AnasayfaSempozyum: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma Neden Gereklidir?
Gözde EKEN
Uşak Üniversitesi

Yasemin AKÖZ
Kırıkkale Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Araştırmanın problem cümlesini “Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma Neden Gereklidir?” ifadesi oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı görsel okumanın Türkçe öğretimindekini önemini vurgulayabilmek ve Türkçe öğretimi aracılığıyla kazandırılan görsel okumanın çocuğun okul yaşamı dışındaki hayatına kazandırdıklarını tespit edebilmektir. Araştırma Türkçe dersinde görsel okuma öğretiminde öğretmenlere ışık tutması, daha verimli ve etkili görsel okuma öğretiminin nasıl gerçekleştirilmesi için neler yapılabileceği konusunda yeni fikirler sunması bakımından önemlidir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Görsel okuryazarlığa sahip bir kişinin görsel mesajların anlamlarını yorumlama, anlama ve değerlendirme, görsel tasarım temel ilke ve kavramlarını hem uygulayarak hem de geleneksel yöntemler ile birlikte bilgisayar ve diğer teknolojik araçları kullanarak etkili görsel mesajlar üretme gibi becerileri göstermesi beklenir. Türkçe Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları; bu becerileri kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları; Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın sonuçları şunlardır: Çocuğun iletişim kurma becerisini geliştirir. Çocuk resimlerin verdiği mesajları anlayabilir, irdeleyebilir. Verilen bir şeklin, grafiğin veya haritanın metinle olan ilişkisini kavrayabilir. Görsel okuma sayesinde öğretmenler öğrencilerine yeni kaynakları keşfetmeyi öğretebilirler, böylece bilgiye nasıl ulaşılacağı sorusu yanıt bulacaktır. Görsel okuma, medya araçlarının sunduğu verileri çocuğun kavramasında ve sorgulamasında çok önemli katkı sağlar. Görsel okuma çocukların Türkçe kitaplarındaki metinlerin altında ve üstünde yer alan resimleri anlayarak okudukları metni daha anlamlı hale getirecektir. Görsel okuma çocukların estetik ve sanatsal öğelere bakış açısını geliştirir. Görsel okuma çocukların bu öğelerle ilgili kendi yeteneklerini tanımasına olanak tanır.
Anahtar Sözcükler: Görsel Okuma, Türkçe Öğretimi, Görsel Okuryazarlık


Sempozyum: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.