal ağ çözümleme, nodeXL


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Nodexl: Sosyal Ağ Çözümleme Aracı
Erkan ÇALIŞKAN
Niğde Üniversitesi

Nihal MENZİ
Niğde Üniversitesi

Nezih ÖNAL
Niğde Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.