AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilgisayarın Okullarda Kullanımı: Ağrı İl Merkezi Örneği
Mehmet Mehdi KARAKOÇ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Murat ÇOBAN
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Cemil KAYA
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Gaffari ÇELİK
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bu araştıranın amacı; Ağrı il merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli devlet okullarının bilgisayarlaşma oranlarını araştırmak, mevcut bilgisayarların okullardaki işlevlerine göre dağılımlarını incelemek, okullarda bilgisayar laboratuarı veya bilişim teknolojileri sınıfı adı altında bilgisayar kullanım ortamlarının olup olmadığı, bilişim teknolojileri sınıfı olan okullarda bu sınıfl arın kullanım süre ve amaçları hakkında bilgi toplamaktır. Ayrıca bu çalışmada okullarda bilişim teknolojileri (bilgisayar) öğretmenlerinin sayıları ve seçmeli bilişim teknolojileri dersinin
seçilip seçilmediği ve bunun sebepleri konusu da araştırılmıştır. Bu amaçla Ağrı il merkezindeki tüm devlet okullarına tek tek gidilmiş ve bu okulların yöneticilerine bütün bu bilgileri içeren bir bilgi formu doldurtulmuştur. Ayrıca bilişim teknolojileri sınıfı olan okullarda bu sınıfl arın fotoğrafl arı çekilerek fiziki durumları ve bilgisayar kullanımında okulların yaşadığı genel problemler hakkında bilgi toplanmıştır.

Elde edilen veriler Microsoft Excel programında tablolara dönüştürülmüştür. Sonuç olarak; hemen her okulun bilişim teknolojileri sınıfının bulunduğu; fakat neredeyse hiçbir okulda bilişim teknolojileri dersinin seçilmediği, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bilgisayar formatörü olarak görevlendirildiği veya branş öğretmeni bulunmayan derslere girmekle görevlendirildiği, bilişim teknolojileri olmayan okullarda ise idarece kullanılan bilgisayarların arızalanması durumunda bu bilgisayarların onarılamadığı bunun yerine bilişim teknolojileri sınıfından her seferinde başka bir bilgisayarın getirtilip kullanıldığı, tüm okullarda öğretmenlerin kullanımı amacıyla öğretmenler odasında bir bilgisayarın bulunduğu, bazı okullarda bir bilgisayarın sadece elektronik okul zili için tahsis edildiği, güvenlik kamerası olan okullarda da ilgili amirin odasında bu kamera görüntülerini kontrol ve kayıt için bir başka bilgisayarın ayrıca kullanıldığı, hiçbir okulda öğrencilerin ders çalışması veya araştırma yapma amacıyla dahi ayrılmış bilgisayarların olmadığı, bilgisayar ve/veya internet imkanı olmayan öğrencilerin ancak çok zaruri durumlarda okul yöneticilerinden izin alarak atıl durumdaki bilişim teknolojileri sınıfl arını kullanabildikleri gözlemlenmiştir.

Ayrıca okullara verilen internet bağlantı hızlarının yavaşlığı neredeyse tüm idari işleri mebbis ve e-okul sistemleri üzerinden yapmak zorunda olan okul yöneticileri ve idari personelinin işini çok zorlaştırdığı görülmüştür. Sonuç olarak okullarda bilgisayar sıkıntısı çekilmediği; atıl durumda bekleyen bilgisayarların olduğu; fakat bakım onarım konusunda okulların sıkıntı çektiği, çoğunlukla bu işlerin –bilgisayar formatörü olsun veya olmasın- bilişim teknolojileri öğretmenlerine, eğer yoksa bilgisayar bilgisi iyi olan diğer öğretmenlere yaptırıldığı, öğrencilere, ihtiyaç duyduklarında kullanmak üzere tahsis edilmiş bilgisayarların olmadığı, tek bir bilgisayarda yapılabilecek işlemleri (idari işler, zil ve kamera, vb…) ayrı ayrı bilgisayarlarda yapıldığı gözlemlenmiştir. Bakım-onarım konusunda Milli Eğitim Müdürlükleri ile okulların daha koordineli çalışması gerektiği, bilgisayar sınıfl arının öğrencilerin kullanımına açılması ve fazla bilgisayarların daha verimli şekilde kullanılmasına azami özen gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilgisayarın Okullarda Kullanımı: Ağrı İl Merkezi Örneği
Mehmet Mehdi KARAKOÇ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Murat ÇOBAN
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Cemil KAYA
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Gaffari ÇELİK
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.