../resim/urun/7570_B.jpg
Kamu Yönetimi Altın Seri

Ciltli

Editör(ler):
Yazar(lar): Ahmet Nohutçu
Yayınevi: Savaş Yayınevi

141,55 % 5 indirim
149,00

Sepete At
Yaklaşık 7 iş günü içerisinde tedarik edilir.
Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 10 ' dir. 100 üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.


Kamu Yönetimi
 
Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi & Tüm Güncel Mevzuat Değişiklikleri ve
Yenilikleri Kapsamında
 
Genişletilmiş 14. Baskı
 
 
 
· Yönetim Bilimi ve Kamu Yönetimi        
 
· Siyaset Bilimi
 
· Türk Siyasal Hayatı
 
· Kentleşme ve Konut Politikaları
 
· Çevre Sorunları
 
İçindekiler
 
Yönetim Bilimi ve Kamu Yönetimi
Birinci Bölüm
Yönetim Bilimi Ve Kamu Yönetimi
İkinci Bölüm
Örgüt (Yönetim) Kuramları
Üçüncü Bölüm
Bürokrasi
Dördüncü Bölüm
Kamu Politikaları Ve Amaç Saptama
Beşinci Bölüm
Planlama
Altıncı Bölüm
Örgütlenme
Yedinci Bölüm
T.C. Devlet Teşkilatı Ve Kamu Yönetimi
Sekizinci Bölüm
Personel Yönetimi
Dokuzuncu Bölüm
Yöneltme Ve Eşgüdüm
Onuncu Bölüm
Denetleme
Onbirinci Bölüm
Kamu Yönetiminin Gelişim Süreci
 
Siyaset Bilimi
Birinci Bölüm
Siyaset Bilimi Nedir?
İkinci Bölüm
Siyasal Sistem
 
Üçüncü Bölüm
Siyasal Güçler
Dördüncü Bölüm
Devlet ve İktidar
Beşinci Bölüm
Siyasal Gelişme
Altıncı Bölüm
Siyasal İdeolojiler
Yedinci Bölüm
Demokrasi Seçimler Ve Siyasal Kültür
 
Türk Siyasal Hayatı
Birinci Bölüm
Klasik Osmanlı Toplum Düzeni Ve
Devlet Teşkilatı
İkinci Bölüm
1623-1918 Dönemleri Arası Osmanlı Devleti,
Milli Mücadele Dönemi Ve Mütarekeler
Üçüncü Bölüm
Tek Parti Devletinin Doğuşu, 1923 – 1927
Dördüncü Bölüm
1928 – 1945 Dönemi
Beşinci Bölüm
1926-1939 Dönemi Dış Siyasettekigelişmeler
Altıncı Bölüm
Çok Partili Yaşam Ve Demokrat
Parti İktidarı (1950 – 1960)
Yedinci Bölüm
1960 – 1980 Dönemleri Arası
Sekizinci Bölüm
1980’den Günümüze
 
Kentleşme ve Konut Politikaları
Birinci Bölüm
Kent Ve Kentleşme Olgusu
İkinci Bölüm
Planlama Ve Kent
Üçüncü Bölüm
Kent Planı Uygulamaları
Dördüncü Bölüm
Bölge Planlamaları
Beşinci Bölüm
Konut Politikası
Altıncı Bölüm
Gecekondu
Yedinci Bölüm
Arsa Politikaları 
Sekizinci Bölüm
Afet Olayları Ve Acil Durum
Dokuzuncu Bölüm
Kent Kuramları ve Toplum Bilimciler
 
Çevre Sorunları
Birinci Bölüm
Çevre ve Temel Kavramlar
İkinci Bölüm
Çevre İle İlgili Temel Konular
Üçüncü Bölüm
Çevre Ekonomisi
Dördüncü Bölüm
Çevrenin Uluslararası Boyutu
Beşinci Bölüm
Düşünsel Temel Perspektifinden Çevrenin Görünümü
Altıncı Bölüm
Çevre İle İlgili Kuruluşlar
Yedinci Bölüm
Çevresel Politikalar
 
