AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretim Elemanlarının Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Uygulamalarındaki Deneyimlerinin Ders İçeriği Kapsamında İncelenmesi
Emine TİMUÇİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Lokman ŞILBIR
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Özlem ÇAKIR
Karadeniz Teknik Üniversitesi

İnayet DEMİR
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Hasan KARAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Uzaktan eğitim, sağladığı zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme fırsatlarıyla gün geçtikçe daha fazla tercih edilir bir duruma gelmiştir ve günümüzde çevrimiçi öğrenme ortamları ve bu ortamlarda eğitimine devam eden öğrenci sayısı giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak çevrim içi ortamlarda etkili öğretimin sunulması için gerekli olan yazılım ve donanım altyapısında da gelişmelerin olduğu görülmektedir. Her ne kadar sağlam ve kaliteli hizmet sunabilecek bir alt yapı, uzaktan eğitim ortamlarında çevrimiçi öğretimin gerçekleştirilmesinde büyük kolaylıklar sağlasa da tek başına, etkin bir öğretimi garanti etmemektedir. Daha iyi bir öğretim için yüz yüze eğitimde olduğu gibi kullanılan öğretim yöntemleri, içerik, planlama, ve rehberlik vb. pedagojik boyutları da göz önünde tutmak gerekir.

Bu noktada, çevrimiçi öğrenme ortamlarında ders veren öğretim elemanlarının, bu ortamları kullanabilme yeterlilikleri ve bu ortamlarda kullandıkları pedagojik unsurlar dikkat çekmektedir. Buna bağlı olarak, çalışmanın amacı çevrimiçi ortamlarında ders veren öğretim elemanlarının bu ortamdaki deneyimlerinin, ders içeriğinin oluşturulması sunumu ve öğrencilerle etkileşimi kapsamında değerlendirilmesidir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması şeklinde yürütülmüştür. Çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen programlarda ders veren beş öğretim üyesi ile 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar dönemi boyunca gerçekleştirilmiştir.

Öğretim elemanları, en az bir, en fazla altı dönemlik uzaktan eğitim deneyimine sahiptirler. Araştırmada veriler, hem derslerin video kayıtlarından ve hem de dönem sonunda öğretim elemanları ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilmiştir. Beş derse ilişkin kayıtlar incelenirken araştırmacılar tarafından hazırlanan değerlendirme formu kullanılmıştır. Form oluşturulurken, alan yazında çevrim içi dersler ve bu dersleri veren öğretim elemanı rolleri ile çevrim içi ortamın kullanımında karşılan durumlar göz önünde bulundurulmuştur. Hazırlanan form için üç alan uzmanının görüşü alınmış ve forma son hali verilmiştir. Öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilerek daha sonra yazıya aktarılmıştır. Videokayıtlarından elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bunun için, her bir dersin on dört haftalık kaydı ayrı ayrı incelenmiş ve tüm dersler için on dört form kaydı elde edilmiştir.

Son olarak bu formlardaki ortak olan ve olmayan noktalar belirlenerek bir derse ait tek bir form elde edilmiştir. Bu şekilde beş ders için oluşturulan beş formun ayrıca analizleri gerçekleştirilmiştir. Dönem sonunda, öğretim elemanları ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ise içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Veriler önce kodlanmış daha sonra bu kodlardan elde edilen temalarla bulgular oluşturulmuştur. Çalışmanın bulguların sunumunda görüşme verileri esas alınmış, değerlendirme formundan elde edilen verilerle de görüşme verileri desteklenmiştir.

Yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bulguları “İçerik, Teknik Sorunlar ve Etkileşim” kategorileri altında toplanmıştır. Çalışma sonunda, öğretim üyeleri ders içeriklerinin hazırlanması noktasında, çevrimiçi ortamda ders vermeye başladıkları dönem ile belirli bir süre geçtikten sonraki dönemde, farklılıklar olduğu, ders içeriklerinin daha seçici hazırladığı ve içeriğin öğrenciyi araştırmaya yönlendirecek şekilde hazırlanması hususuna önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, öğretim elemanlarının, çevrim içi ortamlarda etkili etkileşimin gerçekleşmesi için bu ortamları kullanabilme deneyiminin önemli olduğu düşüncesinde oldukları ortaya konmuştur.

Anahtar Sözcükler: çevrimiçi öğrenme, çevrimiçi ders, öğretim elemanı


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretim Elemanlarının Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Uygulamalarındaki Deneyimlerinin Ders İçeriği Kapsamında İncelenmesi
Emine TİMUÇİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Lokman ŞILBIR
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Özlem ÇAKIR
Karadeniz Teknik Üniversitesi

İnayet DEMİR
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Hasan KARAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.