Pegem.Net../resim/urun/188780_B.jpg
Miras Hukuku 2 Cilt

Editör(ler):
Yazar(lar): Hasan Özkan
Yayınevi: Legal Yayıncılık

192,85 % 5 indirim
203,00

Sepete At
Yaklaşık 5 iş günü içerisinde tedarik edilir.
Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 7,5 ' dir. 75 üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.


İçİNDEKİLER

öNSöZ  V

İçİNDEKİLER  VII

KISALTMALAR  XIII

SULH HUKUK DAVALARINDA UYGULANACAK KURALLAR

Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak Basit Yargılama Usulleri

Hakkında Açıklamalar  1

Basit Yargılama Usulü  1

çekişmesiz Yargı İşleri  3

Kişiler Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  3

Aile Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  4

Miras Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  5

Eşya Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  5

Borçlar Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  5

Ticaret Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  6

İcra ve İflas Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri    7

çeşitli Kanunlardaki çekişmesiz Yargı İşleri    7

çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme  7

çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki  8

çekişmesiz Yargı İşlerinde Yargılama Usulü  8

Kararlara Karşı Başvuru Yolları  8

Kararların Niteliği  8

MİRASçILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVALARI

İLGİLİ YASA  11

AçIKLAMA  12

Görevli Mahkeme  14

Yetkili Mahkeme 14

Davacı  14

Davalı  14

Dava Açma Koşulları  14

Dava Türleri  15

Göz önünde Tutulacak Hususlar  15

öRNEKLER  22

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı VIII

İçTİHATLAR  24

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  24

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  24

Yargıtay özel Daire Kararları  27

NOTERDE MİRASçILIK BELGESİ VERİLMESİ

İLGİLİ YASA  61

AçIKLAMA  62

öRNEKLER  62

MİRASçILIK BELGESİNİN (VERASET İLAMININ) İPTALİ DAVASI

İLGİLİ YASA  69

AçIKLAMA  69

Görevli Mahkeme  69

Yetkili Mahkeme 70

Davacı  70

Davalı  70

Dava Açma Koşulları  70

Göz önünde Tutulacak Hususlar  70

öRNEKLER  71

İçTİHATLAR  73

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  73

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  73

Yargıtay özel Daire Kararları  79

öLüME BAĞLI TASARRUFLARDA TASARRUF EHLİYETİ

İLGİLİ YASA  103

AçIKLAMA  103

İçTİHATLAR  104

Yargıtay özel Daire Kararları  104

TASARRUF öZGüRLüĞü

İLGİLİ YASA  119

AçIKLAMA  120

İçTİHATLAR  121

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  121

Yargıtay özel Daire Kararları  129

İçindekiler IX

MİRASçILIKTAN çIKARMA (ISKAT)

