../resim/urun/135058_B.jpg
Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile

Editör(ler):
Yazar(lar): Ali Cem Budak
Yayınevi: Adalet Yayınevi

40,00 % 10 indirim
44,44

Satışa Çıkınca Haber Ver
Yaklaşık 7 iş günü içerisinde tedarik edilir.
Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 7,5 ' dir. 75 üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.


Gerekçeler

 

(Hükümet ve Adalet Komisyonu Gerekçeleri

TBMM Genel Kurul Değişiklik Önergeleri)

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları

Anayasa Mahkemesi Kararları

Açıklayıcı Notlar

Karşılaştırma Tablosu

Kavram Dizini

Bu kitabın bu yılın Şubat ayında yayımlanan onuncu basısından beri Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda bir dizi kanun hükmünü etkileyen iki önemli değişik yapıldı.  Bunlardan ilki 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerdir.7035 sayılı Kanun ile HMK m.302, m.352, m.353, m.359, m.361, m.362, m.363’te bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler istinaf ve temyiz usulünü ilgilendirmekte olup gerekçeleriyle birlikte ilgili maddelere işlenmiştir.

İkinci olarak 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK ile yapılan değişiklik ile HMK m.268 hükmü değştirilmiş ve bu maddede Bilirkişilik Kanunu’na yapılan atıflar 691 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK[3] ile Bilirkişilik Kanunu m.10’da yapılan değişikliğe uyumlu hale getirilmiştir.

Ayrıca 691 sayılı KHK ile Arabuluculuk Kanunu m.20’ye bir (d) bendi eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir. Yine 691 sayılı KHK ile Bilirkişilik Kanunu m.10’a, (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş; 694 sayılı KHK ile de Bilirkişilik Kanunu m.10’a atıf yapan HMK m.268, Bilirkişilik Kanunu m.6 ve m.12’de yer alan bentler bu değişikliğe uygun olacak şekilde teselsül ettirilmiştir.

Aynı dönemde ıslaha ve yemin delilinin gösterilmesine ilişkin iki yeni içtihadı birleştirme kararı yayımlanmıştır. Islaha ilişkin içtihadı birleştirme kararında ilk derece mahkemesi kararının bozulmasından sonra tahkikat safhasına geçilse dahi bozmadan sonra ıslah yapılamayacağı hakkındaki 1948 tarihli içtihadı birleştirme kararının değiştirilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.Yemine ilişkin içtihadı birleştirme kararında ise HMK’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde “sair deliller, her türlü delil ve sair deliller” gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların yemin deliline başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen tarafa “yemin teklifinde bulunma hakkı”nı hatırlatamayacağına karar verilmiştir.

Şubat 2017’de yayımlanan son basıdan bu yana İsviçre Medeni Usul Kanunu’nda değişiklik yapılmamıştır. Aynı dönemde Alman Medeni Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler ise elektronik belgeler ve AB milletlerarası usul hukuku alanında yoğunlaşmakta olup, şu kanun maddelerine ilişkindir: (1) Elektronik ortamda yapılan tebligat hakkında § 130 ve § 169’da yapılan değişiklikler (12.05.2017, BGBl. I s. 1121); (2) milletlerarası usul hukuku alanındaki AB mevzuatının iç hukuka aktarılması amacıyla kanunun § 183§ 184§ 192,§ 274§ 276§ 339§ 363§ 688§ 794§ 1100, § 1101§ 1104§ 1104a (yeni)§ 1067§ 1068§ 1069§ 1070§ 1090§ 1092a (yeni)§ 1095 numaralı maddelerinde yapılan değişiklikler(11.06.2017, BGBl. I s. 1607); (3) maaş ve işçi ücretlerinin haczedilmezlik sınırıyla ilgili değişiklikler (28.03.2017, BGBl. I s. 750); (4) mahkemelerde dava dosyasının elektronik ortamda tutulması hakkındaki 298a maddesi değişikliği (05.06.2017, BGBl. I s. 2208); (5) elektronik imzalı belgeler ve elektronik ortamda tebligat hakkında kanunun § 130a§ 174§ 371a numaralı maddelerinde yapılan değişiklikler (18.06.2017, BGBl. I s. 2745).


ISBN: 9786053002680

Baskı Sayısı: 11. Baskı

Basım Tarihi: Temmuz 2017
Baskı Yeri: Ankara

Sayfa Sayısı: 771

Ebat: 13.5x19.5


Bu eseri oylarak yorumlayabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızın bilgi verici, açıklayıcı ve adil olmasına dikkat ediniz.
Oyunuz
Adınız ve Soyadınız
Eposta
Yorumunuz


ETİKETLER
,