Pegem.Net../resim/urun/181660_B.jpg
Bilişim Alanındaki Suçlar

Yargıtay Kararları Işığında Teknik ve Hukuksal Yönleriyle

Editör(ler) :
Yazar(lar) : Fazıl Gürler 
Yayınevi: Yetkin Yayınevi

39,90 % 5 indirim
42,00

Sepete At
Yaklaşık 3 iş günü içerisinde tedarik edilir.
Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 7,5 ' dir. 75 üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.


BİLİŞİM SİSTEMİNE AİT TEKNİK KAVRAMLAR VE BİLİŞİM SUçLARI


1.1. BİLİŞİM VE BİLİŞİM ALANI KAVRAMLARI 27
1.1.1 Bilişim Kavramı 28
1.1.2. Bilişim Alanı 31
1.2. BİLİŞİM ALANI UNSURLARI 33
1.2.1. Bilişim Unsuru Olarak Bilgisayar 34
1.2.2. Bilgisayarların çalışma Yöntemi 39
1.2.3. Bilgisayarın Unsurları 40
1.2.3.1. Donanım Unsurları (Hardware) 40
1.2.3.1.1. Merkezi İşlem Birimi (Central Processor Unit–CPU) 41
1.2.3.1.2. ROM (Read Only Memory - Salt Okunur Bellek) 42
1.2.3.1.3. RAM (Random Access Memory-Rastgele Erişimli Bellek). 42
1.2.3.1.4. çevre / Giriş-çıkış Birimleri 43
1.2.3.1.5. Veri Depolama Birimleri 47
1.2.3.2. Yazılım Unsurları (Software) 50
1.2.3.2.1. Uygulama Yazılımı (Application Program) 51
1.2.3.2.2. İşletim Yazılımı (Operating System) 52

1.2.4. Bilgisayar Ağları (Network) 53

1.2.5. Bilişim Unsuru Olarak İnternet 54
1.2.5.1. İnternet Kavramı 56
1.2.5.2. İnternetle İlgili Teknik Terimler 58
1.2.5.2.1. TCP/IP Protokolü (Transmission Control Protocol / İnternet Protocol) 58
1.2.5.2.2. IP Adresi (İnternet Protocol Adres) 59
1.2.5.2.3. Alan Adı Sistemi (Domain Name System) 60
1.2.5.2.4. İnternet Servis Sağlayıcılar-İSS (Int. Service Providers) 61
1.2.5.2.5. İnternet Erişim Sağlayıcılar-İES (Int. Access Providers) 62
1.2.5.2.6. İnternet İçerik Sağlayıcılar-İİS (Int. Content Providers) 63
1.2.5.2.7. Server ve Hosting 63

1.3. TARİHSEL SüREç 63
1.3.1. Bilgisayarın Tarihsel Gelişimi 64
1.3.2. İnternetin Tarihsel Gelişimi 68
1.4. BİLİŞİM SUçLARI KAVRAM VE TANIMI 72
1.4.1. Kavram 72
1.4.2. Tanım 76

1.5. BİLİŞİM SUçLARININ TASNİFİ 79
1.6. BİLİŞİM SUçLARININ İŞLENME YöNTEMLERİ 83
1.6.1. Genel Olarak 83
1.6.2. Kullanıcı Hatasına Bağlı Bilişim Suçu Yöntemleri 85
1.6.2.1. Şifre ve Gizli Soru Tahmini 85
1.6.2.2. Omuz Sörfü 86
1.6.3. Yazılıma Dayalı Bazı Bilişim Suçu Yöntemleri 86
1.6.3.1. Bilgisayar Virüsleri (Computer Viruses) 86
1.6.3.2. Ağ Solucanları (Network Worms) 88
1.6.3.3. Bilgi-Veri Aldatmacası (Data Diddling) 90
1.6.3.4. Bukalemun (Chameleon) 91
1.6.3.5. Casus Yazılımlar (Spyware) 91
1.6.3.6. Atık Toplama, çöpe Dalma (Scavenging) 92
1.6.3.7. Ekran Kaydetme ve Tuş Kaydetme 92
1.6.3.8. Gizlice Dinleme (Eavesdropping) 93
1.6.3.9. Gizli Kapılar veya Hile Kapıları (Trap Doors) 94
1.6.3.10. Hukuka Aykırı İçerik Sunma 95
1.6.3.11. İstem Dışı Alınan Elektronik Postalar (Spam) 95
1.6.3.12. Kredi Kartı Sahtekarlıkları 97
1.6.3.13. Truva Atı (Trojan Horse) 98
1.6.3.14. Bombalar (Bombs) 100
1.6.3.15. Oltalama (Phishing) ve Sahte İleti (Fake Mail) 101
1.6.3.16. Rootkit Tekniği 102
1.6.3.17. Salam Tekniği (Salami Technique) 103
1.6.3.18. Sistemin Kırılıp İçine Girilmesi (Hacking) 104
1.6.3.19. Sistem Kaynaklarını Tüketme (DDOS) 105
1.6.3.20. Süper Darbe (Super Zapping) 105
1.6.3.21. Tarama (Scanning) 106
1.6.3.22. Tavşanlar (Rabbits) 107
1.6.3.23. Web Sayfası Hırsızlığı ve Yönlendirmesi 108
1.6.3.24. Yerine Geçme (Masquerading) 109