 
 
Ondördüncü Baskı İçin Önsöz
 
Çok Kıymetli Öğrencilerim ve Okuyucularım,
KPSS Kamu Yönetimi alanındaki konu başlıkları ve soruların sınavdaki ağırlığı ve sayısı şöyledir:
 
 
Konu Sınavdaki Ağırlığı Soru
Sayısı
Siyaset Bilimi %20 8
Anayasa %15 6
Yönetim Bilimleri %20 8
Yönetim Hukuku %20 8
Kentleşme ve Çevre Sorunları %15 6
Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar) %10 4
 
    2019 yılında yapılan KPSS’de Kamu Yönetimi alanında Anayasa ve İdare Hukuku dışında kitabın kapsamındaki 26 sorunun 23 tanesinin cevabı elinizde tuttuğunuz Kamu Yönetimi kitabımızda açıkça yer almıştır. Bu 23 sorunun da 20 tanesi kitapta önemli kutusu içinde yer alan ya da koyu harflerle yazılıp altı çizili noktalardan gelmiştir.
 
    Ayrıca İdare Hukukundan sorulan 8 sorunun 6 tanesi kitabımızda yer alan İdari Teşkilat, 2 tanesi de Yönetim Bilimlerinin 11. Bölümünde yer alan “Türkiye’de Kamu Yönetimiyle İlgili Önemli ve Güncel Kanunlar” bölümünde anlattığımız 5018 sayılı Kanundan sorulmuş, dolayısıyla 2019’a özgü olmak üzere İdare Hukuku bölümünün 8 sorusunun tamamının cevabı kitabımızda yer almıştır.
 
    Anayasa Hukukundan gelen 6 sorunun 2 tanesi anayasal tarihçeden sorulduğu için cevapları Türk Siyasal Hayatı bölümünde, 1 tanesi de hükümet sistemleriyle ilgili olduğu için cevabı Siyaset Bilimi bölümünde açıkça yer almıştır. Sonuçta, Anayasa Hukuku ile örtüşen kısımlarından dolayı kitabımızda 6 Anayasa Hukuku sorunun 3 tanesi yer almıştır.
 
    Binaenlaeyh, 2019 KPSS Kamu Yönetim alanında 40 sorunun 34 tanesinin cevabı Kamu Yönetimi kitabımızda birebir yer almıştır. Bu netice, kitabı okuyan ve çalışan adayların ideallerine ve hayallerine doğru yürümelerinde mütevazı bir katkımızın ve hizmetimizin olması bilinciyle bizim için bir iftihar, şükür ve daha çok çalışmamız için de azim vesilesi olmaktadır.
 
    Bilvesile, 9 Şubat 2020 tarihinde yapılan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Göç Uzman Yardımcılığı ve İl Göç Uzman Yardımcılığı sınavlarında yönetim bilimi (4+4) ve siyaset biliminden (4+4) gelen kolay sayılabilecek toplam 16 sorunun tamamının da Kamu Yönetimi kitabımızda yer aldığını belirtmek isterim.
 
    Kitaba çalışırken nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğine ilişkin çok sık soruyla karşılaşıyorum. Sınavdan önce kitabın tamamının hızlı bir biçimde, altı çizilerek, dikkat çekici işaretler ve notlar alınarak okunmasının; sınava günler kala da, sadece kitaptaki “önemli” kutularının ve koyu harfle yazılmış ve/veya altı çizilmiş yerlerin 1-2 günde hızla tekrar edilmesinin, sınavda 30’un üzerindedoğru yapmak için gerekli ve yeterli olacağı kanaatindeyim. Ancak zamanı çok çok az kalmış adayların, kitapta yer alan sadece kutular ile koyu ve büyük harfle yazılıp altı çizili kısımları 1 günde hızla ve dikkatle okumaları halinde bile, sınavda Kamu Yönetimi alanına çalışmamış adaylara oranla rahatlıkla çok çok daha fazla doğru yaptıkları onlarca yılın tecrübesiyle sabittir.
 
