AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Dinamik Matemetik Yazılımı Destekli Öğrenme Ortamında 8. Sınıf Öğrencilerinin Solo Anlama Seviyelerindeki Değişimin İncelenmesi
Meryem Sarıhan MUSAN

Tolga KABACA
Pamukkale Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Dinamik matematik yazılımları öğrencilerin deneme yanılmalar yapabileceği ortamlar sunarak matematiksel kavramları kendi kendilerine keşfetmelerine imkân tanımaktadır. Bu sayede matematiksel anlamanın daha kalıcı ve etkili şekilde desteklenebileceği söylenebilir. Ayrıca dinamik matematik yazılımları matematiksel kavramların grafik, tablo, denklem ve çeşitli temsillerini görme, modelleme yapma ve yorumlama imkânı sağlayarak çoklu temsilleri birleştiren bir sistemdir. Çoklu temsilleri problem çözme sürecinde kullanmak problem durumuna farklı bakış açıları ve problemi derinlemesine inceleme fırsatı sağladığı söylenebilir. Dolayısıyla çoklu temsil yaklaşımının, farklı anlama ve birikimlere sahip olan öğrencilerin konuyu kendilerine uygun temsil biçimleriyle anlamalarını sağladığı düşünülebilir.

Bu çalışmada, matematiksel anlamayı ölçme yöntemlerinden biri olan Gözlenen Öğrenme Çıktısı Yapıları (Structures of Observed Learning Outcomes-SOLO) sınıflandırmasına göre dinamik matematik yazılımı destekli ortamda matematik öğrenen öğrencilerin matematiksel anlamalarının nasıl etkilendiğini belirlemek amaçlanmıştır. Yarı deneysel bir desen olan tek grup öntest-sontest kontrol grupsuz desene göre tasarlanan ve nitel veriler ile de desteklenen bu çalışmada 18 8. sınıf öğrencisinden oluşan bir grup 4 hafta boyunca denklem ve eşitsizlikler konusunu çalışmışlardır. Öğrenme ortamında, dinamik matematik yazılımlarından GeoGebra yapılandırmacı bir felsefe ışığından kullanılmış, özellikle öğrencilerin farklı temsillerden yararlanarak deneme yanılmalar yapmalarına rehberlik edilmiştir.

Öğretim sürecinde, dinamik matematik yazılımı kullanımının doğal bir sonucu olarak öğrencilerin grafik temsilden yola çıkarak kavramı yapılandırmasına ve cebirsel temsile ulaşmasına özen gösterilmiştir. Yani, grafik temsil öğretim sürecinin odak noktası olmuştur. Denklem ve eşitsizliklere yönelik öğrencilerin kavramsal anlama becerilerini ölçmek için açık uçlu sorular geliştirilmiştir. Açık uçlu sorularda öğrenciler, özgürce cevap verme ve ilişkilendirme kurmada serbesttirler.

Açık uçlu soruların en önemli özelliği sadece cevabı değil öğrencinin kullandığı işlem adımlarını, düşünme şekillerini ve kullandığı gösterimleri görme imkânı sağlamasıdır (Tan ve Erdoğan, 2004). Açık uçlu sorulardan oluşan ön Kavramsal Anlama Tespit Sınavı (KATS) ve son KATS yardımı ile öğrencilerin matematiksel anlama seviyeleri SOLO sınıflandırmasına göre belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ön KATS ve son KATS cevapları içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek cevaplardaki öğrencilerin üzerinde durdukları temel noktalar belirlenmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın sonunda, öğrencilerin ön KATS ve son KATS solo anlama seviyeleri arasındaki farkın parametrik olmayan testlerden Wilcoxon işaretli sıralar testi ile incelenmesi neticesinde anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen öğrencilerin SOLO anlama seviyelerinin bir parça artış gösterdiği ve son KATS cevaplarında farklı temsilleri bir arada kullanma eğilimi sergiledikleri gözlemlenmiştir. Bu sonuç, farklı temsiller ışığında öğrenme tecrübesini hiç yaşamamış öğrencilerin matematiksel anlama seviyelerinin doğrudan etkilenmeyebileceği, ancak farklı temsilleri kullanabilme alışkanlığı kazanmaya başladıkları şeklinde yorumlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: dinamik matematik yazılımı, SOLO taksonomisi, çoklu temsil, denklem ve eşitsizlikler


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Dinamik Matemetik Yazılımı Destekli Öğrenme Ortamında 8. Sınıf Öğrencilerinin Solo Anlama Seviyelerindeki Değişimin İncelenmesi
Meryem Sarıhan MUSAN

Tolga KABACA
Pamukkale Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.