AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin "Rehberlik Servisleri İçin Online Karar Destek Sistemi" İle Değerlendirilmesi
Salman ÇAKIR

Ahmet TEKİN
Fırat Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Türk Eğitim Sisteminin de rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilerin kendi kişilik, ilgi ve yeteneklerine göre mesleklere yönlendirilmesi toplumların ve devletlerin geleceklerini belirlemede çok önemli bir rol oynamaktadır. Okullarda uygulanan mesleki yönlendirme araçları bireyin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye ve onları bu ilgi ve yeteneklerine göre mesleklere yöneltmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin bu yönlendirme araçlarına verecekleri cevapların içtenliği, kendilerinin en uygun mesleklere yönlendirilmesini sağlayacak önemli bir faktördür.

Öğrenimleri boyunca öğrenciler, okul seçme, ders seçme veya ders dışı etkinliklerden birine yönelme konularında kararlar vermektedirler. Bu kararlardan bazıları küçük ve önemsiz görülebilir. Ancak, her kararın, yapılan her tercihin gelecekte seçilecek mesleği yavaş yavaş belirleyici özelliği vardır. Bu nedenle öğrencilerin doğru ve isabetli karar verme becerileri geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kullanılan yönlendirme araçları birçok ilgi ve yetenek alanını aynı anda ölçmeyi amaçladıklarından dolayı soru sayıları fazladır. Soru sayılarının fazla olması, öğrencilerin soruları okurken dikkatini dağıtmakta, sorulara verdikleri cevapların güvenilirliğini azaltmakta, kâğıt israfına yol açmakta, değerlendirme sürecini uzatmakla birlikte zorlaştırmakta, anketin güvenilirliği açısından da problem teşkil etmektedir. Bireylerin anketleri daha hızlı, güvenli ve doğru bir şekilde doldurmalarına, sıkıcılıktan uzaklaşmalarına olanak sağlayan “Rehberlik Servisleri İçin Online Karar Destek Sistemi” geliştirilmiş ve anketler web tabanlı olarak uygulanmıştır. Bu ara yüz sayesinde, her bir öğrenci bu anketi sadece bir kez doldurabilmekte, soruları boş geçememekte, soruları okumadan dolduramamaktadır. Bu çalışmada Rehberlik Servisleri İçin Online Karar Destek Sistemine, okullarda mesleki yönlendirme amacı için kullanılan ölçeklerden Akademik Benlik Kavramı Ölçeği soruları yüklenmiş ve sistemin bu anket verilerini nasıl değerlendirmesi gerektiğine ilişkin kurallar ve kodlar sisteme eklenmiştir.

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ile bir kimsenin dört yetenek ve on bir ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir. 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin bütün sınıfl arında, okul rehberlik servisi öğretmenleri tarafından kâğıt üzerinde uygulanmış anket verileri sisteme yüklenerek, daha önceden rehber öğretmen tarafından elle elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Okul rehberlik servisinin elde ettiği sonuçlar ile geliştirilen sistemin bulduğu sonuçların birbirleriyle tutarlı oldukları sonucuna varılmıştır. Rehberlik Servisleri İçin Online Karar Destek Sisteminin daha ayrıntılı, daha net ve daha hızlı sonuç ürettiği gözlenmiştir. Rehber öğretmenlerin, klasik yöntemlerle uygulanan anketleri değerlendirirken daha uzun zaman harcadıkları, daha fazla kâğıt harcadıkları, ince ayrıntıları gözden kaçırabildikleri göz önüne alınırsa Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin, Rehberlik Servisleri için Online Karar Destek sistemi aracılığıyla uygulanması maliyet, zaman ve güvenilirlik açısından okullarda faydalı olacaktır.

Anahtar Sözcükler: akademik benlik kavramı ölçeği, web tabanlı anket, mesleki rehberlik


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin "Rehberlik Servisleri İçin Online Karar Destek Sistemi" İle Değerlendirilmesi
Salman ÇAKIR

Ahmet TEKİN
Fırat Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.