AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim Birinci Kademe Yabancı Dil Eğitimi İçin Hazırlanmış Web Temelli Materyalin Kullanılabilirlik Çalışması
Figen DEMİREL
Gazi Üniversitesi

Burcu KURT
Gazi Üniversitesi

Harun BAHADIR
Gazi Üniversitesi

Gökçen KAYA
Gazi Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Kavram öğretimine örnek ilköğretim 4. sınıf İngilizce dersinde yer alan “Noun” konusunun öğretimi için yardımcı olacak internet temelli öğretim materyali olarak web sitesi geliştirilmiştir. Özellikle bu yaş grubunda kullanılabilirlik çalışmalarının sınırlı sayıda olması araştırmanın önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı ihtiyaç analizi yapılarak geliştirilen web temelli materyal üzerinden yapılan kullanılabilirlik çalışması ile internet temelli tasarım ilkelerini test etmektir. Yapılan ihtiyaç analizinde öğrencilerin hem İngilizce seviyeleri tespit edilmeye hem de teknoloji kullanım düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sorular buna göre iki bölüme ayrılmış ve yeterli bilgi toplayabilmek amaçlı hedef kitleye uygun bir dilde sorular sorulmuştur. İhtiyaç analizinden de yararlanılarak veri toplama aracı olarak görev kontrol listesi oluşturmaya çalışılmıştır. Görev kontrol listesi kullanılarak kulanılabilirlik çalışması yapılmıştır.

Çalışmanın örneklemi 2011–2012 öğretim yılında Ankara’da yer alan özel bir ilköğretim okulunun 4. sınıf öğrencileri arasından seçilen 10 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen görev kontrol listesi ve açık uçlu soruların bulunduğu anket rastgele seçilen örneklem grubuna uygulanmıştır. Gözlem yapılmadan önce katılımcılar site hakkında bilgilendirilmiştir. Bu bilgilendirme konu içeriğiyle ilgili olup kullanım hakkında ayrıntılı bir bilgi verilmemiştir. Daha sonra katılımcılara görevler bildirilerek bu görevleri tek tek yapmaları yaparken de sesli düşünmeleri istenmiştir. Katılımcılar görevleri tek tek yerine getirirken gözlemcide katılımcı performansına göre kontrol listesini doldurmuştur. Testin süresi ortalama 20 dakika sürmüştür. Test bittikten sonra katılımcıların kendi görüşlerini ifade edebilecekleri açık uçlu sorular dağıtılmıştır.

Verilerin analizi betimsel istatistik ve içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. Kontrol listesinden elde edilen veriler betimsel istatistik (ortalama) genel bir değerlendirme yapmak için kullanılmıştır. Anket ile toplanan veriler dokümante edilip kodlanmıştır. Kodlama sonunda temalar belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda kullanıcıların kendilerine verilen görevleri genel olarak tamamladıkları gözlemlenmiştir. Görev kontrol listesinin görevlere göre dağılımı yapılıp ortalamaları alındığında tüm görevlerin ortalamalarının üç ün üzerinde çıktığı görülmüştür. Ayrıca, kullanıcıların büyük bir kısmı materyal içerisindeki bölümlerden en çok oyun bölümünü beğendiklerini, video ve test kısımlarını beğenmediklerini dile getirmişlerdir.

Belirlenen yaş grubu için kullanılabilirlik çalışmasının az olması ve literatürü zenginleştirme amaçlı yapılan bu çalışmada örneklem grupla çalışmanın belli zorlukları olmuştur. Belirlenen yaş grubunun özellikle test sırasında sıkılmaları ya da görev kontrol listesinde ki görevlerin bir çoğunu yapabilecekleri halde testin süresini kısaltmak için atlayarak görevleri yapmamaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Sonradan dağıtılan açık uçlu sorularda da benzer şekilde kısa ve açıklayıcı olmayan cevaplar kullanmışlardır. Buna rağmen ortalamanın yüksek çıkması çalışmanın başında ihtiyaç analizi için sorulan teknoloji yeterlilik sorularının ortalamalarının yüksek olmasıyla bağdaştırılabilir. Seçilen okulun özel okul olması ve bilgisayar derslerinin 2. Sınıfta itibaren alınıyor olması ayrıca çalışmaya katılan bütün öğrencilerin evlerinde bilgisayar olması yine ortalamaların yüksek çıkmasına etki etmiş olabilir.

Anahtar Sözcükler: yabancı dil eğiti mi, kullanılabilirlik testi, ilköğretim birinci kademe, kavram öğretimi


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim Birinci Kademe Yabancı Dil Eğitimi İçin Hazırlanmış Web Temelli Materyalin Kullanılabilirlik Çalışması
Figen DEMİREL
Gazi Üniversitesi

Burcu KURT
Gazi Üniversitesi

Harun BAHADIR
Gazi Üniversitesi

Gökçen KAYA
Gazi Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.