    KAMU YÖNETİMİ kitabımızın 14. Baskısı, bir önceki 13. Baskıdan sonra özellikle kamu yönetimi teşkilatını ve işleyişini önemli ve ciddi ölçüde etkileyen aşağıdaki hukuki değişiklikler ile idari, ekonomik, siyasal, sosyal ve akademik yenilikler ve gelişmeler dikkatlice ve detaylı bir şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare değişikliklerine varıncaya kadar ilgili bölümler, konular, cümleler ve tablolarda gerekli yenilikler ve güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır:
 
11 Temmuz 2020 Tarih ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
11 Haziran 2020 Tarih ve 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
 
10 Haziran 2020 Tarihinde Son İki Tanesi Çıkarılan 64 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 54 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 4 Mart 2020 Tarih ve 2186 Sayılı ve 13 Mayıs 2020 Tarih ve 2538 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları
 
25 Mart 2020 Tarihli 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
14 Şubat 2020 Tarih ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?
 
Kamuoyunda 1. Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?
 
Anayasa Mahkemesinin 24 Temmuz 2019 Tarih ve E.:2018/73; K.:2019/65 Sayılı DMK 48. Maddede yer alan “Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak” maddesinin İptali Kararı
 
10 Temmuz 2019 Tarih ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?
 
    Devlet teşkilatımızı ve kamu yönetimi sistemimizi önemli ölçüde etkileyen ve dönüştüren tüm bu güncel düzenleme ve gelişmelerin Ülkemizin, Milletimizin ve Devletimizin barışa, huzura, maddi manevi güzelliklere ulaşmasına vesile olmasını niyaz eder; kitabımızın başta kariyer sınavlarına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımın kamu yönetimi displini, teşkilatımız ve işleyişteki idari, yasal, siyasal ve kurumsal değişiklikleri anlayıp kavramalarına ve üstün başarılarına vesile olmasını ümit ederim.
Avşa Adası / 28 Temmuz 2020
Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
E-mail: anohutcu@yahoo.com
 

 


ISBN: 9786257127288

Baskı Sayısı: 14. Baskı

Basım Tarihi: Ağustos 2020
Baskı Yeri: Ankara

Sayfa Sayısı: 1134

Ebat: 16x24

| Özlem NARİN, 20.5.2010 18:02:14

Aynı yazarın Maksimus isimli soru bankasıyla desteklendiğinde güzel sonuçlar vereceğine inandığım, eni ile boyu bir, çıtı pıtı şirin eser :)) 1200 sayfa olmasına rağmen 3- 4 günde rahatlıkla okunabilir; anlatımı oldukça sade ve pratik bilgilere fazlasıyla yer vermiş. Ancak kitabın bazı bölümlerinde ciddi yazım noksanları var. yine de beğendim.


Bu eseri oylarak yorumlayabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızın bilgi verici, açıklayıcı ve adil olmasına dikkat ediniz.
Oyunuz
Adınız ve Soyadınız
Eposta
Yorumunuz

BU KATEGORİDE EN ÇOK SATAN ÜRÜNLER

1
Kamu Yönetimi Altın Seri
323 adet satıldı
141,55

2
Maliye Politikası
149 adet satıldı
45,00

3
Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma

4
Anayasa Hukuku Hocasından Ders Notları

5
Türk Kamu Yönetimi
11 adet satıldı
29,25

6
Sigortacılık
10 adet satıldı
22,92

7
Teorik ve Uygulamalı Üretim Ekonomisi

8
İşletme Kavramlar - İlkeler - İşlevler

9
Şirketler Muhasebesi
3 adet satıldı
26,55

10
Türkiye de Kamu Yönetimi Sorunları Üzerine İncelemeler


ETİKETLER
,