AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Uzaktan Eğitime Farklı Bir Yorum :TRT Okul
Hakan TEKEDERE
Gazi Üniversitesi

Ferhat ARSLAN
Bildiri Özeti:

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve buna paralel olarak her alanda yaşanan gelişmeler öğrenmeye ilişkin yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına ve böylece geleneksel eğitim yaklaşımlarının da değişmesine neden olmaktadır. Bugün ‘Hayat Boyu Öğrenme’ sloganıyla dinamik bir yapıya bürünen eğitim, belki de en önemli sorunlardan biri
olan yer, zaman ve mekân problemlerini çözmek amacıyla uzaktan eğitim kavramını ortaya çıkarmıştır. Uzaktan eğitim teknolojilerinin internetten sonra belki de en önemli aracı olan televizyon ile verilen eğitimler de bu noktada daha fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde de TRT, yeni kurduğu TRT Okul Kanalı’yla bu çalışmalara iyi bir örnek teşkil etmektedir. TRT ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan stratejik bir işbirliği ile 31 Ocak 2011 tarihinde TRT Okul Kanalı kurularak yayın hayatına başlamıştır. Programları TRT ve Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan kanalda her yaş grubuna hitap eden eğitim programlarının yanında özellikle gençlere yönelik farklı program türleri de yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı da TRT Okul’un içeriğini, hedefl erini ve uzaktan eğitim kavramına getirdiği katkıları incelemektir. Bu çalışma yapılırken ilgili literatür ve TRT Okul Koordinatörlüğü’nün görüşlerinden faydalanılmıştır.

 
TRT Okul hem mevcut televizyonculuk anlayışına hem de uzaktan eğitim kavramına bazı yenilikler getirmiştir. TRT Okul yayın akışını izleyicisiyle birlikte oluşturmuştur. Örneğin okul konulu Kore dizisi “Büyük Hayaller” in yayın saati ve periyodunu izleyiciye sormuş ve gelen talepler doğrultusunda yayın akışını belirlemiştir. Farklı beklentileri olan izleyici kitlesine dönük yayınları ile mizahı ve bilgiyi harmanlayarak yayıncılık anlamında yeni formatlar geliştirmiştir. Yayınlarda eğitim teknolojilerinden de yararlanarak, animasyon ve grafiklerle eğitim programlarını renklendirmiş ve daha çekici hale getirmiştir. TRT Okul Kanalı’nda yayınlanan programlar ağırlıklı olarak eğitim programları (%70) olup bunu sırasıyla kültür (%16), eğlence (%7), müzik (%2), haber (%1.3), sinema (%1.1), drama (%1.1) ve spor (%0.5) programları takip etmektedir. Yayın akışı lego mantığına göre düzenlenerek 1, 5, 10 ve 20 dakika süreli kısa programlarla dinamik bir program akışı oluşturulmuştur. Kanala dinamizm kazandırmak amacıyla özellikle eğitim içerikli programların süreleri kısa tutulmakta, stüdyo programları 40-60 dakika ve üzeri olabilmektedir. Hedef kitlenin ekran başında olduğu saatlere göre program planlaması yapılmıştır. Gündüz saatlerinde ev hanımlarına yönelik, akşam saatlerinde gençlere yönelik, “Prime Time”da ise genel hedef kitleye yönelik programlar yayınlanmaktadır. Ders programları, öğrencilerin farklı saatlerde izleme imkânı için günde 3 kere yayınlanmaktadır. Kanalda, 1-5 dakikalık kısa bilgi verici programlar, 20 dakika süreli eğitim programları ve 40-60 dakika süreli stüdyo programları yayınlanmaktadır.


Bir devlet televizyon kanalı ile bir devlet üniversitesi işbirliği ile tam gün ağırlıklı olarak eğitim programları yayınlayan TRT Okul Kanalı, bu özelliğiyle dünyada bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Anadolu Üniversitesi, hem Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için hem de örgün eğitim alan öğrencilerin yararlanabileceği tüm üniversite ders programlarına destek sağlamayı amaçlayan programlar hazırlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere rehberlik edecek farklı danışmanlık programları ve eğitim-kültür programları yapılmaktadır. TRT tarafından ise, hayatta karşılaşılan her konuyla ilgili bilgi vermek amacıyla, kullanılmayan malzemelerin değerlendirilmesi, sağlık, vatandaşların kamu kurumlarındaki işleri, tüketicilere yönelik bilgiler, spor eğitimi, yarışmalar, kültür-sanat programları vb. farklı konularda programlar hazırlanmaktadır. Ayrıca kanalda gençlerin ilgisini çekecek müzik ve eğlence programlarına da yer verilmektedir.


TRT Okul Kanalı, izleyici beklentilerini dikkate alan, medya sektörüne yeni bir tarz getiren, eğitim programlarını dinamik bir yapıya büründüren, her yaştan insana hitap eden programlarıyla yaşam boyu eğitimi ilke edinen bir kanal özelliği taşımaktadır. Yapmış olduğu ve yapmayı hedefl ediği zengin içeriğe sahip programlarla yalnızca öğrencilere veya toplumun bir kısmına değil tüm vatandaşlara eğitim vermeyi hedefl emektedir. Tüm bu özellikleriyle TRT Okul’un, eğitime ihtiyaç duyan herkesin beklentilerinin en azından bir kısmını karşılayabileceği, gençlerin sıkıcı okul algılarında değişimler meydana getireceği, uzaktan eğitim kavramına farklı bir yorum getiren önemli bir yapıtaşı olacağı ve gelecekte bu konuda yapılacak projeler için iyi bir kaynak olacağı söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: uzaktan eğitim, TRT okul


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Uzaktan Eğitime Farklı Bir Yorum :TRT Okul
Hakan TEKEDERE
Gazi Üniversitesi

Ferhat ARSLAN
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.