AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Kağıt Prototip Kullanılabilirlik Çalışması: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Özgeçmiş Sistemi Örneği
Arş. Gör. Hatice ÇIRALI
Hacettepe Üniversitesi

Arş. Gör. Adem ÖZGÜR
Uşak Üniversitesi

Y.L. Öğr. Safiye OLGUN
Hacettepe Üniversitesi

Hakan TÜZÜN, Doç. Dr.
Hacettepe Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Akademik personele ait özgeçmiş bilgilerinin güncel olması, personel hakkında bilgi almak isteyen bireyler açısından büyük önem taşımaktadır. Personele ait kişisel sayfaların statik olması ve programlama becerisi olmayan personelin bilgilerini güncelletmek için sürekli bir uzmana ihtiyaç duyması, akademik özgeçmiş formunun güncel olmasının önünde engel oluşturmaktadır. Dinamik web sayfaları uygun bir şekilde tasarlandığında sayfalar, programlama becerisi olmayan bireyler tarafından da düzenlenebilmekte, geliştirilebilmekte ve güncellenebilmektedir Bu çalışmanın amacı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademik personeli için geliştirilmesi planlanan Akademik Özgeçmiş Sistemine yönelik bir kâğıt prototip hazırlayarak, prototipin kullanılabilirlik sorunlarını ortaya koymaktır.

Akademik özgeçmiş sistemi ile üniversite akademik personelinin, istediği zaman e-posta ve şifrelerini kullanarak merkezi bir kimlik doğrulama ile sisteme giriş yapabilmesi ve sistemdeki kişisel, mesleki ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgi ekleme, silme ve güncelleme işlemlerini dinamik bir sayfa üzerinden yapabilmesi düşünülmektedir. Tasarımcıya emek, zaman ve maddi anlamda tasarruf sağlayan kâğıt prototip, web sitesi için düşünülen tasarımın kâğıt üzerinde gösterilmesidir. Bu sayede kullanıcı, web sitesi için düşünülen tasarımı kâğıt üzerinde rahatça görebilmekte, kendisine verilen belirli görevleri tamamlamak için prototipin en üst düzeydeki sayfası ile en alt düzeydeki sayfaları arasında gezinim yapabilmektedir. Kâğıt prototipteki her bir sayfa, web sitelerinde bağlantılarla farklı bilgilere ulaştığımız elektronik sayfaları, altı çizili kelimeler ise bağlantıları temsil etmektedir.

Çalışmaya katılan katılımcıların prototipte bağlantıları bir arada görebilmeleri için sayfaların sol tarafına küçük dikdörtgen bilgi kâğıtları yerleştirilmiş, sayfalardaki açılır kutular için de kutuların kenarına ek küçük kâğıtlar yerleştirilmiştir. Çalışma, kullanıcı-merkezli Akademik Özgeçmiş Sisteminin kâğıt prototipi hazırlanarak otantik katılımcıların gerçekleştirdiği otantik görevlerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ya da çalışan kişiler arasından rastgele seçilmiş olup, 1’i profesör, 2’si doçent, 1’i yardımcı doçent, 2’si doktor unvanlı, 8’i araştırma görevlisi ve 1’i uzman olmak üzere toplamda 15 kişiden oluşmaktadır. Uygulama öncesi kâğıt prototip katılımcılara tanıtılmış, ardından sisteme ilişkin, sisteme giriş yapma, yayın bilgisi girme, fotoğraf güncelleme, önceden girilen bilgiler üzerinde değişiklik yapma v.b. hususlarla ilgili 10 otantik görev verilip katılımcı kendini hazır hissettiğinde teste başlanarak kullanıcı katılımı ile değerlendirme yapılmıştır.

Kullanıcı katılımlı değerlendirmede, alan/saha çalışmasına gidilmiş; sesli düşünme, işbirlikli değerlendirme, protokol analizi, gözlemsel teknikler ve görüşme sorgu tekniği gibi yöntemlere başvurularak nitel ve nicel veriler toplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek otantik katılımcıların sistemle olan etkileşimleri değerlendirilmiş, kullanılabilirlik sorunları belirlenerek çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir. Katılımcılar bazı görevlerde, ana menüdeki bağlantı isimleri ile yapmak istedikleri görev arasında bağlantı kurmakta zorluk çekmişlerdir. Bu noktada katılımcı önerileri değerlendirilmiştir.

Yayın bilgilerinin girilmesi için konulan metin kutusuna “yayın indeksi” ifadesi verilmiş ve bu ifade katılımcıların, bu bilgileri nasıl gireceği konusunda karmaşıklığa yol açmıştır. Bu probleme çözüm olarak, yayın bilgilerinde yer alan her bir bölüm için (yazar adı, dergi adı vs.) ayrı metin kutusunun oluşturulması önerisi getirilmiştir. Sisteme giriş esnasında bazı katılımcıların sayfada yer alan yönergeleri okumadığı için Hacettepe üniversitesi e-posta ve şifresi ile giriş yapmaları gerektiğini hatırlatmak gerekmektedir. Kullanıcıların kendi e-postalarına bilgilendirme mesajı gönderilmesi ve giriş sayfasında yer alan kullanıcı adı ve şifre bölümüne açıklamalar yazılması önerileri getirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: akademik özgeçmiş sistemi, kâğıt prototip, kullanılabilirlik


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Kağıt Prototip Kullanılabilirlik Çalışması: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Özgeçmiş Sistemi Örneği
Arş. Gör. Hatice ÇIRALI
Hacettepe Üniversitesi

Arş. Gör. Adem ÖZGÜR
Uşak Üniversitesi

Y.L. Öğr. Safiye OLGUN
Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan TÜZÜN
Hacettepe Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.