İKİNCİ BöLüM
TüRK CEZA KANUNU’NDAKİ BİLİŞİM ALANINDA SUçLAR
2.1. GENEL OLARAK 111
2.2. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VE ORADA KALMA SUçU (m.243) ...... 113
2.2.1. Genel Olarak 113
2.2.2. Korunan Hukuki Değer 115
2.2.3. Suçun Konusu 118
2.2.4. Fail 118
2.2.5. Mağdur 120
2.2.6. Maddi Unsurlar 120
2.2.6.1. Hareket 120
2.2.6.2. Netice 124
2.2.7. Manevi Unsur 126
2.2.8. Hukuka Aykırılık Unsuru 126
2.2.9. Suçu Etkileyen Nedenler 127
2.2.9.1 Daha Az Cezayı Gerektiren Hal 127
2.2.9.2. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Hal 129
2.2.10. Suçun özel Görünüş Biçimleri 130
2.2.10.1. Teşebbüs 130
2.2.10.2. İştirak 131
2.2.10.3. İçtima 131
2.3. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUçLARI (m.244) 133
2.3.1. BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME VEYA BOZMA SUçU (m. 244/1) 134
2.3.1.1. Korunan Hukuki Değer 134
2.3.1.2. Suçun Konusu 136
2.3.1.3. Fail. 136
2.3.1.4. Mağdur 137
2.3.1.5. Maddi Unsurlar 138
2.3.1.5.1. Hareket 138
2.3.1.5.2. Netice 141
2.3.1.6. Manevi Unsur 141
2.3.1.7. Hukuka Aykırılık Unsuru 141
2.3.1.8. Suçun özel Görünüş Biçimleri 142
2.3.1.8.1. Teşebbüs 142
2.3.1.8.2. İştirak 143
2.3.1.8.3. İçtima 143

