AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Teknolojinin Eğitim Alanında Uygulanmasında Öğretmen Hizmetiçi Eğitimi Stratejilerinin Karşılaştırılması; Firlandiya-Türkiye
Arzu BİLİCİ

Tunç Erdal AKDUR

Abdullah YILDIZBAŞI

Esra ÖZEL

Hilal KAYA
Bildiri Özeti:

Bilgi ve iletişim teknolojileri sürekli gelişmekte ve eğitim sistemlerini değişmeye zorlamaktadır. Ülkeler bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için eğitimde değişime büyük oranda paylar ayırarak yatırımlar yapmaktadırlar. Bu eğitim yatırımlarının en önemlisi ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sisteminde kullanımıyla ilgili öğretmen hizmetiçi eğitimine yapılan yatırımlardır. Ülkelerin kültürel özelliklerini dikkate alarak bilişim teknolojilerini eğitim alanında kullanımına ilişkin öğretmen hizmetiçi eğitiminde yaptıkları çalışmaların karşılaştırılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Bu sebeple bu araştırmada farklı kültüre sahip bir ülke olan Finlandiya eğitim sisteminde öğretmenlerin ders öğretiminde teknoloji kullanmalarına yönelik yapılan hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile Türkiye’de günümüzde eğitime teknoloji entegrasyonu amacıyla yapılan en büyük proje olan Eğitimde Fatih Projesinde öğretmenlerin ders öğretiminde teknoloji kullanmalarına yönelik yapılan hizmetiçi eğitim faaliyetleri karşılaştırılmıştır.

 Finlandiya ve ülkemizdeki teknolojinin eğitime entegrasyonu süreçlerinde gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim faaliyetleri karşılaştırmak üzere ilgili literatür analizi yapılmıştır. Literatür analizi sonucunda elde edilen bulgular şunlardır: Finlandiya’da bilgi ve iletişim teknolojileri müfredata entegre edilirken öğretmenler ve okullarla derin bir iş birliği yapılmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri firmaları ile birlikte çalışmalar yapılmaktadır. Öğretmenlere sadece bilgisayar kullanımı becerilerinin öğretimi yeterli görülmemekte, bunun yanı sıra öğretmenlerin derslerini bilişim teknolojileri kullanarak öğretebilmeleri için gerekli olan ilgili becerileri de geliştirilmektedir. Her ders için farklı bir öğretim şekli olmasından dolayı bilişim teknolojilerinin ders öğretiminde kullanımı için ders alanına ve ders öğretiminde teknolojiyi etkin kullanabilen öğretmenler diğer öğretmenleri eğitmek üzere görevlendirilmektedir. Ülkemizde ise; Eğitimde Fatih Projesini meydana getiren beş bileşenden biri “Derslerde BT kullanımı için Öğretmenlere Hizmet içi Eğitim” bileşenidir.

Bu bileşen kapsamında; okullarda görev yapan yaklaşık 680.000 öğretmenin sınıfl ara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel e-içerikleri ve BT’ ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmelerine yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri planlanmıştır. Araştırma sonucunda Finlandiya ve ülkemizde teknolojinin eğitime entegrasyonu sürecinde öğretmen hizmetiçi eğitim süreçlerinde bir çok farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Finlandiya’da öğretmen eğitiminde BT’ nin eğitimde kullanımıyla ilgili öğretim programları uygulanırken ders branşlarına göre eğitimler verilmektedir. Ülkemizde ise ders alanı farklılıkları gözetilmeksizin tüm öğretmenlere ortak bir hizmet içi eğitim programı uygulanmaktadır. Finlandiya’da üniversitelerde hizmetiçi eğitim merkezleri bulunmaktadır. Ayrıca her kasabada bir hizmetiçi eğitim merkezi bulunmaktadır. Öğretmenler, uzman öğretmenlerden ve üniversitedeki öğretim görevlilerinden eğitim almaktadırlar. Ancak ülkemizde hizmetiçi eğitim enstitüleri yaygın değildir.

Ülkemiz genelinde sadece 7 farklı ilde 7 tane hizmetiçi eğitim enstitüsü bulunmaktadır. Bu hizmetiçi eğitim enstitülerinde teknolojinin eğitimde kullanımıyla ilgili olarak öğretmenler sadece eğitici formatör öğretmenlerden ve Eğitimde Fatih Projesi hizmetiçi eğitim ekibinden eğitim almaktadır. Sonuç olarak, Finlandiya eğitim sisteminde yer alan öğretmen yetiştirme modeli genel anlamda eğitim sistemimizi, özelde de bilişim teknolojilerinin eğitim sistemine entegrasyonu sürecinde öğretmen yetiştirme sisteminin yapılandırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Finlandiya eğitim sisteminin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik başarısı göz önüne alındığında ülkemizde de öğretmen hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanırken Finlandiya öğretmen hizmetiçi eğitim modelinden yararlanılmasının önemli olduğu görülmektedir

Anahtar Sözcükler: finlandiya öğretmen eğitimi, eğitimde fatih projesi, bilişim teknolojileri, hizmetiçi eğitim


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Teknolojinin Eğitim Alanında Uygulanmasında Öğretmen Hizmetiçi Eğitimi Stratejilerinin Karşılaştırılması; Firlandiya-Türkiye
Arzu BİLİCİ

Tunç Erdal AKDUR

Abdullah YILDIZBAŞI

Esra ÖZEL

Hilal KAYA
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.