AnasayfaSempozyum: II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu
ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi Çalışmaları
Okan KUBUŞ , Araş. Gör.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Fatih ARI, Araş. Gör.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Tarkan GÜRBÜZ,Öğr. Gör.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Başak ÖZTÜRK , Araş. Gör.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Konusu: Açık Ders Malzemeleri

Açık Ders Malzemeleri, ders araç-gereçlerinin herkese açık olarak paylaşıldığı elektronik bir ortamdır. Bu akım, ilk olarak MIT üniversitesinin girişimleri ile başlamış ve daha sonra bütün dünyaya yayılmıştır. Diğer ülkelerde olduğu gibi 2007 yılının Mart ayında Türkiye’de de Ulusal Açık Ders Malzemeleri konsorsiyumu kurulmuştur. Konsorsiyumun kurulum aşamasından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) aktif bir üye olarak çalışmalara katılmıştır. Diğer üye üniversiteler gibi ODTÜ de ders malzemelerini sunmak için kendi Açık Ders Malzemeleri web sitesini kurmuştur. Bu bağlamda, bu bildirinin amacı ODTÜ Açık Ders Malzemeleri çalışmalarını açıklamaktır.
Anahtar Sözcükler: Açık Ders Malzemeleri, Öğretim Teknolojileri, Akademik destek, Açık kaynak


Sempozyum: II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu
METU OpenCourseWare Project
Abstract : OpenCourseWare is free and open digital publications of course materials. This trend first started with MIT’ attempts and spread all over the world. In Turkey, like in other countries, a national OpenCourseWare Consortium has been established in March, 2007. Middle East Technical University (METU) has been an active member of the consortium since its establishment date. Like each member, METU built an OpenCourseWare portal to distribute several courses. In this sense, the aim of this paper is to explain the METU OpenCourseWare Project processes.
Keywords : OpenCourseWare, Instructional Technology, Academic Support, Open Source
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.