Pegem.Net../resim/urun/206787_B.jpg
Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi

Editör(ler):
Yazar(lar): Faruk Acar
Yayınevi: Vedat Kitapçılık

114,00 % 5 indirim
120,00

Sepete At
Yaklaşık 7 iş günü içerisinde tedarik edilir.
Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 7,5 ' dir. 75 üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.


§ 1. GENEL OLARAK TAŞINMAZ KAVRAMI 1
 
I. Taşınmaz Nesne ve Hukuksal Anlamda Taşınmaz Kavramı 1
II. Dar ve Geniş Anlamda (Kapsamda) Taşınmaz Kavramı 5
III. Tapulu ve Tapusuz Taşınmaz Ayırımı 6
IV. Bağımsız ve Bağımlı Taşınmaz 13
V. Sahipli ve Sahipsiz Taşınmaz 21 
VI. Hukuksal Anlamda Taşınmaz Kavramına Giren Durumlar 23
A. Arazi 23 
B. Bağımsız ve Sürekli Haklar 26
C. Paylı Mülkiyette Pay 39
D. Kat Mülkiyetine Konu Bağımsız Bölüm 47
E. Taşınmaz Yükü 51
F. Devre Mülk 52
G. Eşyaya Bağlı Ayni Haklar 55
 
§ 2. DEĞIŞIK REHIN TIPLERINE GöRE TAŞINMAZ KAVRAMI 59
 
 
I. İpotek 59
II. İpotekli Borç Senedi 60
A. Genel Olarak 60
B. İpotekli Borç Senedine Konu Olan Taşınmaz 63
III. İrat Senedi 65
A. Genel Olarak 65
B. İrat Senedine Konu Olan Taşınmaz 66
1. Tarımsal Arazi 67
2. Konutlar 72
3. üzerinde Bina Yapılabilecek Arsalar 78
 
§ 3. REHIN VERILEBILIRLIK BAKIMINDAN TAŞINMAZIN
 
BAĞIMSIZ OLMASI ILKESI (SELBSTAENDIGKEIT) 81
I. Genel Olarak 81
II. Bağımsızlığı Etkileyen Veya Sınırlayan Durumlar 84
A. Taşınmazın Eşyaya Bağlı Oluşu 84
1. Taşınmazın Bir Başka Taşınmaza Bağlı Oluşu 84
2. Taşınmazın Başka Bir Malvarlığına Bağlı Oluşu 101 
B. Şahsa Bağlı Hak Bağlamında Taşınmaz 109 
1. Genel Olarak 109
2. Mülkiyet Hakkının Devir ve İntikal Kabiliyetinin Zayıfladığı Durumlar 111
a. İradeye Dayalı Sebepler 111
b. Yasal Sebepler 114
C. Taşınmaz İle Eklenti İlişkisi 116
 
§ 4. REHIN VERILEBILIRLIK BAKIMINDAN TAŞINMAZIN PARAYA çEVRILEBILIR OLMASI (VERWERTBARKEIT) 119
 
I. Genel Olarak 119
II. Paraya çevrilebilirlik Karinesi 121
A. Medeni Kanunumuzun Tutumu 121
B. Paraya çevrilebilirliğin Yapısı 124
III. Paraya çevrilebilirlik Karinesinin İstisnaları 125
A. Genel Olarak 125
B. Paraya çevrilebilirliğin Sınırlandığı Durumlar 125
1. Aile Yurdu 126
2. İcra ve İflas Hukukunda Haczedilemezlik Durumları 128
3. Kamu Malları 136
4. Taşınmazın Büsbütün Değersiz Olması 145
 
