Destek_yayınları_01-01.jpg (178 KB)
Ciltli
140,00 TL
%15
119,00 TL
Yaklaşık 7 iş günü içerisinde tedarik edilir. Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 10 ₺' dir. 100 ₺ üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.
 • Ürün Özellikleri
 • Yorumlar (0)
 • Ödeme Seçenekleri
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Bu Kitapta, Sermaye Piyasası İle İlgilenenlere, Mevcut Mevzuatın Anlaşılır Ve Sistematik Açıklamaları Sunulmaya Çalışılmıştır. Sermaye Piyasası Hukuku Bilgisinin Şirketler, Banka Ve Aracı Kurum Yetkilileri İle Yatırımcılar Başta Olmak Üzere Sermaye Piyasası İle İlgilenen Tüm Kesimlere Faydalı Olacağı Düşüncesindeyiz. Her Bir Kuralın Dayandığı Hukuki Temelleri De Gözeten Çalışmamızın, Konuya İlgi Gösteren Akademisyenlere Ve Meslektaşlarımıza Da Faydalı Olacağını Umuyoruz. İnanıyoruz Ki Sermaye Piyasası Hukukuna İlişkin Bilgiler Yaygınlaşıp Derinleştikçe Sermaye Piyasasında Belirlilik Ve Güvenin Zemini Daha Da sağlamlaşacaktır.(Tanıtım Yazısı)

  İçindekiler

  Giriş

  Birinci Bölüm

  Sermaye Piyasasına Genel Bakış

  §1. Spk Ve Yasa Kapsamı

  I. Düzenleyici Otorite: Sermaye Piyasası Kurulu

  Iı. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kapsamı

  Iıı. Spkn. Ve Bankalar

  Iv. Merkez Bankası Ve Sermaye Piyasası

  §2. Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kavramlar

  I. Sermaye Piyasası Aracı (Spa)

  Iı. Menkul Kıymet

  Iıı. Paylar Ve Pay Benzeri Kıymetler

  Iv. Borçlanma Araçları

  V. Türev Araçlar

  Vı. Yatırım Sözleşmeleri

  §3. Halka Arz Ve Halka Açık Ortaklıklar

  I. "Halka Arz" Ve "Halka Arz Eden"

  Iı. Halka Açık Ortaklık (Hao)

  Iıı. İzahname

  Iv. Kayıtlı Sermaye

  §4. Sermaye Piyasası Kurumları, Yatırım Hizmetleri Ve Borsa

  I. Sermaye Piyasası Kurumları

  Iı. Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri

  Iıı. Borsa

  §5. Konut Finansmanı

  I. Konut Finansmanı Sorunu

  Iı. Konut Finansmanı Sistemi

  Iıı. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (İtmk)

  Iv. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (İdmk)

  V. Konut Finansmanı Fonu

  Vı. Varlık Teminatlı Ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  Vıı. Medeni Kanun'da Düzenlenen İpotekli Borç Senetleri

  §6. Sermaye Piyasası Suçları

  §7. Sermaye Piyasasına İlişkin Diğer Yasa Hükümleri

  I. Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Khk/660 Hükümleri

  Iı. Türk Ticaret Kanunu

  İkinci Bölüm

  Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı

  §1. İzahname Ve İhraç Belgesi

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Halka Arzedilmeksizin İhraç

  Iıı. İzahname Ve İhraç Belgesi Tebliği

  Iv. Pay Tebliği'nde Halka Arz Edilmeksizin İhraç

  §2. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Satış Tebliği

  Iıı. Önemli Tanımlar

  §3. Kaydileştirme

  I. Genel Olarak Kaydileştirme

  Iı. Yasa Hükümleri

  Iıı. Kaydileştirme Tebliği

  Üçüncü Bölüm

  Sermaye Piyasası Araçları

  §1. Halka Arz Ve Paylar

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Pay Tebliği

  §2. Borçlanma Araçları

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Borçlanma Araçları Tebliği

  Iıı. Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği

  §3. Varant Ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Varant Tebliği Hükümleri

