AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi`nin Eğitsel Kriterlerine Göre E-İçerik Becerilerinin Değerlendirilmesi
Ebru POLAT

Ahmet TEKİN
Fırat Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Büyük yatırımlarla gerçekleştirilmesi planlanan Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)
Projesi’nin önemli bir ayağı E-içeriklerin üretilmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) E-içeriklerin üretilmesinde iki ana kaynağın bulunduğunu belirtmektedir. Bu kaynaklardan birincisi E-içerik sağlayıcı firmalardan gelen E-içerikler ve öğretmenlerimizin kendi ürettikleri E-içeriklerdir. Bu nedenle, geleceğin öğretmenleri olacak öğretmen adaylarının FATİH Projesi’nin başarıya ulaşmasında önemli bir etken olan E-içerik geliştirme konusundaki becerilerinin ne düzeyde olduğunun araştırılması bir ihtiyaç olarak görülmüştür.

MEB tarafından E-içerik geliştirme kriterleri; Eğitsel Kriterler, Tasarım Kriterleri, Teknik Kriterler, Ses Materyali Kriterleri, Video Materyali Kriterleri, Animasyon Kriterleri, Grafik Kriterleri, Fotoğraf Materyali Kriterleri, Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada Eğitsel Kriterler değerlendirilmiştir.

E-içerik hazırlama ve inceleme kriterlerinden olan eğitsel kriterler, hazırlanan e-içeriklerin hedefe yönelik, pedagojik ilkelere uygun, bilimsel, güncel ve Türkçenin doğru ve etkili kullanımıyla ilgi kriterlerden oluşmaktadır. Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğretmen Adaylarının FATİH Projesi’nin Eğitsel Kriterler Çerçevesinde E-içerik Geliştirme Becerilerinin Değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak BÖTE bölümü öğretmen adaylarına, FATİH Projesi için MEB tarafından hazırlanan E-içerik geliştirme becerilerinin yer aldığı anket online olarak uygulanmıştır.

 http://anketuygula.net/ internet adresinde MEB tarafından belirlenen kriterlere göre oluşturulan anket Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümü 2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine mail yoluyla bildirilmiştir ve öğrenciler http://anketuygula.net/ internet adresine yönlendirilmiştir. Bu şekilde öğrencilerin anketi online olarak doldurması sağlanmıştır. Araştırmacı tarafından MEB tarafından belirlenen FATİH Projesi E-içerik geliştirme kriterlerine uygun olarak, 64 sorudan meydana gelen, E-içerik geliştirme anketi geliştirilmiştir. Geliştirilen ankette ilk 7 madde ankete katılan kişilerin demografik bilgileriyle ilgili olarak, diğer maddeler ise MEB tarafından belirlenen kriterlere göre FATİH Projesi E-içerik geliştirme becerileriyle ilgili olarak hazırlanmıştır. 64 soruluk E-İçerik Geliştirme Anketinin 6 sorusu Eğitsel Kriterlerle ilgilidir.

MEB tarafından belirlenen kriterlere göre geliştirilen anketin uygulanması sonucu elde edilen veriler istatistiksel tekniklerle çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %53’ü (80 kişi) bay, %47’si (71 kişi) bayandır. Ayrıca BÖTE bölümü öğrencilerinin, %6’sının Anadolu Öğretmen Lisesi, %5,3’ünün Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, %23,2’sinin Meslek Lisesi, %18,5’nin Anadolu Lisesi, %11,9 ‘unun Teknik Lise, 0,7’sinin Özel Lise, %34,4’nün Düz Lise mezunu olduğu anket sonuçlarına göre belirlenmiştir. Anket sonuçlarına göre BÖTE Bölümü öğretmen adayları MEB tarafından belirlenen Eğitsel Kriterlere “Katılıyorum” aralığına denk gelen cevaplar vermişlerdir. Bu sonuç araştırmaya katılan BÖTE bölümü öğrencilerinin E-içerik geliştirirken MEB tarafından belirlenen Eğitsel Kriterlere uygun E-içerik geliştirebileceklerini göstermektedir. Eğitsel Kriterlerin cinsiyete göre farklılık analizi sonuçlarıyla “Bilimsel ve güncel E-içerik geliştirebilirim” görüşünün cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu farklılık bayan öğrencilerin lehinedir. Eğitsel Kriterlerin mezun olunan lise türüne göre farklılık göstermediği gözlemlenmiştir. Bu sonuç mezun olunan lise türünün eğitsel kriterler üzerinden bir etkisinin olmadığını göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: FATİH projesi, E-içerik geliştirme kriterleri, eğitsel kriterlerin değerlendirilmesi


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi`nin Eğitsel Kriterlerine Göre E-İçerik Becerilerinin Değerlendirilmesi
Ebru POLAT

Ahmet TEKİN
Fırat Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.