AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Rollerinin, Becerilerinin ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi:
Yalın Kılıç TÜREL

Bahaddin KAVRAT
Bildiri Özeti:

Eğitim ve öğretimde teknoloji kullanımının artması beraberinde uzaktan eğitime olan talebi de artırmıştır. Uzaktan eğitim en geniş tanımıyla öğretici ile öğrenenin farklı mekânlarda ve farklı zaman diliminde bulunduğu bir eğitim/öğretim yöntemidir. Bu yöntem, öğrenenlerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile öğreticilerin sahip olması gereken yeterlilikler doğrultusunda sürekli olarak bir değişim ve gelişim içerisindedir. Bugün üniversitelerimizin birçoğunda uzaktan eğitim hizmeti verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda eğitim politikalarında yaptığı değişimler ve yeni projeler (FATİH Projesi gibi) ile öğretmenlere verdiği hizmet içi eğitim seminerleri de uzaktan eğitime olan talebi artırmaktadır. Üniversitelerimizde daha iyi bir uzaktan eğitim için kullanılan teknolojilerin sürekli gelişmesi ve yaygınlaşması kaçınılmaz olmuştur.

Eğitime ve teknolojiye yapılan yatırımlar azımsanmayacak derecededir. Bu yatırımların heba edilmemesi, belli bir plan ve program dâhilinde yürütülmesi büyük bir önem arz etmektedir. Eğitim ortamının niteliğinin arttırılması ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kalitesinin arttırılması kadar uzaktan eğitimde ders veren öğreticilerin niteliklerinin arttırılması da önemli görülmektedir. Uzaktan eğitimin merkezinde rol alan öğretim elemanları, teknolojiyi etkin kullanma, ders içeriği hazırlama, öğrencilerle iletişime geçme, danışmanlık yapma, süreci kolaylaştırma gibi birçok temel yeterlilik alanına sahip olma noktasında sorumluluk yüklenmeye başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurumları uzaktan eğitimde öğreticilerin belirli niteliklere sahip olmasını istemektedir. Bu nitelikler çevrimiçi uzaktan eğitimde görev alan öğreticilerin rolleri, becerileri ve yeterlilikleri şeklinde ifade edilmektedir. Bu niteliklere ilişkin özellikler ise öğreticilerin; sosyal, yönetici, iletişimci, teknik, pedagojik, alan uzmanlığı, içerik sağlayıcı, süreci kolaylaştırıcı ve kişisel özellikleri gibi farklı kategorilerde incelenmektedir.

Geleneksel sınıf ortamında ders veren öğretmenlerde de bulunması gereken özellikler altında sayılabilecek bu davranışların uzaktan eğitim ortamının farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak doğru tanımlanması gerekmektedir. Geleneksel sınıf ortamından farklı olarak tamamen teknolojiye dayalı e-öğrenme ortamındaki öğretmen yeterlilikleri alan yazında “Çevrimiçi Öğretmen Yeterlilikleri (ÇÖY)” olarak tanımlanmaktadır. Bugün dünyada Çevrimiçi Öğretmen Yeterlilikleri alanında özellikle 1990’lı yıllardan sonra uzaktan eğitimde öğreticilerin yeterliliklerinin belirlenmesi ve bu alanda sınıflandırmalar yapılarak belli bir standardı ortaya çıkarmak için çok kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Fakat ülkemizde öğreticilerin yeterlilikleri, Yükseköğretim Kurumlarının eğitim politikaları, değişen teknolojilere karşı talepleri, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları karşısında belirlenmiş bir standarda kavuşamamıştır.

Bugün her üniversitenin öğreticileri için belirlemiş olduğu yeterlilikler farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada çevrimiçi uzaktan eğitim alanında gerek dünyada gerekse ülkemizde uzaktan eğitim alanında ders veren öğreticilerin yeterliklerine yönelik kapsamlı bir literatür taraması sunularak, yapılan çalışmalar irdelenmiş, bazı sınıfl andırmalar yapılmış ve öğreticilerin yeterlikleri, rolleri ve becerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonraki adımda bu yeterliklerin ülkemizde uzaktan eğitim programlarında ne derece dikkate alındığı ve bu konuda ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği konusunda çıkarımlar yapılması da hedefl enmiştir.

Anahtar Sözcükler: uzaktan eğitim, çevrimiçi öğretmen yeterlilikleri, öğrenme yönetim sistemi


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Rollerinin, Becerilerinin ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi:
Yalın Kılıç TÜREL
Fırat Üniversitesi

Bahaddin KAVRAT
Fırat Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.