§ 5. REHIN VERILEBILIRLIK BAKIMINDAN TAŞINMAZIN BELIRLI OLMASI (BELIRLILIK ILKESI, BESTIMMTHEIT) 149
 
I. Genel Olarak 149
II. Belirlilik İlkesinin Nesneye Bakan Yönü 153
III. özel Belirlilik İlkesi 161
A. Genel Olarak 161
B. Rehin Hakkı Bakımından Belirlilik İlkesi 162
1. Rehin Hakkı Bakımından Belirlilik İlkesinin özelliği 162
2. Belirlilik İlkesinin Uygulanması Bakımından Taşınmazın Tapuya Kayıtlı Olması Gereği 165
a. Genel Olarak 165
b. Taşınmazın Tapuya Kaydedilmesi 167
aa. Gerçekten Tapuya Kaydedilebilir Bir Nesne Olmalı 169
bb. Tapuya Kaydedilmesi Mümkün Bir Nesne Olmalı 185
cc. Tapuya Kaydedilecek Nesne Yeterli Derecede Belirli Olmalı 196
c. Tescil Prensibinin Etkisi 201
 
§ 6. REHIN HAKKINA öZGü BELIRLILIK ILKESININ YAPISI 203
I. MK.m.854/1’de Düzenlenen Bireyselleşmiş Olma Gereği (Individualisierung) 203
A. Genel Olarak 203
B. Belirleme Faaliyeti 204
C. Bireyselleştirme Faaliyeti 210
D. Genel Rehin Yasağı 212
II. MK.m.854/1’de Düzenlenen Bölünmezlik (Teklik, Einheitlichkeit) 214
 
§ 7. BELIRLILIK ILKESI çERçEVESINDE TAŞINMAZ çEŞIDI OLAN ARAZININ DEĞERLENDİRİLMESİ 219
 
I. Genel Olarak 219
II. Arazi Bölünmesi 221
A. Genel Olarak 221
B. Bölünme ve Buna Bağlı Oluşumlar 223
C. Bölünmede Yöntem 224
D. Bölünmenin Sonuçları 225
E. Rehinli Taşınmazdan Küçük Parçanın Ayrılması 237
F. Arazi Parçasının Rehin Verilemezliği 240
III. Birden Fazla Arazinin Rehin Verilmesi 242
A. Genel Olarak 242
B. Güvence Bölünerek Oluşturulan Rehin 244
C. Güvence Bölünmeksizin Oluşturulan Rehin (Toplu Rehin) 250
1. Güvencenin Bölünmemesi 250
2. Belirlilik İlkesinin Uygulaması 262
IV. Birden Fazla Arazinin Birleşmesi 263
A. Genel Olarak 263
B. Rızai Birleşme 263
C. Zorunlu Birleşme (Tevhid) 264
D. Birleşmenin Sonuçları 265
V. Belirlilik İlkesi Açısından Taşınmazın Bütünleyici Parçası ve Eklentisi 272
A. Bütünleyici Parçanın Durumu 272
B. Eklentinin Durumu 277
 
§ 8. BELIRLILIK ILKESI çERçEVESINDE TAŞINMAZ çEŞIDI OLAN BAĞIMSIZ VE SüREKLI HAKLARIN DEĞERLENDIRILMESI 281
 
I. Genel Olarak 281
II. Belirlilik İlkesi Bakımından Bağımsız ve Sürekli Haklar 283
A. Sözleşmesel Rehin 283
B. Yasal Rehin 288
1. Tescile Tabi Yasal Rehin 288
2. Tescile Tabi Olmayan Yasal Rehin 293
 
§ 9. BELIRLILIK ILKESI çERçEVESINDE PAYIN DEĞERLENDIRILMESI 295
 
I. Genel Olarak 295
II. Belirlilik İlkesi çerçevesinde Pay 299
A. Belirlilik İlkesinin Uygulanması Bakımından İkili Aşama (çifte Yapı) 299
B. Payın Varlığına ve Oranına İlişkin Uyuşmazlık İle Belirlilik İlkesi İlişkisi 305
C. Bir Payın Rehni ve Belirlilik İlkesinin Hakkın Sahibini Kapsaması 307
D. Birden Fazla Payın Rehni 315
E. Pay Rehninin Hukuki Dayanağı Bakımından Değerlendirilmesi 316
1. Sözleşmesel Rehin 316
2. Yasal Rehin 318
a. Tescile Tabi Yasal Rehin 319
aa. Genel Olarak 319
bb. Satım Bedelinin Güvencesi Olarak Rehin 323
cc. Yapı Alacağının Güvencesi Olarak Rehin 323
dd. Elbirliği Ortaklığına Dahil Taşınmazın Paylaştırılmasından Doğan Alacakların Güvencesi Olarak Rehin 325
ee. üst Hakkına Dayalı Yapı Bedelinin Güvencesi Olarak Rehin 330
ff. üst Hakkı İradının Güvencesi Olarak Rehin 331
b. Tescile Tabi Olmayan Yasal Rehin 333
F. Taşınmazın Bir Kısmı İle Payın Farklı Oluşu 338
G. Payın Bölünerek Rehin Verilemezliği 338
H. Elbirliği Mülkiyetinde Uyuyan Payın Rehine Konu Edilemezliği 339
 
