AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi: Dünü, Bugünü ve Geleceği
Levent DURDU
Kocaeli Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bu çalışma Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinin dününü ve bugününü analiz ederek geleceğine yönelik çıkarımlarda bulunmaya çalışmaktadır. Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Bilgisayar Öğretmenliği ile Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi gibi bölümler dışında Eğitim Fakülteleri bünyesinde 1994 yılında Bilgisayar Öğretmenliği adı altında bölümler açılmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri 1998 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Eğitim Fakültelerinde bünyesi altında, Bilgisayar Öğretmenliği Bölümlerinin isimleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü olacak şekilde değiştirilerek ya da yeni bölümler açılarak gerçekleştirilmiştir.

BÖTE Bölümlerinin geçmişi açıklanırken, alanın kendine özgü temel tanımları, örneğin: eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi irdelenmiştir. Bu süreçte Bilgisayar Eğitimi’nin Türkiye’deki durumu ile Avrupa ve Amerika’daki durumu karşılaştırılmıştır. Ayrıca, BÖTE Bölüm müfredatlarında yapılan değişiklikler incelenerek, müfredatın içerik (ders) çerçevesinde nasıl değiştiği açıklanmıştır. Çalışma üç ayrı bölüm halinde organize edilmiştir. Birincisi BÖTE ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen değişiklikler incelenmiştir. Özellikle son yıllarda ilköğretim okullarındaki (şimdi tekrardan ayrı ayrı ilkokul, ortaokul olarak isimlendirilen) yaygın adıyla bilgisayar derslerinin (bilişim teknolojileri dersi) ders saatlerinin azaltılması, derslerin seçmeli ders haline getirilmeleri ve Fatih projesi çerçevesinde Bilgisayar Öğretmenlerinden beklentilerin değişmesi ve yeni sorumlulukların yüklenmesi, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 12 yıl zorunlu eğitim ile ilgili kanuni düzenlemeleri içeren sistemle birlikte bilgisayar derslerinin (Bilişim Teknolojileri ve Yazılım) tekrardan değişmesi gibi alanın yaşadığı temel değişimler incelenmiştir.

İkinci bölümde BÖTE Bölümleri ile ilgili akademik çalışmalara, özellikle tezlere, yer verilmiştir. Ana araştırma konusu BÖTE bölümleriyle ilgili olan çalışmalar, mesleğe yönelik çalışmalar, hizmet öncesi eğitimle ilgili çalışmalar olarak gruplandırılmıştır. Üçüncü ve son bölümde, BÖTE bölümlerinin geleceğine yönelik YÖK ve MEB için orta ve uzun vadeli stratejik kararlar alınması yönünde karar vericilerin dikkatine yönelik önerilerde bulunulmuştur. BÖTE bölümünde görev yapan akademisyenlere alanın devamlılığının sağlanabilmesi için öncelik verilmesi gereken çalışma alanları yönünde çalışma konuları listelenmiştir. Aktif görev yapan öğretmenler için mesleğin birliğinin sağlanması için yapılması gerekenler, örneğin Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği gibi meslek derneklerine sahip çıkmak ve örgütlü bir meslek birliği oluşturmak gibi sorumluluk alınması gereken noktalar vurgulanmıştır.

Henüz öğrenci olan öğretmen adaylarına ise, gelecekleri için şimdiden atabilecekleri adımlar önerilmiştir. Çalışma, BÖTE bölümlerinin geçirdiği süreçleri değerlendirerek geçmişini analiz edip, bugününü anlamamızı ve geleceğine yönelik hangi çerçevede adımlar atmamıza yönelik çıkarımlarda açısından önemlidir. Böylece, BÖTE bölümleri ile ilgili paydaşların (YÖK, MEB, BÖTE Bölümü Öğretim Elemanları ve Öğrencileri ile Öğretmenleri) üzerlerine düşen görev sorumlulukların çerçevesi daha net çizilebilecektir.

Anahtar Sözcükler: bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü, BÖTE, bilgisayar eğitimi, eğitim teknolojisi,


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi: Dünü, Bugünü ve Geleceği
Levent DURDU
Kocaeli Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.