AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim 1. Kademe Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Kullanılabilirliği
Bahattin Selim PAMUKÇU
Gazi Üniversitesi

Ahmet UÇAR
Gazi Üniversitesi

Levent EŞEL
Gazi Üniversitesi

Hasan ÇAKIR
Gazi Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim I. kademe matematik dersi müfredatında bulunan kesirler kavramının bilgisayar destekli öğretim materyali ile ilköğretim I. kademe matematik dersi kapsamında uygulanması ve geliştirilmiş olan bu bilgisayar destekli öğretim materyalinin kullanılabilirliğinin incelenmesidir. Bilgisayar destekli öğretim materyalinin geliştirilmesi aşamasında ihtiyaç analizleri yapılmış ve uzman görüşleri alınmıştır. Yapılan bu çalışmalar kapsamda öğrencilerin kesirler konusunda kavram yanılgısı yaşadığı ve kesirler konusuyla ilgili olarak materyal eksikliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyalinde konu anlatımı, oyunlar ve yardım sekmeleri bulunmaktadır. Konu anlatımı sekmesinde video destekli anlatım, animasyon destekli anlatım ve yazı tabanlı anlatım bulunmaktadır.

Oyunlar sekmesinde ise öğrencilerin kesir türlerini daha ayrıntılı olarak öğrenmesine katkıda bulunacak iki adet eğitsel oyun bulunmaktadır. Geliştirilmiş olan bu eğitsel oyunlar, kesirler kavramında öğrencilerin pratik yapmasına da katkıda bulunmaktadır. Çalışma grubu olarak Ankara ilinde bulunan bir ilköğretim okulunun I. kademe öğrencileri seçilmiştir. Bilgisayar destekli öğretim materyalinin geliştirilmesi aşamasında çalışma grubuna demografik ve teknoloji öz-yeterlilik ölçekleri uygulanmıştır ve materyalin hedef kitleye uygun olarak geliştirilmesi bu araştırmaların sonuçlara göre sağlanmıştır. Geliştirilen materyal hedef grup öncesi benzer özellikte öğrencilere de kullandırılarak materyaldeki problemler giderilmiştir ve hedef grup öğrencilerinin sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi için hazır hale getirilmiştir. Yardım sekmesi ise hedef kitlenin materyali kullanırken yaşayabileceği problemleri içermektedir. Bu alanda problemlerin çözüm önerileri de katılımcılara sunulmuştur.

Bununla birlikte çalışma grubundan 26 kişilik bir sınıf seçilerek öntest-sontest çalışması ile hazırlanan bilgisayar destekli öğretim materyalinin akademik başarıya etkisi ölçülmüş ve akademik başarı açısından anlamlı bir farklılık oluşturduğu da görülmüştür. Araştırmanın yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bilgisayar destekli öğretim materyalinin kullanılabilirliği çalışmasında ise önceki çalışmalara katılan öğrencilerden farklı olarak seçilmiş aynı özelliklere sahip 10 öğrenci ile süreç yürütülmüştür. Verilerin toplanması aşamasında ise anket, gözlem, görüşme ve görev kontrol listeleri kullanılmıştır. Bilgisayar destekli öğretim materyali kullanımı ile ilgili olarak öğrencilere görev kontrol listeleri verilerek teker teker uygulanmıştır ve süreçteki davranışları gözlemlenerek not edilmiştir.

Görev kontrol listelerinde yapılan uygulamalar konu anlatımı, oyunlar ve yardım sekmelerimdeki işlemleri kapsamaktadır. Aynı zamanda anket ve görüşmelerle de araştırmaya katılan bu 10 öğrencinin yazılımın kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri de alınmıştır. Yazılımın kullanılabilirliği hakkında yapılan anketler ve görüşmelerle elde edilen veriler öğrenilebilirlik, verimlilik ve memnuniyeti ölçen sorulardan oluşmuştur. Bu verilerden elde edilen sonuçlarda materyalin kullanıcı dostu ve sezgisel kullanım rahatlığı sunduğu görülmüştür.

Görev kontrol listelerinden çıkan sonuçlar da materyalin kullanıcı dostu ve sezgisel kullanım rahatlığı sunduğu sonuçlarını destekler yönde olmuştur. Uygulama sırasında yapılan gözlemlerde öğrencilerin ağırlıklı olarak eğitsel oyunları onamaya yöneldiği görülmüştür. Uygulama sonunda materyal içerisinde bulunan eğitsel oyunların motivasyonu ve derse olan tutumu olumlu yönde etkilediği araştırmaya katılan öğrenciler tarafından da ifade edilmiştir. Araştırmacıların uygulama sırasında yapmış olduğu gözlemlerden elde ettiği veriler, araştırmaya katılan öğrencilerin eğitsel oyunlarla ilgili yapmış olduğu görüşlerini destekler nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: bilgisayar destekli öğretim materyali, eğitsel oyunlar, kesirler kavramı, kullanılabilirlik


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim 1. Kademe Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Kullanılabilirliği
Bahattin Selim PAMUKÇU
Gazi Üniversitesi

Ahmet UÇAR
Gazi Üniversitesi

Levent EŞEL
Gazi Üniversitesi

Hasan ÇAKIR
Gazi Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.