AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri ile İlgili Yapılan Akademik Çalışmalarının İçerik Analizi
Tuğba KAPISIZ
Çukurova Üniversitesi

Serkan DİNÇER
Çukurova Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Eğitimin niteliğini etkileyen faktörlerin başında bulunan öğretmenlerin yetiştirilmesi, eğitim tarihi boyunca birçok açıdan incelenmiştir. Öğretmen eğitiminin ilk aşamasında yer alan hizmet öncesi eğitim, kuram ve uygulama sürecinden oluşmakta ve bu bileşenlerden biri olan uygulama süreci ise adayların mesleki gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. 2007 yılına kadar öğretmen adayları, mesleki uygulamalarını genel olarak eğitimlerinin ilk ve son sınıfl arında yaparken, 2006 yılında eğitim fakülteleri programlarının değişmesiyle bu uygulamalar büyük ölçüde son sınıfta yapılmaya başlanmıştır. Bu yapılandırmadan önce, uygulama dersleri ile ilgili birçok problemle karşılaşılmış; yapılan düzenlemeler ile bu problemlerin bir kısmı sona ermiştir. Yapılan bu düzenlemelere rağmen günümüzde öğretmen adayları hala uygulamalarla ilgili önemli problemlerle karşılaşmaktadır.

Kurumlar arası koordinasyon ve rehberlik hizmetlerinin eksikliği, öğretmen adaylarının olumsuz tutuma sahip olması, yeterli uygulama sınıfı/ortamı sağlanamaması gibi faktörler bu problemlerin başında gelmektedir. Tespit edilen problemlerin bir başlık altında toplanıp değerlendirilmesi ve bu problemlere çözüm üretilmesi, geleceğin öğretmeni olacak adayların sorumluluk, yeterlilik ve etik değerler kazanmasında önemli bir unsur olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının uygulama dersleri ile ilgili yapılmış olan akademik çalışmaları değerlendirerek, karşılaşılan problemlerin ne olduğunu tespit edip, bunlara çözüm önermektir.

Anahtar Sözcükler: öğretmen adayları; öğretmenlik uygulaması; hizmet öncesi eğitim.


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri ile İlgili Yapılan Akademik Çalışmalarının İçerik Analizi
Tuğba KAPISIZ
Çukurova Üniversitesi

Serkan DİNÇER
Çukurova Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.