Pegem.Net../resim/urun/423992_B.jpg
2020 Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavı Süper Not Kitabı

Editör(ler):
Yazar(lar): Komisyon
Yayınevi: Next Kariyer Yayınları

49,50 % 25 indirim
66,00

Sepete At
Yaklaşık 3 iş günü içerisinde tedarik edilir.
Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 7,5 ' dir. 75 üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.


En güncel mevzuatlardan, büyük titizlikle gerekli her bilgi alınarak, hafızaya en uygun şablonda beğeninize sunuldu…
 
SÜPER NOT KONULARI
 
1-T.C. Anayasası
 
2- Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik
 
3- Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat
 
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat
 
5- Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar
 
6- Halkla ilişkiler
 
7- Etik davranış ilkeleri
 
8- 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
 
- İkinci Kısım - Üçüncü Kısım - Dördüncü Kısım
 
9-Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları)(T.C. Anayasasının yargı bölümü)
 
10- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,
 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
 
11- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 
12- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı
 
13- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve
 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
 
14- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı
 
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 
15- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 
16- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi
 
17- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi
 
18- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve
 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi
 
19- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı
 
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesi
 
20- Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında
 
Yönetmelik
 
21- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 
22- 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 
23- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 
24- Elektronik Tebligat Yönetmeliği
 
25- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri
 
26- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. bölüm 2. bölüm
 
27- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. bölüm (TMK 683, 684, 685, 686,
 
687. maddeleri)
 
28- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı
 
29- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü
 
30- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6.
 
bölüm 1. ayırım
 
31- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm
 
32- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
 
33- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 4. kısım; 5. kısım; 6. kısım, 3. kitap, 1. kısım, 2. bölüm, 3. bölüm, 5. bölüm, 2. kısım, 1. bölüm, 3. bölüm; 5. kitap, 2. kısım, 1. bölüm; 6. kitap, 1. kısım, 2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm; 7. kitap 1. Kısım
 
34- 492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı
 
35-Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve
 
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
 
36- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı
 
İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 
37- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 4. ayırım, 6. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm, 5. bölüm, 2. ayırım; 4. kısım, 5. bölüm; 5. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm; 7. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 8. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 10. kısım, 1. bölüm, 2. Bölüm
 
38- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 1. kitabının 1. kısmı,
 
2. kısmının 1. bölümü, 3. bölümü, 4. bölüm (madde 20); 2. kitap, 1. kısım, 1. Bölüm
 
39- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 
40- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 
41- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 
42- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 
43- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 ve 103. Maddeleri
 
44-11 sayılı CİGM Genelgesi-Bakanlıktan görüş talepleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar
 
45-16 sayılı CİGM Genelgesi-Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar
 
46- 25/1 sayılı CİGM Genelgesi-Resmi yazışmalar
 
47- 28/1 sayılı CİGM Genelgesi- Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi
 
48- 161 sayılı CİGM Genelgesi-Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP`ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi
 
49-104/1 sayılı HİGM Genelgesi-Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri
 
50- 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi
 
51- 109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler
 
52- 110 sayılı HİGM Genelgesi- Kadastro mahkemelerine ait emanet para hesabı
 
53- 63/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine uygulanacak esaslar (ekler hariç)
 
54- 63/3 sayılı UHDİGM Genelgesi-Hukuki alanda uluslararası adli tebligat işlemleri (ekler hariç)
 
55- 69/2 sayılı UHDİGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç)
 
56- 69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç)
 
57- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları
 
58- 79 sayılı PGM Genelgesi- Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar
 
59- 168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları
 
60- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri
 
61-138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler
 
62- 144/1 sayılı SGB Genelgesi- Mahkemeler bütçesi
 
63- 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi
 
64-168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları
 
65- 97 sayılı İMİD Genelgesi- Ödenekler
 
66- 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri ve tazminatı
 
67- 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri
 
68- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları

ISBN: 9786057609670

Baskı Sayısı: 2.Baskı

Basım Tarihi: Şubat 2020
Ebat: 16x24


Bu eseri oylarak yorumlayabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızın bilgi verici, açıklayıcı ve adil olmasına dikkat ediniz.
Oyunuz
Adınız ve Soyadınız
Eposta
Yorumunuz