AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Web Tabanlı Testlerin Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Eğitimde kullanılan bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojilerin kullanılma oranı artmış ve daha fazla noktada işe koşulmaya başlanmıştır. Web teknolojileri uzaktan eğitimin yanında örgün eğitimin çeşitli evrelerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de web tabanlı testlerdir. Öğrenci sayısı fazla olan derslerin sınavlarını, ortak bir soru veri tabanı kullanarak, web üzerinden yapması ve bunları bilgisayar ortamında değerlendirmesi gittikçe yaygınlaşmaktadır. Diğer ölçme ve değerlendirme yöntemlerine göre bir çok avantajı olan web tabanlı testlerin değerlendirilmesinde yine geleneksel metotlarla hesaplama yapılmaktadır. Bu durum testin uygulanmasında avantaj sunmasına karşın testin değerlendirilmesinde önemli bir avantaj sunmamaktadır.

Bu problemin çözümüne farklı bir yaklaşım getirebilmek için daha esnek hesaplama yöntemleri sunabilen yapay zeka teknolojilerinin işe koşulması gerekmektedir. Çok farklı alanlarda kullanımı devam eden yapay zeka teknolojilerinin eğitim bilimlerinde de kullanılmaya başlanmasıyla ölçme ve değerlendirme alanındaki uzmanların ve bilim adamlarının tecrübelerinin bilgisayar ağları vasıtasıyla uç noktalara aktarılması şansı ortaya çıkmıştır. Bir testin veya test puanının değerlendirilmesi esnasında geleneksel olarak matematiksel formüllerden yararlanmak yerine bir eğitim bilimcinin veya alan uzmanının veya her ikisinin görüş ve tecrübelerinin değerlendirmeye katılması daha objektif sonuçlar doğuracaktır. Bu çalışmada; web tabanlı testlerin uygulanmasıyla elde edilen sonuçları bulanık mantık ile değerlendirmenin sınav sonuçları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu şekilde derste kazanılan bilgi ve becerinin teste yansımaması probleminin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Çalışmada seçkisiz yöntemle belirlenen ve Fırat Üniversitesi’nin değişik fakülte ve yüksekokullarında öğrenim görmekte olan 117 birinci sınıf öğrencisinin, temel bilgi teknolojisi kullanımı dersi test verileri kullanılmıştır. Web üzerinden çoktan seçmeli olarakı yapılan iki vize ve bir final sınavı verileri üç girişli- bir çıkışlı mamdani tipi bulanık mantık sistemiyle değerlendirilmiştir. Bu veriler geleneklsel yönelme hesaplanan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bulanık mantık kural tabanı, temel bilgi teknolojisi kullanımı konusunda uzman 12 akademisyen ile oluşturulmuştur.

Elde edilen veriler ışığında, öğrencilerin üniversite değerlendirme sistemine göre oluşturduğu başarı dağılımıyla bulanık mantık sonuçları arasında farklılık gözlenmiştir. Web tabanlı sınavlar değerlendirilirken yapay zeka teknolojilerinden faydalanılması hem değerlendirmeye biraz daha objektifl ik katacak hem de öğretmenlerin işini kolaylaştıracaktır. Web tabanlı testlerin değerlendirilmesinde farklı teknolojilerin kullanılması konusunda araştırmalar yapılmalıdır. Yapılan araştırmalar birbirleriyle karşılaştırılarak en iyi yöntemin gerçek hayatta kullanılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Bu tür yapay zeka teknolojilerinin Milli Eğitim sisteminde kullanılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Sözcükler: bulanık mantık, Web tabanlı test, değerlendirme


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Web Tabanlı Testlerin Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.