AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Kişiselleştirilmiş Öğretime İlişkin Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
Ankara Üniversitesi
Bildiri Özeti:

“Kişiselleştirilmiş Öğretim” öğretimin, öğrencinin öğrenme karakteristikleri yanında geçmişinde ya da günlük yaşamındaki kişisel özelliklerine uyarlanması yolu ile gerçekleştirilen öğretimdir. “Kişiselleştirme” ise öğretim içeriğinin öğrencilerin geçmişi ve ilgi alanlarına göre biçimlendirilmesidir. Öğrencilerin arkadaşları, tanıdık mekanlar, tuttuğu takım gibi değişkenlerin eğitimde kullanılması bir tür kişiselleştirmedir. Öğrencilere tanıdık gelen insanlar ve öğrencilerin geçmiş deneyimleri ile ilgili hikayeler, yeni bilgiler ve var olanlar arasında bir köprü kurabilmektedir (Hart, 1996). Bu yöndeki yorumlar sözel matematik problemlerinin kişiselleştirilmesinin, öğrenme üzerinde çeşitli olumlu etkileri olacağına ilişkin önerilerde bulunmakta, ayrıca araştırmalar bu yönde çeşitli bulgular rapor etmektedirler. Örneğin Bailey’e (2002) göre matematiksel sözel problemler kişiselleştirme için son derece uygundurlar.

Özgün benzetimle, öğrenciler Ali Ayşe’ye kaç elma verdiğiyle değil; müzikle, video oyunlarıyla, sinemayla, kart oyunlarıyla ve arkadaşlarıyla ilgilenirler. “Kişiselleştirilmiş Öğretim Materyalleri” her öğrencinin yakın yaşam alanındaki kişi, olay ve nesnelerin isimlerinin (arkadaş adı, anne adı, tuttuğu takım, sevdiği nesnelerin isimleri, vb.), sunum, örnek, alıştırma-uygulama ve testlerde kullanılması suretiyle oluşturulan öğretim materyalleridir. Alanyazında bu tür materyallerin öğrenme ve öğretime etkisine ilişkin olumlu ve olumsuz bulgular sunan araştırmalar vardır. Öğrencilerin başarılarında, motivasyonlarında, ilgi, tutum, anlama ve performanslarında olumlu etkilerinin olduğu araştırmalar yanında, başarı, tutum ve performansta herhangi bir etki görülmeyen araştırmalar da bulunmaktadır. Alan yazında öğretmenlerin bu konu hakkındaki görüşleri ile ilgili detaylı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Sadece uygulayan kişilerin kişisel gözlemleri bilgi olarak verilmiştir.

Bu araştırmada, kişiselleştirilmiş öğretim materyallerinin hazırlanması ve derste uygulanması konusunda eğitim almış 22 bilişim teknolojileri öğretmen adayının kişiselleştirme tercihleri ile bu öğretmen adaylarına ilave olarak 22 öğretmenin, kişiselleştirilmiş materyallerin kullanıldığı öğretime ilişkin olumlu ve olumsuz görüşleri ile kişiselleştirilmiş öğretim sürecinin geliştirilmesine ilişkin önerileri incelenmiştir. 2011-2012 öğretim yılında gerçekleştirilen araştırma için gerekli veriler, öğretmen adayları ve öğretmenlere uygulanan yarı yapılandırılmış bir form aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının geliştirdikleri materyalleri kişiselleştirmede kullanmayı tercih ettikleri kişisel öğrenci bilgileri; öğretim, sınıf yönetimi, öğrenci motivasyonu, öğrencilerin tanınması ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi açısından kişiselleştirilmiş öğretimin üstünlük ve sınırlılıklarına ilişkin görüşler; kişiselleştirilmiş öğretime dayalı derslerin başarısını sağlamaya yönelik öneriler olmak üzere üç ana grupta toplanmıştır.

Araştırma bulgularına göre; öğretmen adayları kişiselleştirilmiş materyalleri hazırlarken, genelde öğrenci adı, anne babasının ve sevdiği insanların adları, tuttuğu takımın adı, sevdiği yiyecek isimleri, sevdiği çizgi film kahramanları, oynamaktan hoşlandığı oyun/bilgisayar oyunları, okumaktan zevk aldığı kitap adları gibi verileri kullanmışlardır. Hem öğretmenler, hem de öğretmen adayları kişiselleştirilmiş öğretim materyalleri ile ders işlenmesi sürecinde öğrencilerin motivasyonlarının, başarılarının, performanslarının, ilgilerinin, konsantrasyonlarının, anlama düzeylerinin, derse katılımlarının, öğrenci-öğretmen iletişiminin arttığını gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin kendi bilgilerini sınıfta dağıtılmış olan çalışma kağıtlarında gördüklerinde heyecanlandıklarını, kendilerini özel hissettiklerini ve derslerin bu şekilde daha eğlenceli, zevkli geçtiğini belirtmişlerdir. Hem öğretmenler hem de öğretmen adayları kişiselleştirilmiş öğretim materyallerinin elle hazırlanmasının zaman aldığını, sınıf ortamında kağıt tabanlı kişiselleştirme yapıldığında kalabalık sınıfl arda uygulanmasının zaman alacağını belirtmişlerdir. Her iki grup da bilgilerin doğru tanımlanması gerektiği konusunda dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunmaktadır. Öğrencilere ilişkin, öğretimin başında alınan bilgilerinin süreç içerisinde değişebileceğinden dolayı bu bilgilerin süreç içerisinde kontrol edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir

Anahtar Sözcükler: kişiselleştirilmiş öğretim, motivasyon, kişiselleştirme, öğretmen görüşleri, öğretmen


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Kişiselleştirilmiş Öğretime İlişkin Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
Ankara Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.