AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Itilt Projesi: Ön Değerlendirme Sonuçları
Serkan ÇELİK
Kırıkkale Üniversitesi

Julie Mathews-AYDINLI
Bilkent Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Son yıllarda öne çıkan eğitim ortamları arasında yer alan etkileşimli tahtalar, ülkemizde de planlanmakta olan geniş kapsamlı eğitim reformları kapsamında giderek daha fazla anılmaya başlanmışlardır (Çelik, 2012; Çelik ve Atak, 2012). Etkileşimli tahtalar (ET) öğretmenlere içeriği sunmada zaman kazandırmak, öğrencilerin hem içerikten hem de diğer öğrencilerden elde edebilecekleri geri bildirimin boyutlarını geliştirmek ve dolayısıyla öğrenme motivasyonunu artırmak (Beeland, 2002; Northcote ve Marshall, 2010; Torff ve Tirotta, 2010) gibi avantajlar sunmaktadır. Etkileşimli tahta etkinliklerinin öğrencileri dokunmak, hareket ettirmek, dinlemek, izlemek, nesneleri farklı açılardan görebilmek gibi bir takım çoklu algı ve piko-motor becerilerini kullanmalarını gerektiriyor olması öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki bir diğer olumlu etken olarak düşünülebilir.

Etkileşimli tahtaların öğrenme sürecinde kullanımını dil öğretimi boyutunda örnekleyici materyallerin geliştirilmesi, öğreticilere eğitim verilmesi, kullanım kılavuzu geliştirilmesi gibi amaçlara sahip olan ve 2011 yılında başlamış olan İTILT (Dil Öğretiminde Etkileşimli Teknolojiler/Interactive Technologies in Language Teaching) projesi, Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme kategorisinde yer almaktadır. Projenin genel amaçları; etkileşimli tahtalar ile uyumlu eğitim materyallerinin geliştirilmesi, ET kullanan öğretmenlerin ortamın işlevsel kullanımları hakkında kuramsal anlamda desteklenmeleri, öğretmenlere ve eğitim kurumlarına dönük bir paylaşım ortamı oluşturulması, İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, mesleki eğitim dâhil bütün eğitim düzlemlerinden öğretmenleri ET kullanımı çerçevesinde bir araya getirilmeleri, örnek ders planlarının paylaşımı ve etkileşimli tahta kullanım örneklerinin paylaşılmasının teşvik edilmesi olarak özetlenebilir. 2011 yılı Ekim ayından itibaren, Proje ekibi altı farklı ülkede projeye katılan dil öğretmenlerinin ders esnasında etkileşimli akıllı tahtaları kullanımlarını örnekleyen verileri toplamaktadırlar.

Üretilen çoklu ortam materyalleri arasında, sınıf ortamında kaydedilmiş öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini/yorumlarını içeren video klipler ve akıllı tahta kullanımı ile ilgili deneyimleri yansıtma amaçlı olarak hazırlanmış destek materyalleri yer almaktadır. Elde edilen sınıf deneyimlerine ait örnekler 2012 Ekim ayı itibariyle proje ortakları ve paydaşlarının katılımı ile ön uygulamadan geçirilecektir. Proje kapsamında altı farklı ülkeden ve farklı eğitim düzeylerinde çalışmakta olan 32 dil öğreticisine, etkileşimli tahta kullanımı ile ilgili eğitim verilmiştir. Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Çalışma öncelikle katılımcıların etkileşimli teknolojilerle ilgili ön öğrenme düzeylerini ortaya koymayı hedefl emektedir.

Çalışmanın bir diğer amacı ise ITILT Projesi kapsamında geliştirilmekte olan, etkileşimli tahtaların kullanımı ile ilgili ‘iyi örnekleri’ içeren web ortamını tanıtmaktır. Şu anda açık erişimi bulunmayan İTILT projesi web sayfasında halihazırda 150 civarında özgün ortamlarda kayıt edilmiş klipler, akıllı tahta yazılım materyalleri, ve kayıtlarda yer alan öğretici ve öğretmenlerin görüşleri yer almaktadır. Profesyonel araçlarla yapılan ders kayıtları içerik, dil becerisi, öğrenme düzeyi, kullanılan öğretimsel yöntem, yararlanılan ortam özelliği gibi daha birçok yönden etiketlendirilmiştir. Çalışmanın Fatih Projesi sürecinde etkileşimli tahtaların etkin bir şekilde kullanımı ile ilgili farkındalığı arttırmada katkı sunabileceği öngörülmektedir.

Anahtar Sözcükler: etkileşimli tahta, İTILT projesi, dil öğretimi


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Itilt Projesi: Ön Değerlendirme Sonuçları
Serkan ÇELİK
Kırıkkale Üniversitesi

Julie Mathews-AYDINLI
Bilkent Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.