İLGİLİ YASA  161

AçIKLAMA  162

Mirasçılıktan çıkarmanın Hükümleri  162

Borç ödemeden Aciz Nedeniyle Mirasçılıktan çıkarma  163

öRNEKLER  163

İçTİHATLAR  164

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  164

Yargıtay özel Daire Kararları  174

öLüME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ

İLGİLİ YASA  195

AçIKLAMA  198

İçTİHATLAR  199

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  199

Yargıtay özel Daire Kararları  211

MİRAS SöZLEŞMELERİ

İLGİLİ YASA  241

AçIKLAMA  242

İçTİHATLAR  242

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  242

Yargıtay özel Daire Kararları  256

öLüME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ

İLGİLİ YASA  273

AçIKLAMA  276

öRNEKLER  278

İçTİHATLAR  279

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  279

Yargıtay özel Daire Kararları  294

MİRAS SöZLEŞMESİ

İLGİLİ YASA  341

AçIKLAMA  342

İçTİHATLAR  343

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  343

Yargıtay özel Daire Kararları  355

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı

VASİYETİN YERİNE GETİRİLMESİ VE YERİNE GETİRME GöREVLİSİ

İLGİLİ YASA  371

AçIKLAMA  373

İçTİHATLAR  375

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı  375

Yargıtay özel Daire Kararları  377

MİRAS SöZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

İLGİLİ YASA  387

AçIKLAMA  388

İçTİHATLAR  388

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  388

Yargıtay özel Daire Kararları  393

MİRASIN AçILMASI

İLGİLİ YASA  427

AçIKLAMA  427

İçTİHATLAR  428

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  428

Yargıtay özel Daire Kararları  432

MİRASTAN YOKSUNLUK

İLGİLİ YASA  451

AçIKLAMA  452

İçTİHATLAR  453

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  453

Yargıtay özel Daire Kararları  475

GAİBİN MİRASçILARINA GAİBE DüŞEN MİRAS PAYININ TESLİM EDİLMESİ

İLGİLİ YASA  491

AçIKLAMA  492

Güvencenin Gösterilme Süresi  492

Tereke Malları Almış Olanların Bunları Geri Vermesi  492

Gaibe Düşen Miras  492

HAZİNENİN GAİPLİK KARARI İSTEMESİ

İLGİLİ YASA  495

AçIKLAMA  495

İçTİHATLAR  496

İçindekiler XI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı  496

Yargıtay özel Daire Kararları  498

MİRASIN GEçMESİNİN SONUçLARI

İLGİLİ YASA  517

AçIKLAMA  518

Görevli Mahkeme  519

Yetkili Mahkeme 519

Başvuruda Bulunacaklar  519

Terekede Koruma (İhtiyati Tedbir) önlem Koşulları  519

Terekede Koruma önlemleri  519

Terekede Koruma önlemleri İstemesi Süresi  520

1 Defterin Tutulması  520

2 Terekenin Mühürlenmesi  520

3 Terekenin Resmen Yönetilmesi  521

4 Terekeyi Resmen Yönetmede Yapılacak İşler  521

5 Vasiyetname ile İlgili İşlemler  523

öRNEKLER  523

İçTİHATLAR  525

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  525

Yargıtay özel Daire Kararları  525

KAYNAKçA  539

Yazarın Basılmış Eserleri  541

Yazarın Basılacak Eserleri  543

İçİNDEKİLER

öNSöZ  V

İçİNDEKİLER  VII

KISALTMALAR  XIII

SULH HUKUK DAVALARINDA UYGULANACAK KURALLAR

Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak Basit Yargılama Usulleri

Hakkında Açıklamalar  1

Basit Yargılama Usulü  1

çekişmesiz Yargı İşleri  3

Kişiler Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  3

Aile Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  4

Miras Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  5

Eşya Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  5

Borçlar Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  5

Ticaret Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  6

İcra ve İflas Hukukundaki çekişmesiz Yargı İşleri  7

çeşitli Kanunlardaki çekişmesiz Yargı İşleri  7

çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme  7

çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki  8

çekişmesiz Yargı İşlerinde Yargılama Usulü  8

Kararlara Karşı Başvuru Yolları  8

Kararların Niteliği  8

TEREKENİN RESMEN YöNETİLMESİ İŞLEMLERİ

İLGİLİ YASA  11

AçIKLAMA  12

İçTİHATLAR  14

Yargıtay özel Daire Kararları  14

VASİYETNAMELERİN AçILMASI İŞLEMLERİ

İLGİLİ YASA  17

AçIKLAMA  18

İçTİHATLAR  19

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı  19

Yargıtay özel Daire Kararları  20

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı

MİRASIN REDDİ BEYANININ TESCİLİ İŞLEMLERİ

İLGİLİ YASA  41

AçIKLAMA  44

Görevli Mahkeme  47

Yetkili Mahkeme 47

Davacı  47

Davalı  48

