AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim İkinci Kademede Alice 3 Boyutlu Animasyon Yazılımının Bilişsel Araç Olarak Kullanımına Yönelik Bir Durum Çalışması
Serkan ŞENDAĞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Osman EROL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Günümüzde bilgisayar yazılımları günlük yaşamda iletişim ve haberleşme, bilgiye erişim ve bilgi paylaşımı amaçlı olarak kullanımının yanı sıra bilgiyi ve yaratıcı düşünme gücünü kullanarak problem çözme ve tasarım araçları olarak da kullanılmaktadır. Bilgisayar yazılımlarının bu şekilde kullanılmasına genel olarak bilgisayarın “bilişsel araç” olarak kullanımı denilmektedir. Yapılan literatür incelmesi bilgisayarın öğretme-öğrenme ortamlarında bilişsel araç kullanımının bilginin depolanması, işlenmesi ve organizasyonu konusunda öğrenenlerin bilişsel yüklerini paylaşarak
onların daha çok planlamaya tasarıma odaklanmalarını sağlayarak öğrenenlerin problem çözme, eleştirel düşünme
ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini desteklediği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bağlamda
hangi bilgisayar yazılımlarının nasıl ve hangi koşullarda ve formal eğitimin hangi düzeyinde bilişsel araç olarak kullanılabileceğine ilişkin ayrıntılı çalışmalar yapılmasına gereksinim olduğu tespit edilmiştir.

Bu gereksinim doğrultusunda bu çalışmada, Alice 3D animasyon yazılımı bilişsel araç olarak kullanılabilirliği açısından incelenerek yazılımı kullanan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin görüşleri ve gerçekleştirdikleri projeler değerlendirilmiştir. Bu bağlamda araştırma kapsamında İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin üç boyutlu animasyonlar hazırlamada kullanabilecekleri Alice yazılımının bilişsel araç olarak kullanılabilirliğini inceleyerek yazılımı 7 hafta boyunca kullanarak üç boyutlu animasyonlar hazırlayan ilköğretim 6. ve 7. sınıfl ara devam eden altı öğrencinin yazılım hakkındaki görüşlerini ve öğrencilerin hazırladıkları projeleri değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda Alice 3D modelleme yazılımının ilköğretim ikinci kademe tasarım ve problem çözme aracı olarak kullanılabileceği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.

Öğrenciler yazılımı genel olarak “eğlenceli”, “renkli” ve“eğitici” olarak tanımlayarak yazılımın kullanımın kolay olduğunu ve ihtiyaç duydukları nesnelere kolayca erişim sağladığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte öğrenciler yazılımda Türkçe dil desteğinin olmamasının bir dezavantaj olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar programı çizgi film yapma, reklam ve klip oluşturma, bilgisayar oyunu yapma, üç boyutlu film yapma ve yaptıklarını Facebook ve sosyal paylaşım sitelerinde kullanma gibi yollarla bu program aracılığıyla kazanç sağlayabileceklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar ayrıca okul derslerini daha eğlenceli hale getirmek için bu programı kullanarak yapılacak animasyonlardan yararlanılması gerektiği üzerinde durmuşlardır.

Katılımcılar derslerinde bu programı tasarım amaçlı olarak kullanmalarının dersleri daha eğlenceli hale getireceğine değinmişlerdir. Ayrıca bazı katılımcılar Fen bilgisi derslerinde deneyleri daha iyi anlamak için Alice programından yararlanılabileceğinden bahsetmişlerdir.Katılımcıların gerçekleştirdikleri projelerin ardından programı kullanmaya devam etme istekleri de yine çalışmada öne çıkan konulardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Öğrenciler yazdıkları senaryoları rahatlıkla Alice yazılımı ile tasarlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirirlerken yazılımı gerçek yaşamdaki bazı problemleri çözmek için kullanma eğiliminde oldukları da ortaya çıkmıştır.

Öğrencilerin Alice yazılımını kullanarak proje için yazdıkları senaryoları %90 oranında gerçekleştirebildikleri, proje senaryolarının akıcılığının iyi düzeyde olmasına karşın özgünlüğünün (orijinalliğinin) vasat düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Alice programı ilk ve orta öğretim farklı derslerde uygun strateji ve yöntemlerle öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede etkili bir şekilde kullanılabilecek bir bilişsel araç olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda programın matematik ve fen bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlerle ilgi alanlarda derse nasıl entegre edilebileceğine ilişkin araştırmaların yapılmasına gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: bilişsel araçlar, ilköğretimde teknoloji kullanımı, üst düzey düşünme becerileri


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim İkinci Kademede Alice 3 Boyutlu Animasyon Yazılımının Bilişsel Araç Olarak Kullanımına Yönelik Bir Durum Çalışması
Serkan ŞENDAĞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Osman EROL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.