AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Dinamik ve Etkileşimli Öğrenme Ortamında Anlamlı Öğrenme Yaklaşımı:"Nokta, Çizgi, Yüzey, Uzay" Üzerine Geometri Dersi Planı
Yrd. Doç. Dr. Güler TULUK
Kastamonu Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Geometri dersinin öğretiminde birden çok değişik yöntem ve tekniğe başvurulur. Çalışmada anlamlı öğrenme yaklaşımı tanıtılmış ve Dinamik Ve Etkileşimli Matematik Öğrenme Ortamında (DIMLE) Geogebra ve Maple 9 kullanılarak; geometride dört temel kavram olan; nokta, çizgi, yüzey ve cisimle ilgili etkinlikler; eğitim fakültesi ilköğretim bölümü sınıf ve matematik öğretmenliği programları için geliştirilmiştir. Geometri ders kitaplarında konunun anlatımı için önerilerde bulunulmuştur. Öğretmen eğitiminde amaç, sadece teknoloji öğrenmek değil, teknoloji ile alan ve alan öğretimi bilgisini etkileşimli olarak öğrenmek ve öğretmen olarak nasıl öğretileceğini anlamaktır (Baki, 2000). Teknoloji kritik düşünmeye ve üst düzey öğrenmeye yardımcı bir araçtır, öğrenciye zihinsel ortak gibi işlev görmesi hedeflenir (Jonassen vd., 1999). Bu çalışmada Ausubel’in geliştirdiği “Anlamlı Öğrenme Yaklaşımına” araç-gereç olarak bilgisayar destekli öğretim ve öğretmenlerin tanıma yönelik kullanabileceği web sayfaları düşünülerek (Wallace, 2004) internet ve ayrıca Off ice programları kullanılarak sınıf öğretmeni ve matematik öğretmen adayları için ders planı sunulmuştur.

Dinamik ve etkileşimli matematik öğrenme ortamları 4 farklı şekilde uygulanabilir. Çalışmada öğretici ve öğrencilerin ağa (net) bağlı bilgisayarlarının olduğu bir ortam ve dinamik Geometri yazılımlarından GeoGebra 4.0 ve Bilgisayar Cebiri Sistem Yazılımlarından Maple 9 ile uygulanmıştır. Ausubel’in öğrenme teorisi; öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi birikimidir, bu ortaya çıkarılıp öğretim ona göre planlanmalıdır cümlesi ile ifade edilebilir (Ayas ve arkadaşları, 1997; Özmen, 2004). Bu yaklaşımda ön düzenleyiciler göz önüne alınır. Yeni öğretilecek bir konuda tüm tanımların, kuralların, formüllerin, düşünme becerilerinden uygun olan birini kullanarak (tanımlama, görselleştirme vb.) öğrenciye verilmesi sergileyici öndüzenleyiciler, yeni konunun ana fikrinin, ilkesinin örneklendirilerek diğer konulara temel teşkil etmesi ya da eski konularla ilgi kurulması karşılaştırmalı öndüzenleyiciler olarak düşünülür. (Deryakulu, 2000; Özmen, 2004; Kara ve Özgün-Koca, 2004). Bu amaçla, Ausbuel’in anlamlı öğrenme yaklaşımına internet bağlantılı bilgisayar çalışmaları ile geometri dersine alan, alan öğretimi ve teknoloji bilgisi ilave edilmiş ve bu üç alana katkı verilerek nokta, çizgi, doğru, yüzey, düzlem, uzaklık ve cisimle ilgili temel kavramlar GeoGebra ve Maple 9 kullanılarak açıklanmıştır. Örneğin nokta; sentetik, analitik, kutupsal, vektörel ve üç boyutlu uzayda çoklu temsiller olarak ele alınmış görselleştirilmiş ve matematiğin notasyonları kullanılarak açıklanmıştır.

Kavramlar wiki ve açık kaynaklar üzerinden de sorgulanmış, aday öğretmenlerin konu hakkında web üzerinde sorgulama yapma becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Ödevlendirme çalışmalarında Off ice programları veya kavram haritası hazırlama (inspiration vb.) programları kullanmaları yönünde motive edilmişlerdir. Bu çalışma ile yürürlükte olan orta öğretim Matematik Öğretim Programı’nda yer alan nokta, çizgi, yüzey ve cisim kavramlarının çoklu temsillerle bilgisayar ortamının aynı anda birçok temsile hızlı ve etkin şekilde ulaşma imkanı verdiğinden dolayı temsiller arasındaki geçişlerle temsiller arası bağların kuvvetleneceği ve dolayısıyla geometride nokta, çizgi, yüzey ve cismin kavramsal olarak öğrenilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca konunun matematik eğitimi çevresinde tartışılarak öğretmen adaylarının geometride dört temel kavram konusunda fikirlerinin netleştirilmesi noktasında öğretim elemanlarına bir kaynak oluşturması beklenmektedir. Ayrıca matematik derslerinde uygulama çalışmalarında gereken araç – gereçle (bilgisayar, projeksiyon, internet erişimli araçlar, ders yazılımları vb.) donatılmış matematik sınıfl arına ihtiyaç vardır.

Anahtar Sözcükler: geometri öğretimi, bilgisayar destekli öğretim


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Dinamik ve Etkileşimli Öğrenme Ortamında Anlamlı Öğrenme Yaklaşımı:"Nokta, Çizgi, Yüzey, Uzay" Üzerine Geometri Dersi Planı
Yrd. Doç. Dr. Güler TULUK
Kastamonu Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.