AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilgisayar Destekli Etkileşimli Kavramsal Değişim Metinlerinin 11. Sınıf Öğrencilerinin Elektrokimya Kavramlarını Anlamalarına ve Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi
Uğur TAŞDELEN
Zirve Üniversitesi

Ömer GEBAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bu çalışmanın amacı Bilgisayar Destekli Etkileşimli Kavramsal Değişim Metinleri (BDEKDM) ile birlikte verilen kavramsal değişim yaklaşımına dayalı öğretim yönteminin 11. sınıf öğrencilerin elektrokimya kavramlarını anlamasına ve kimyaya karşı tutumlarına etkisini incelemektir. Bu çalışma Mayıs 2009’da Ankara’daki bir anadolu lisesinin iki fen sınıfına kayıtlı olan 66 öğrenci ile yapılmıştır. Yarı deneysel bir araştırma tasarımı kullanılmıştır. Sınıflar grup olarak atanmıştır; bir sınıf kontrol grubu, diğeri ise deney grubu olarak. Kontrol grubunda geleneksel
öğretim yöntemi ile ders anlatılırken deney grubuna BDEKDM ile birlikte verilen kavramsal değişim yaklaşımına dayalı öğretim yöntemi ile ders anlatılmıştır.

Öğrencilerin elektrokimya ile ilgili kavramları hakkında bilgi toplamak için Elektrokimya Kavram Testi (EKT) uygulamadan önce ve sonra verilmiş, kimyaya karşı tutum hakkında bilgi toplamak için uygulama sonunda
Kimyaya Karşı Tutum Ölçeği (KKTÖ) kullanılmıştır. Muhtemel ortak değ iş kenleri belirlemek için uygulamadan
sonra Bilimsel Süreç Becerisi Testi (BSBT) kullanılmıştır.

Elde edilen veriler iki yönlü ortak değ iş kenli varyans analizi (ANCOVA) ve iki yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılarak analiz edilmiş tir. BSBT ortak değ iş ken olarak alınarak EKT fark skorları ANCOVA ile analiz edilmiş ve sonuçlar deneysel grubun anlamlı bir ş ekilde daha iyi bir kavram anlayış ı geliştirdiğini göstermiştir. Yine sonuçlar göstermiş tir ki, erkekler ve kızlar arasında anlamlı fark ve yöntem ile cinsiyet arasında anlamlı etkileşim bulunamamıştır. KKTÖ’nin analizi, deneysel grubun kimyaya karş ı daha olumlu bir tutum geliştirdiğini göstermiştir. Ancak kimyaya karş ı tutum bakımından erkek ve kızlar arasında anlamlı bir fark ve yöntem ile cinsiyet arasında anlamlı bir etkileşim bulunamamıştır.

Anahtar Sözcükler: bilgisayar destekli eğitim, kavramsal değişim metinleri, elektrokimya, kavram yanılgıları


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilgisayar Destekli Etkileşimli Kavramsal Değişim Metinlerinin 11. Sınıf Öğrencilerinin Eloktrokimya Kavramlarını Anlamalarına ve Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi
Uğur TAŞDELEN
Zirve Üniversitesi

Ömer GEBAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.