AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Psikolojik Danışmanların Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Ş. Gonca ZEREN
Yıldız Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Psikolojik danışmanların yetiştirilmesi ve hizmet vermesi sürecinde teknolojinin kullanılması giderek bir gereklilik
olmaya başlamıştır. Teknolojinin sunduğu olanaklar, psikolojik danışmanların yetiştirilmesi ve iş alanlarının
kapsamının yeniden değerlendirilmesi açısından dikkate alınmalıdır.
Bu araştırmanın amacı, psikolojik danışman adaylarının eğitimleri sırasında teknolojinin kullanılmasına ve bu
teknolojinin bir parçası olarak yürüttükleri online psikolojik danışmaya yönelik düşüncelerini anlamaktır. Bu araştırmada
temel olarak iki soruya odaklanılmıştır:
1. Psikolojik danışman adaylarının, eğitim sürecinde teknoloji kullanımına yönelik düşünceleri neler?
2. Psikolojik danışman adaylarının yürüttükleri online danışmaya yönelik düşünceleri neler?
Araştırma, 2011- 2012 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik
programına devam eden ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması” dersini alan bir grup son sınıf öğrencisi ile yürütülmüş,
nitel bir çalışmadır. Araştırmaya yedi kişi katılmıştır ve tamamı kadındır.
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersinde teknolojinin getirdiği avantajlar kullanılmıştır. Öğretim üyesi
ile öğrenciler her türlü ödev ve geri bildirim için e- posta kanalını kullanmışlar; ders gereği çıktı alınması gerekmemiştir.
Bu ders kapsamında psikolojik danışman adayları en az 15 oturum bireysel danışma oturumu yapmışlardır.
Sağlanan bu süpervizyon, psikolojik danışman adaylarının eğitiminin önemli bir parçasıdır.
Bu ders kapsamında ayrıca öğrencilerden online bir oturum daha yapmaları istenmiştir. Bu süreçte katılımcıların
tamamı hem danışan, hem de psikolojik danışman olarak tek oturumluk online danışmayı deneyimleme fırsatı
bulmuşlardır. Bu süreç msn üzerinden, kamera ve ses açılmadan, sadece yazarak yürütülmüştür.
Dönemin sonunda öğrencilerle, odak grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca öğrencilere açık uçlu sorulardan
oluşan bir form da internet aracılığıyla gönderilmiştir. Görüşme ve soru formları aracılığıyla; öğrencilerden aldıkları
süpervizyon sürecinde teknolojinin kullanılmasını ve yürüttükleri online psikolojik danışmayı değerlendirmeleri
istenmiştir.
Araştırma içerik analizi tekniği ile yürütülmüştür.
Psikolojik danışman adaylarının teknolojinin kullanımına yönelik düşüncelerinin olumlu olduğu sonucuna
varılmıştır. Katılımcıların tamamı, ders materyaline web üzerinden ulaşmak, ders sorumlusu ile internet üzerinden
haberleşmek, kamera, ses kayıt cihazı, projeksiyon vb. kullanmak gibi yollarla teknolojinin kullanılmasını yararlı bulmaktadırlar.
Araştırma sonuçlarına göre, psikolojik danışman adayları online yaptıkları oturumlarda, tanımadıkları birine
psikolojik yardım verme gibi bir deneyimi yaşamaktan dolayı olumlu etkilendiklerini ifade etmektedirler. Danışan ve
psikolojik danışman olduklarında yaşadıkları duygular farklılık göstermiştir. Öğrenciler, psikolojik danışman olarak,
yüz yüze görüşmelerde daha rahat olduklarını söylemekte; bunun nedeninin danışanın yüz ifadesini ve beden dilini
görebilmenin verdiği avantaj olduğunu eklemektedirler. İki öğrenci online danışma hakkında olumsuz düşüncelere
sahipken, diğer beş katılımcı bu tür bir yardımın işe yarayacağını düşünmektedir.

Psikolojik danışman adayları, danışmanlık becerilerini kullanma açısından online danışmada kendilerini rahat hissettiklerini ifade etmektedirler. Psikolojik danışman yetiştirmede Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersi oldukça önemli bir derstir. Bu derste teknolojinin kullanılması, öğrencilere daha hızlı ve etkili biçimde süpervizyon verilmesini, böylelikle dersin verimliliğinin arttırılmasını sağlayabilir. Online danışma oturumlarının birden çok olması, psikolojik danışman adaylarının tanımadıkları gerçek danışanlarla danışma oturumlarını yürütmeleri, bu süreçte ayrıca kamera ve ses sisteminin de kullanılabilmesi öneriler arasındadır. İnternet aracılığı ile verilen psikolojik yardımlar için etik kuralların bilinmesi, uygulanması gibi önemli noktalar atlanmamalıdır.

Anahtar Sözcükler: Psikolojik Danışman Eğitiminde Teknoloji, Online Psikolojik Danışma, Süpervizyon, Bireyle


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Psikolojik Danışmanların Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Ş. Gonca ZEREN
Yıldız Teknik Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.