2.3.2. BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERE ZARAR VERME SUçU (m.244/2) 144
2.3.2.1. Korunan Hukuki Değer 144
2.3.2.2. Suçun Konusu 145
2.3.2.3. Fail ve Mağdur 145
2.3.2.4. Maddi Unsurlar 146
2.3.2.4.1. Hareket 146
2.3.2.4.2. Netice 150
2.3.2.5. Manevi Unsur 150
2.3.2.6. Hukuka Aykırılık Unsuru 151
2.3.2.7. Suçu Etkileyen Neden / Daha Ağır Cezayı Gerektiren Hal 151
2.3.2.8. Suçun özel Görünüş Biçimleri 152
2.3.2.8.1. Teşebbüs 152
2.3.2.8.2. İştirak 152
2.3.2.8.3. İçtima 152
2.3.3. BİLİŞİM SİSTEMİNİ KULLANARAK HAKSIZ YARAR SAĞLAMA SUçU (m.244/4) 153
2.3.3.1. Korunan Hukuki Değer 154
2.3.3.2. Suçun Konusu 155
2.3.3.3. Fail ve Mağdur 155
2.3.3.4. Maddi Unsurlar 156
2.3.3.4.1. Hareket 156
2.3.3.4.2. Netice 156
2.3.3.5. Manevi Unsur 157
2.3.3.6. Hukuka Aykırılık Unsuru 157
2.3.3.7. Suçun özel Görünüş Biçimleri 157
2.3.3.7.1. Teşebbüs 157
2.3.3.7.2. İştirak 158
2.3.3.7.3. İçtima 158
2.4. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KöTüYE KULLANILMASI SUçU (m.245) 160
2.4.1. GERçEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KöTüYE KULLANARAK HAKSIZ YARAR SAĞLAMA SUçU (m.245/1) 164
2.4.1.1. Korunan Hukuki Değer 164
2.4.1.2. Suçun Konusu 165
2.4.1.3. Fail ve Mağdur 165
2.4.1.4. Maddi Unsurlar 166
2.4.1.4.1. Hareket 166
2.4.1.4.2. Netice 172
2.4.1.5. Manevi Unsur 172
2.4.1.6. Hukuka Aykırılık Unsuru 173
2.4.1.7. Suçun özel Görünüş Biçimleri 173
2.4.1.7.1. Teşebbüs 173
2.4.1.7.2. İştirak 174
2.4.1.7.3. İçtima 174
2.4.2. BAŞKA HESAPLARLA İLİŞKİLİ SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI üRETMEK, SATMAK, DEVRETMEK VEYA KABUL ETMEK SUçU (245/2) 175
2.4.2.1. Korunan Hukuki Değer 175
2.4.2.2. Suçun Konusu 176
2.4.2.3. Fail ve Mağdur 176
2.4.2.4. Maddi Unsurlar 176
2.4.2.4.1. Hareket 176
2.4.2.4.2. Netice 183
2.4.2.5. Manevi Unsur 184
2.4.2.6. Hukuka Aykırılık Unsuru 185
2.4.2.7. Suçun özel Görünüş Biçimleri 185
2.4.2.7.1. Teşebbüs 185
2.4.2.7.2. İştirak 186
2.4.2.7.3. İçtima 186
2.4.3. SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANARAK HUKUKA AYKIRI HAKSIZ YARAR SAĞLAMAK SUçU (m.245/3) 187
2.4.3.1. Korunan Hukuki Değer 187
2.4.3.2. Suçun Konusu 188
2.4.3.3. Fail ve Mağdur 189
2.4.3.4. Maddi Unsurlar 189
2.4.3.4.1. Hareket 189
2.4.3.4.2. Netice 193
2.4.3.5. Manevi Unsur 193
2.4.3.6. Hukuka Aykırılık Unsuru 194
2.4.3.7. Suçu Etkileyen Nedenler 194
2.4.3.7.1. Şahsi Cezasızlık Hali (m.245/4) 194
2.4.3.7.2. Etkin Pişmanlık (m.245/5) 195
2.4.3.8. Suçun özel Görünüş Biçimleri 196
2.4.3.8.1. Teşebbüs 196
2.4.3.8.2. İştirak 197
2.4.3.8.3. İçtima 197
2.5. BİLİŞİM SUçLARININ TüZEL KİŞİ YARARINA İŞLENMESİ (m.246) 199


ISBN: 9789754649727

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Basım Tarihi: Haziran 2015
Baskı Yeri: Ankara

Sayfa Sayısı: 218

Ebat: 16x24


Bu eseri oylarak yorumlayabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızın bilgi verici, açıklayıcı ve adil olmasına dikkat ediniz.
Oyunuz
Adınız ve Soyadınız
Eposta
Yorumunuz

BU KATEGORİDE EN ÇOK SATAN ÜRÜNLER

1
Sorularla Bilişim Hukuku Mevzuatı

2
Bilişim Alanındaki Suçlar

3
Bilişim Hukuku
8 adet satıldı
15,68

4
Adli Bilişim ve Elektronik Deliller

5
Bilişim İletişim Mevzuatı

6
Bilişim Alanında Suçlar
3 adet satıldı
38,00

7
Robotlar, Yapay Zeka ve Hukuk

8
Bilişim Alanında Kişisel Verilerin Korunması

9
Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri

10
Unutulma Hakkı
1 adet satıldı
59,85