AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Kullanımının Etkinliği ve Yeni Yönelimler: Bir Meta-Analiz Çalışması
Merve GÜÇLÜ
Çukurova Üniversitesi

Serkan DİNÇER
Çukurova Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Programlı Öğretim Modeli ile ortaya çıkan öğretim makineleri, gelişen teknolojilerle birlikte yerini bilgisayarlara bırakmış ve eğitimde büyük oranlarda kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde bilgisayar destekli öğretim olarak adlandırılan bu öğretim modelli, Fatih Projesi’nin başlaması ile birlikte önemi bir kez daha gündeme gelmiştir. Bilgisayar destekli eğitim ve öğretim modellerinde birçok yöntem kullanılmış, özellikle fen eğitiminde bilgisayar destekli simülasyonların kullanımına yaygın olarak yer verilmiştir. Bu konuda ulusal literatürde birçok çalışmaya yer verilmiş, genel olarak öğrencilerin akademik başarılarına olumlu etki gösterdiği belirtilmiştir. Ancak bu çalışmaların genel bir havuzda nasıl bir etki gösterdiğini belirten bir çalışmaya ulaşılamamıştır.

Özellikle ulusal alanda bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların derlenmesi ulusal literatürdeki bu boşluğu doldurması bakımından önemlidir. Bu çalışmanın amacı analizlerin analizi olarak tanımlanan meta-analiz çalışması ile ulusal alandaki fen bilgisi eğitiminde kullanılan bilgisayar destekli simülasyonların etkililiğini ve yeni yönelimlerini belirlemektir. Bu amaçla ulusal veri tabanlarında (Ulakbim, Türk Eğitim İndeksi, Asos İndeks ve Google Akademik) yer alan çalışmalar incelenerek bir araya getirilmiş ve bu çalışmalara ait sonuçlar meta-analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: fen eğitimi, simülasyonlar, meta-analiz


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Kullanımının Etkinliği ve Yeni Yönelimler: Bir Meta-Analiz Çalışması
Merve GÜÇLÜ
Çukurova Üniversitesi

Serkan DİNÇER
Çukurova Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.