AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Beyaz Tahta(Whiteboard) Teknolojisi ile Geliştirilmiş Etkileşimli Öğrenme Ortamının Kullanılabilirlik Analizi
Serdar ŞİMŞEK
Kocaeli Üniversitesi

Pınar Onay DURDU
Kocaeli Üniversitesi

Barış ATA
Çukurova Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte çok çeşitli yazılım uygulamaları ve bu uygulamaların çalışabileceği ortamlar hayatımıza dahil olmaktadır. Dolayısıyla İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) biliminin bir konusu olan ve kullanıcıların, çok hızlı üretilip sahaya sürülen bu uygulamalara en hızlı ve en kolay yoldan nasıl uyum sağlayabileceği sorusuna cevap arayan kullanılabilirlik araştırmaları hayli önem kazanmıştır. Kullanılabilirlik araştırmaları bu sorunun çözümü için yapılmakta ve yazılım uygulamaları, elde edilen veriler ışığında daha da iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada; çok düşük bir maliyet ile de etkileşimli öğrenme ortamlarının geliştirilebileceğinin gösterilmesi amacıyla, beyaz tahta(whiteboard) teknolojisini kullanarak geliştirmiş olduğumuz sistem kullanılmıştır. Beyaz tahta sağladığı öğrenme ortamı açısından öğretmenlerin derslerinde geleneksel öğretme araçları yerine resim, video, animasyon, 3B nesneler gibi görsel materyalleri kullanabilmelerine olanak tanıyan etkileşimli öğrenme ortamı olarak tanımlanabilir.

 Beyaz tahtanın kullanıcı merkezli tasarım ilkeleri göz önüne alınarak kullanılabilirlik analizi yapılmış ve uygulamanın yazılım mühendisliğinde kullanıcı merkezli tasarım prensiplerine uygunluğu incelenmiştir. Araştırmada beş katılımcının yaş, cinsiyet, meslek, bağlı bulunduğu kurum, daha önceden etkileşimli bir öğrenme ortamını kullanıp kullanmadığı hakkında temel bilgileri alındıktan sonra bu katılımcılardan daha önceden belirlenmiş olan bazı senaryoları bu etkileşimli öğrenme ortamında test etmeleri istenmiştir. Bu senaryolar; bir adet sunumun açılması, oynatılması ve kapatılması, YouTube’ta video aratılması, oynatılması ve kapatılması, çizim paneline birşeyler çizilmesi, yazılması, uygulamaya dışarıdan dosya ekleme ve bu dosyaları açma, oynatma ve kapatma, bilgisayardaki mevcut dosyaları, programları açma oynatma ve kapatma gibi görevlerden oluşmaktadır.

Testler esnasında ses kayıtları da alınmıştır. Ses kayıtlarının alınmasının nedeni, katılımcıların verdikleri ses tepkilerinden yola çıkarak psikolojik tepkilerin de kayıt altına alınmasının istenmesidir. Senaryolar bittikten sonra katılımcılara yirmi sorudan oluşan beş seçenek barındıran likert ölçekli bir anket uygulanmıştır. Bu anket öğrenilebilirlik, kontrol edilebilirlik, tasarım, memnuniyet ve verimlilik hakkında bilgi verecek şekilde kategorilere ayrılmıştır. Her kategoride yaklaşık olarak üç ile beş arasında soru bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar ayrı ayrı analiz edilmiş olup, toplanan veriler ışığında buna benzer sistemleri kullanmamış kişilerin bu tür sistemlere yaklaşımları, sistemin öğrenilebilirliği, kullanımı için teknik yardım gerekip gerekmeyeceği, sistemin görsel tasarımı, öğretime katkı sağlayıp sağlamayacağı hakkında sonuçlar elde edilmiştir.

Bu sonuçlar, Fatih projesi çerçevesinde tüm okulların sınıfl arında yer alacak olan akıllı tahtaların nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verebilir. Ayrıca daha önce akıllı tahta ile karşılaşmamış öğrencilerin ve öğretmenlerin sisteme nasıl yaklaşacağı konusunda bilgi sağlayabilir. Ayrıca bu sonuçlar ışığında mevcut etkileşimli öğrenme ortamı uygulamasının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yapılacaktır. Kullanıcı grubu tarafından belirtilen sorunların giderilmesi ve etkileşimli öğrenme ortamı uygulamanın son haliyle en gürbüz seviye ulaştırılması nihayi hedeftir.

Anahtar Sözcükler: kullanıcı merkezli tasarım, yazılım mühendisliği, etkileşimli öğrenme, beyaz tahta


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Beyaz Tahta(Whiteboard) Teknolojisi ile Geliştirilmiş Etkileşimli Öğrenme Ortamının Kullanılabilirlik Analizi
Serdar ŞİMŞEK
Kocaeli Üniversitesi

Pınar Onay DURDU
Kocaeli Üniversitesi

Barış ATA
Çukurova Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.