AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fatih Projesi Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği
Yrd. Doç. Dr. Yunis ŞAHİNKAYASI
Mustafa Kemal Üniversitesi

Vahit AKAR

Ferhat Fatih ÖZGÜR
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Teknolojinin inanılmaz bir hızda geliştiği günümüzde, günlük hayatın tüm alanlarında teknoloji kullanımı lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmiştir. Öğrencilerin istedikleri zaman, istedikleri bilgiye istedikleri ortamdan ulaşmaları teknolojinin eğitim alanına sunmuş olduğu en önemli olanaklar arasındadır. Ülkemizde, teknolojinin eğitim alanında en etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için bazı projeler gerçekleştirilmektedir. Eğitim-öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması, okullardaki teknolojinin iyileştirilmesi ve öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap ederek daha etkili ve kalıcı öğrenmenin sağlanması için bilişim teknolojilerinin derslerde etkin kullanımı amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ulaştırma Bakanlığı ortaklaşa Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesini yürütmektedirler.Bu araştırma, nitel bir çalışmadır. Araştırmanın amacı, Hatay ili FATİH projesi pilot okulları uygulamalarında yaşanan sorunları belirlemek ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır.

Çalışmanın katılımcıları, bu okullarda görev yapan yöneticiler, formatör öğretmenler, öğrenciler
ve branş öğretmenleridir. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır.
Veri analizinde katılımcıların görüş ve önerileri 17 ana tema üzerinde toplanmıştır. Bu temalar; FATİH projesinin
akademik başarıya etkisi, ders çalışma alışkanlıklarına etkisi, teknolojileri kullanabilme, derslerde teknolojilerin
yöntem ve medya olarak kullanımı, FATİH projesi okul uygulamaları, FATİH projesi etkileri, FATİH projesi teknolojilerinin kullanımı, kullanılan ve kullanılmayan donanım ve yazılımlar, tablet PC kullanımı, e-içerik, projenin sorunlu yönleri, projenin sorunsuz yönleri, hizmet-içi eğitim, öğrenci disiplini, beklentileri karşılama düzeyi, pilot okul olmanın etkileri ve projenin başarılı olması için önerilerdir. Araştırma sonuçları, FATİH projesinde formatör öğretmen olarak çalışan öğretmenlerin lisans mezuniyetlerinin ve görev yerlerinin bulundukları pozisyonla örtüşmediğini göstermiştir. Bunun yanı sıra, ilgili proje uygulamalarındaki e-içerik öğrenciler tarafından faydalı bulunmasına rağmen, e-içeriğin bazı dersleri kapsamadığı ve kapsanan derslerde de sorunlar olduğu belirtilmiştir. Fakat projede kullanılan teknolojilerin ders içeriklerini daha görsel ve işitsel kıldığı belirtilmiştir.

Araştırma bulguları, öğretmenler ve yöneticiler için verilen hizmet-içi eğitimde sorunlar olduğunu, öğrencilere projeye yönelik oryantasyon eğitimi verilmediğini ve veliler için ise bilgilendirme toplantısı yapılmadığını ortaya koymuştur. Katılımcılar, proje uygulamalarının öğrenci başarısını daha çok olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Bunun sebebi olarak da tablet PC ile ders esnasında ders dışı konularla ilgilenme, oyun oynama, sosyal medya ile ilgilenme ve özellikle de öğretmen tablet PC’lerinin öğrenci tablet PC’lerine hâkim olamaması gösterilmiştir. Ayrıca, tablet PC ve akıllı tahta kullanımlarında yazılım ve donanım bakımından sorunlar yaşandığı ifade edilmiştir.


 Katılımcıların FATİH projesi sorunlarına yönelik önerileri üç genel başlık altında toplayabiliriz: e-içerik, hizmet-içi eğitim ve tablet PC. e-içerik bakımından geribildirim (dönüt) öğesinin eklenmesi, MEB tarafından veya hibe yoluyla edinilen içeriklerde ölçme yapılabilmesi, mevcut e-içeriğin görsel sunularla (video, ses, animasyon vb.) desteklenebilmesi ve kapsamı arttırılarak zenginleştirilebilmesi ve ünite izleme testlerinin eklenmesidir. Hizmet-içi eğitimle ilgili öneriler, verilen eğitimlerin daha çok uygulamaya yönelik olması, küçük gruplar halinde ya da birebir organize edilmesi, kapsam ve içerik olarak genişletilmesi, yaz tatillerinde ya da mesai saatleri dışında gerçekleştirilmesi, kalıcılığı artırması için eğitimlerin tekrarlanması ve öğretmenlere çeşitli promosyonlar verilmesidir. Katılımcılar tablet PC’lerle ilgili öğrenci tabletlerine el yazısını algılayıp elektronik hale getiren yazılımın geliştirilip entegre edilmesi ve tabletlerin harici klavye bağlantısını desteklemesi ve özellikle öğretmen tablet PC’lerindeki kısıtlamaların kaldırılıp, öğrenci tablet PC’lerinden üstün hale getirilmesi gerektiğini vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler: fatih projesi, fatih projesi uygulamaları, fatih projesi uygulama sorunları


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fatih Projesi Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği
Yrd. Doç. Dr. Yunis ŞAHİNKAYASI
Mustafa Kemal Üniversitesi

Vahit AKAR

Ferhat Fatih ÖZGÜR
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.