§ 10. KAT MüLKIYETINE KONU BAĞIMSIZ BöLüM 343
 
I. Genel Olarak 343
II. Belirlilik İlkesinin Uygulanması Bakımından Bağımsız Bölüm 346
A. Sözleşmesel Rehin 346
B. Yasal Rehin 347
 
§ 11. REHNI DOĞURAN SEBEPLERDEN HAREKETLE BELIRLILIK ILKESININ UYGULANMASI 357
 
I. İradeye Dayanan Rehin 357
A. Sözleşmesel Rehin 357
B. ölüme Bağlı Tasarrufa Dayanan Rehin 360
C. Malikin Tek Taraflı İradesinden Doğan Rehin Hakkı 362 
II. Mahkeme Kararına Dayanan Rehin 363
III. Yasa Hükmüne Dayanan Rehin 364
A. Tescile Tabi Yasal Rehin (İpotek) 364
1. Genel Olarak 364
2. Yapı Alacaklısı İpoteği 367
a. Genel Olarak 367
b. Taşkın Yapı 372
c. Haksız Yapı 373
aa. Genel Olarak 373
bb. Arazi Malikinin Yapının İnşasına Rıza Göstermesi Veya Davranışlarıyla Sebebiyet Vermesi 373
cc. Arazi Malikinin Yapının İnşaasına Rıza Göstermemesi Veya Davranışlarıyla Sebebiyet Vermemesi 377
3. Arazi Niteliğindeki Taşınmaz Satımından Doğan Rehin (İpotek) 380
4. Elbirliği Ortaklığında Ortaklığın Giderilmesinden Doğan Alacağa İlişkin Rehin (İpotek) 381
5. üst Hakkının Sona Ermesine Bağlı Olarak Yapı Bedeline İlişkin Rehin (İpotek) 384
B. Tescile Tabi Olmayan Rehin 386
1. Genel Olarak 386
2. Belirlilik İlkesinin Tescile Tabi Olmayan Rehinler Bakımından Geçerliliğini Koruması 386
 
KAYNAKLAR 393

ISBN: 9786059263504

Baskı Sayısı: 2.Baskı

Basım Tarihi: Aralık 2017
Baskı Yeri: İstanbul

Sayfa Sayısı: 406

Ebat: 17x25


Bu eseri oylarak yorumlayabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızın bilgi verici, açıklayıcı ve adil olmasına dikkat ediniz.
Oyunuz
Adınız ve Soyadınız
Eposta
Yorumunuz

BU KATEGORİDE EN ÇOK SATAN ÜRÜNLER

1
Eşya Hukuku Pratik Çalışmalar Tamamı Çözümlü

2
Apartman Site ve İşhanı Yönetimleri  Hukuki ve Mali Rehber

3
Eşya Hukuku I
12 adet satıldı
45,90

4
Eşya Hukuku II
8 adet satıldı
60,75

5
Şekli Eşya Hukuku
5 adet satıldı
47,50

6
Kamulaştırmasız El Atma Davaları

7
Kat Mülkiyeti Kanunu
3 adet satıldı
153,00

8
Kat Mülkiyeti Kanunu - Açıklamalı İçtihatlı

9
Tapu İptali ve Tescil Davaları

10
Kamulaştırma Davaları (Ciltli)