AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Akıllı Tahtaların Kullanımına İlişkin Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Analizi ve Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖZCÜ
Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail İPEK
Fatih Üniversitesi

Hüseyin KINAY
Fatih Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Eğitim ve öğretim sürecinde öğretim teknolojisi araçlarının kullanımının kaçınılmaz olduğu son yıllarda Türkiye’de özellikle Fatih projesi kapsamında tekrar ortaya çıkmıştır. Tüm eğitim öğretim kurumlarında ve kuruluşlarda hızla kullanımı artan akıllı tahtalar, derste kullanılan kaynakların ve araçların tamamını tek bir yerde birleştiren; interaktif bir tahta, interaktif bir kalem, bir bilgisayar ve bir projeksiyon cihazından oluşan yararlı bir sunu aracıdır. Bu tahtaların bazıları sadece özel interaktif kalemle, bazıları ise hem kalem hem de parmakla yazılanları algılar ve bilgisayarda çalışan program sayesinde bilgileri işlerler. Akıllı tahtada ders işleme üzerine öğretmenlere yol gösterici programların geliştirilmesi ve ülkemiz eğitim sisteminde nelere gereksinim duyulduğunun saptanması gereklidir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin derslerinde kullanacakları hazır materyallerin öğretim tasarımı ve teknolojisi alanının bulgularına uygun olarak tasarlanıp geliştirilmesi çok önemlidir. Çünkü her öğretmen bunu hazırlamak için yeterli donanıma sahip değildir.

Ülkemizde özellikle son yıllarda yapılan çalışma ve araştırma konularının saptanması ve temel değişkenlerin özetlenmesi, son günlerde konuşulan Fatih Projesi için katkılar sağlayabilecek ve öğretim tasarımı ekiplerine yönlendirici katkı sağlayabilecektir. Her ders için farklı şekilde istifade edilebilecek olan akıllı tahtalar ile ilgili olarak değişik çalışmalar gerek Türkiye’de gerekse diğer ülkelerde yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda özellikle öğrencilerin derse karşı tutumlarının olumlu yönde etkilendiği vurgulanmış olup öğretmenler, akıllı tahtaların kullanımı konusunda özellikle, zaman kazandırması, materyal çeşitliliği sağlaması, dersin etkili ve verimli işlenmesi, konuların tekrarlarını kolaylaştırması ve teknolojik altyapısı yardımıyla derslerin kolaylıkla kaydedilip saklanabilmesi, sınıf kontrolünün sağlanması, öğrencilerin derse ilgisinin artması, derslerde öğrenci katılımının artması ve derslerin daha zevkli geçmesinde konusunda oldukça avantajlı olduğunu düşündükleri vurgulanmıştır.

Akıllı Tahtanın Faydaları:
• Yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar.
• Sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir.
• Her öğrenciye, kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme olasılığı verir.
• Öğrencinin öğrenme zamanından tasarruf sağlar.
• Bilgisayar ortamındaki her türlü görseli, eğitim materyali olarak kullanır.
• Öğrencinin derse katılımını teşvik eder.
• En sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olur.
• Tahtaya yazılanlar kaydedilebilir ve daha sonra konuların tekrarlarını yapma kolaylaşır

Yaşanan olumsuzluk ve problemler:
• Akıllı tahtalara veya bileşenlerine öğrencilerin verdiği zararlar.
• Karşılaşılan bazı problemlere teknik olarak müdahale edilme süresinin bazen uzaması, bu durumun derste kargaşaya yol açması ve vakit kaybettirmesi.
• Verimli bir kullanım için sınıf ortamında gerekli olan karartmanın yeterince yapılamaması.
• Akıllı tahta bileşenlerinden özellikle projektör veya bilgisayardan kaynaklanan arızalar.
• Kullanıcı eğitiminin yetersiz olmasından kaynaklanan problemler.
Araştırmanın amacı özellikle ülkemizde son yıllarda akıllı tahta üzerine yapılan ve saptanabilen araştırmaların tartıştıkları konuları açıklamak ve onların temel bulgularını öğrenme ve öğretim değişkenleri biçiminde özetleyerek kullanıcılar için analiz etmektir.

Anahtar Sözcükler: akıllı tahta, interaktif öğretim, fatih projesi, öğretimsel değişkenler


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Akıllı Tahtaların Kullanımına İlişkin Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Analizi ve Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖZCÜ
Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail İPEK
Fatih Üniversitesi

Hüseyin KINAY
Fatih Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.