Pegem.Net../resim/urun/587_B.jpg
Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretimi

Editör(ler) : Metin Elkatmış 
Yazar(lar) :
Yayınevi: Maya Akademi Yayıncılık

20,83 % 10 indirim
23,15

Satışa Çıkınca Haber Ver
Yaklaşık 3 iş günü içerisinde tedarik edilir.
Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 7,5 ' dir. 75 üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.


“Okumak ve yazmak”, insan için yaşamsal değer taşıyan “bilme ve bildirmenin” temel yapı taşlarıdır. İnsan bilmek ister, hayatı, dağı, taşı, canlı cansız, somut soyut, doğru yanlış, güzel çirkin her şeyi merak eder. Söz konusu merakı giderecek olanda kuşkusuz okuma bilgi ve becerisidir. Yıllarca ilkokuma yazma öğretimi özel-likle de mesleğe yeni başlayan öğretmenler-ce zor olarak algılanmıştır. Şüphesiz bunda en önemli etkenlerden birisi ilgili literatürün mesleki deneyimi az ya da hiç olmayan öğ-retmenlere birinci sınıfta görev verilmeme-sini tembihlemesi ve yöneticilerinde (şartlar uygun olduğu takdirde) bu yönde hareket etmeleridir. öncelikle şu hususun altını çiz-mekte yarar var. Oda şu ki, birinci sınıfta öğ-retmenlik yapmak zor kolay ve basit bir sü-reçtir. çünkü bireyin öğrenme sürecinde ki gelişimin doğrudan ve somut olarak gözlen-diği bir alandır. Ancak yukarda zahmet söz-cüğüyle vurgulanmak istenen, okulun ve öğ-rencilerin içinde bulunduğu sosyo ekonomik düzeyin alt düzeyde olması, kırsalda bulu-nulması, okul öncesi eğitim alınmaması, ai-lenin destek vermemesi, bireyin hazır ol-maması ya da öğrenmeye karşı isteksizlik hali gibi faktörlerin getireceği yükün doğru-dan öğretmene yansıması anlamında kulla-nılmıştır. Bu kitap kuramdan uygulamaya anlayışı çerçevesinde ilgili literatüre katkı sunmak, başta öğretmen ve öğretmen adaylarının müracaat edebilecekleri başucu kaynak ki-tap olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğ-rultuda eser dokuz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde okuma yazma öğretiminde fizyolojik, psikolojik ve sosyal etkenler, ikin-ci bölümde yapılandırmacılık ve okuma yazma, üçüncü bölümde okuma ve öğretimi, dördüncü bölümde yazma öğretimi, beşinci bölümde okuma yazma yöntemi olarak ses temelli cümle yöntemi, altıncı bölümde okuma yazma öğretim materyalleri, yedinci bölümde ilkokuma yazma öğretiminde oyun-lar, sekizinci bölümde ilkokuma ve yazma öğretiminde ölçme ve değerlendirme ve do-kuzuncu bölümde de ses temelli cümle tek-niği ile ilkokuma ve yazma öğretimi uygula-ma çalışmaları yer almaktadır.


ISBN: 9786054515486

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Basım Tarihi: Ekim 2014
Baskı Yeri: Ankara

Sayfa Sayısı: 312

Ebat: 16x24


Bu eseri oylarak yorumlayabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızın bilgi verici, açıklayıcı ve adil olmasına dikkat ediniz.
Oyunuz
Adınız ve Soyadınız
Eposta
Yorumunuz