Ret Koşulları  48

Ret Süresi  48

Göz önünde Tutulacak Hususlar  48

Mirası Ret Durumunda Sorumluluk  51

öRNEKLER  51

İçTİHATLAR  53

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  53

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  53

Yargıtay özel Daire Kararları  58

TEREKEDE RESMİ DEFTER TUTMA

İLGİLİ YASA  91

AçIKLAMA  93

İstekte Bulunabilecekler  94

Görevli Mahkeme  94

Yetkili Mahkeme 94

İstek Süresi  94

Mahkemece Yapılacak İşlem  94

İçTİHATLAR  95

Yargıtay özel Daire Kararları  95

TEREKEDE RESMİ TASFİYE

İLGİLİ YASA  115

AçIKLAMA  116

Görevli Mahkeme  117

Yetkili Mahkeme 118

İstekte Bulunacaklar  118

Sorumluluk Durumu  118

İstek Süresi  118

Göz önünde Tutulacak Hususlar  118

Resmi Tasfiye çeşitleri  118

öRNEKLER  119

İçTİHATLAR  120

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı  120

Yargıtay özel Daire Kararları  124

İçindekiler IX

MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI

İLGİLİ YASA  135

AçIKLAMA  136

Görevli Mahkeme  136

Yetkili Mahkeme 136

Davacı  136

Davalı  136

Göz önünde Tutulacak Hususlar  137

Dava Açma Koşulları  137

Temsilcinin Yapabileceği İşler  137

öRNEKLER  138

İçTİHATLAR  138

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı  138

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  139

Yargıtay özel Daire Kararları  144

MİRASIN PAYLAŞILMASINI İSTEME HAKKI

İLGİLİ YASA  173

AçIKLAMA  173

İçTİHATLAR  174

Yargıtay özel Daire Kararları  174

MİRASIN PAYLAŞILMASI (TAKSİM) DAVASI

İLGİLİ YASA  183

AçIKLAMA  186

Görevli Mahkeme  189

Yetkili Mahkeme 189

Davacı  189

Davalı  189

Göz önünde Tutulacak Hususlar  189

Paylaştırma Kuralları  190

Mirasbırakanın Mirasçılardaki Alacakları 191

Taşınmazların Paylaştırılmasında Kurallar  191

Tarımsal İşletmede Taşınır Malların (Tahsisi) özgülenmesi  192

Tarımsal İşletmede Ergin (Reşit) Olmayan Mirasçılar Bulunması Durumu  192

Tarımsal İşletmelerde Aile Malları Ortaklığı  192

Tarımsal İşletmenin Satılması  193

Zamanaşımı  193

Paylaşma (Taksim)’nın Şekilleri  193

İrtifak Hakkından Yararlanan Taşınmazın Paylaşılması  194

üzerinde İrtifak Hakkı Kurulmuş Taşınmazın Paylaşılması  194

Açıklamalı – İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı

öRNEKLER  195

İçTİHATLAR  196

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  196

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  196

Yargıtay özel Daire Kararları  202

ELBİRLİĞİ (İŞTİRAK) MüLKİYETİNİN PAYLI (MüŞTEREK) MüLKİYETE DöNüŞTüRüLMESİ DAVASI

İLGİLİ YASA  235

AçIKLAMA  235

Görevli Mahkeme  236

Yetkili Mahkeme 236

Davacı  236

Davalı  236

Dava Açma Koşulları  236

Gözönünde Tutulacak Hususlar  236

öRNEKLER  237

İçTİHATLAR  238

Yargıtay özel Daire Kararları  238

PAYLAŞTIRMANIN (TAKSİMİN) BOZULMASI DAVASI

İLGİLİ YASA  255

AçIKLAMA  256

Görevli Mahkeme  258

Yetkili Mahkeme 258

Davacı  258

Davalı  258

Dava Açma Koşulları  258

Göz önünde Tutulacak Hususlar  258

öRNEKLER  259

İçTİHATLAR  259

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  259

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  260

Yargıtay özel Daire Kararları  264

PAYLAŞMA (TAKSİM) VE PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ

(İZALEİ ŞUYU) DAVALARI

İLGİLİ YASA  269

AçIKLAMA  269

Görevli Mahkeme  270

Yetkili Mahkeme 270

Davacı  270

İçindekiler XI

Davalı  270

Dava Açma Koşulları  270

Gözönünde Tutulacak Hususlar  270

öRNEKLER  272

İçTİHATLAR  273

Yargıtay özel Daire Kararları  273

KAYNAKçA  289

Yazarın Basılmış Eserleri  291

Yazarın Basılacak Eserleri  293


ISBN: 9786053150916

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Basım Tarihi: Aralık 2015
Baskı Yeri: İstanbul

Sayfa Sayısı: 834

Ebat: 16x24


Bu eseri oylarak yorumlayabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızın bilgi verici, açıklayıcı ve adil olmasına dikkat ediniz.
Oyunuz
Adınız ve Soyadınız
Eposta
Yorumunuz

BU KATEGORİDE EN ÇOK SATAN ÜRÜNLER

1
İdare Hukukuna Giriş
61 adet satıldı
38,00

2
İdare Hukuku Dersleri
49 adet satıldı
70,20

3
Vasiyetnamenin Tenfizi ve İptali Davaları

4
Miras Hukuku
4 adet satıldı
36,81

5
Türk Miras Hukuku
3 adet satıldı
66,50

6
Miras Hukuku
3 adet satıldı
42,75

7
Miras Hukuku
2 adet satıldı
237,50

8
Miras Hukuku 2 Cilt
1 adet satıldı
192,85

9
Miras Hukuku
1 adet satıldı
58,05

10
Miras Hukuku
1 adet satıldı
71,10