AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Ders Sonu Etkinliği İçin Bir Çevrimiçi Bulmaca Sistemi Tasarımı ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkisi
Emrah AYDEMİR
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Zülfü GENÇ
Fırat Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Çevrimiçi öğrenme, daha çok oluşturmacı öğrenme anlayışına bağlı olarak internetin zaman ve mekândan bağımsızlığı avantajını kullanarak, bireyin kendi öğrenmesini gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Ayrıca çevrimiçi öğrenme ortamlarının sahip olduğu esnek, ilgi çekici ve etkileşimli olanaklar sayesinde eğitimcilerin oluşturmacı öğrenme yaklaşımını uygulamaları için uygun ortamlar sunmaktadır. Çevrimiçi öğrenme çevrelerinin sunduğu bu esnek ve etkileşimli araçlar, öğretici merkezli veya öğrenci merkezli gibi pek çok farklı ders yaklaşımı geliştirme olanağı sağlamaktadır. Bu çalışmada öğretim elemanlarının çevrimiçi bulmaca etkinliği hazırlamalarını sağlayan ve öğrencilerin de hazırlanan bu bulmacayı çözmelerini sağlayan Çevrimiçi Bulmaca Sistemi (ÇBS) olarak adlandırılan bir sistemin teknik ve işlevsel özelliklerinden bahsedilmektedir.

Tasarlanan çevrimiçi bulmaca sisteminde Türkçe karakter desteği ve rakam yazılabilme özelliği bulunmaktadır. Sistem çapraz şekilde bulmaca üreten ve eğitimcilerin derslerde etkinlik olarak bulmaca yöntemini kullanabilecekleri kullanıcı dostu bir ara yüze sahiptir. Geliştirilen bu sistem dersin öğretim elemanının ders sonu etkinliği olarak konu tekrarı sağlayacak bir bulmaca etkinliği hazırlamasına imkân tanımaktadır. Konuya ait sorular ve cevaplar sisteme girilerek, sistemin cevaplara uygun en iyi çözümü bir bulmaca olarak üretmesi sağlanmıştır. Dersin öğretim elamanı tarafından tanımlanan öğrenciler, kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaparak bulmacayı çözmüşlerdir. Sistem öğrencilerin vermiş oldukları cevaplara anında geri dönüt vererek hatalarını düzeltmeye imkân tanımaktadır ve öğrencilerin bulmaca çözümlerinin sonuçlarını hesaplayarak sınıf içerisinde bir yarışma ortamı da oluşturmaktadır.

Alternatif bir öğretim stratejisi olarak öğrenme sürecinde çevrimiçi bulmaca sistemi (ÇBS) kullanmanın öğrencilerin öğrenme ve başarı düzeyine etkisinin olup olmadığı araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşmak için araştırmada ön-test ve son-test gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının denk olduğu toplam 60 öğrenci çalışmada yer almıştır. Araştırma sürecinde kontrol grubunda öğretim geleneksel (örgün öğretimdeki normal öğretim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen öğretim) olarak yürütülmüş, deney grubunda ise geleneksel öğretimin yanı sıra tasarlanan Çevrimiçi Bulmaca Sistemi kullanılarak bulmaca etkinliği yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına ön-test ve son-test uygulandıktan sonra uygulamanın bitiminden yaklaşık 4 hafta sonra kalıcılığı ölçmek için akademik başarı testi tekrar uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda çevrimiçi bulmaca kullanımının öğrencilerin öğrenmelerindeki kalıcılığını artırdığı dair önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: bulmaca, çevrimiçi eğitim, akademik başarı, kalıcılık


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Ders Sonu Etkinliği İçin Bir Çevrimiçi Bulmaca Sistemi Tasarımı ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkisi
Emrah AYDEMİR
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Zülfü GENÇ
Fırat Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.