  §4. Gayrimenkul Sertifikaları

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği

  §5. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

  I. Türev Araçlar

  Iı. Katılma Payları

  Iıı. Konut Finansmanına İlişkin Spa'lar

  Iv. Kira Sertifikaları

  §6. Spa'ları Konu Alan Teminat Sözleşmeleri

  I. Mülkiyetin Devredildiği Sözleşmeler

  Iı. Mülkiyetin Teminat Verende Kaldığı Sözleşmeler

  Iıı. Temerrüt Hali

  Iv. Yeniden Yapılandırma

  V. Özel Kanun Hükümlerine Dayalı Teminatlar

  Dördüncü Bölüm

  Halka Açık Ortaklıklar

  §1. Halka Açık Ortaklık Statüsü

  I. Halka Açık Sayılma

  Iı. Sonradan Halka Açıklık Statüsü Kazanma

  §2. Kurumsal Yönetim

  I. Genel Olarak Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

  Iı. Yasa Hükümleri

  Iıı. Kurumsal Yönetim Tebliği

  Iv. Uygulanması Tercihe Bırakılmış Hükümler

  V. Kurumsal Yönetim İlkeleri Ve Bankalar

  §3. Kayıtlı Sermaye Sistemi

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Kayıtlı Sermaye Tebliği

  §4. Kar Payı Dağıtımı Ve Kar Payı Avansı

  I. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yasa Hükümleri

  Iı. Kar Payı Avansına İlişkin Yasa Hükümleri

  Iıı. Kar Payı Tebliği

  §5. Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı

  I. Genel Açıklamalar

  Iı. Yasa Hükümleri

  §6. Ortaklığın Kendi Payını Satın Alması Ve Rehin

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Geri Alınan Paylar Tebliği

  §7. Önemli Nitelikte İşlemler

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği

  §8. Pay Alma Teklifi Ve Ortaklıktan Çıkarma

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Pay Alım Teklifi Tebliği

  Iıı. Ortaklıktan Çıkarma Ve Satma Hakları Tebliği

  §9. İmtiyazların Kaldırılması

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. İmtiyazların Kaldırılması Tebliği

  §10. Hao Genel Kurul Toplantıları

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlgili Hükümleri

  §11. Teminat Yönetim Sözleşmesi Ve Teminat Yöneticisi

  I. Genel Olarak

  Iı. Teminat Yöneticisi Ve Görevleri

  Iıı. Diğer Düzenlemeler

  §12. Finansal Raporlar Ve Bağımsız Denetim

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Finansal Raporlama Tebliği

  Iıı. Bağımsız Denetim Tebliği

  Iv. Bağımsız Denetimin Amacı Ve Genel İlkeleri

  §13. Özel Durumların Kamuya Açıklanması

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Özel Durumlar Tebliği

  §14. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Sorumluluk

  I. Sorumlu Kişiler

  Iı. Tazminat

  §15. Kanun Kapsamından Çıkma Ve Muafiyetler

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Kanun Kapsamından Çıkma Tebliği

  Beşinci Bölüm

  Yatırım Hizmetleri

  §1. Genel Esaslar Ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Yasa Hükümleri

  I. Genel Esaslar

  Iı. Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri

  §2. Yatırım Hizmetleri Tebliği

  I. Yatırım Hizmetleri Ve Yan Hizmetler

  Iı. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti

  §3. Kitle Fonlaması

  I. Konu

  Iı. Yasa Hükümleri

  Iıı. Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği

  Altıncı Bölüm

  Sermaye Piyasası Kurumları

  §1. Yatırım Kuruluşları

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Yatırım Kuruluşları Tebliği

  §2. Yatırım Ortaklıkları

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Spk'nın Yetkileri

  Iıı. Sabit Sermayeli Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğ Hükümleri

  Iv. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (Gyo) Tebliği Hükümleri

  V. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (Gsyo) Tebliği Hükümleri

  §3. Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları (Dsyo'lar)

  I. Konu

  Iı. Yasa Hükümleri

  Iıı. Tebliğ Hükümleri

  §4. Yatırım Fonları

  I. Genel Olarak

  Iı. Yasa Hükümleri

  Iıı. Yatırım Fonları Tebliği Hükümleri

  §5. Portföy Yönetimi Ve Portföy Saklama

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Portföy Yönetim Tebliği Hükümleri

  §6. Konut Ve Varlık Finansmanı

  I. Konu

  Iı. Tarihsel Gelişim

  Iıı. Yasa Hükümleri

  Iv. Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (Vidmk) Tebliği Hükümleri

  §7. Varlık Kiralama Şirketleri Ve Kira Sertifikaları

  I. Yasa Hükümleri

  §8. Merkezi Takas Kuruluşları/ Takasbank

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Merkezi Takas Kuruluşları Yönetmeliği Hükümleri

  §9. Merkezi Saklama Kuruluşları

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Yönetmelik Hükümleri

  §10. Merkezi Kayıt Kuruluşu (Mkk)

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Çeşitli Hükümler

  Iıı. Mkk Yönetmeliği Hükümleri

  §11. Veri Depolama Kuruluşları

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Veri Depolama Tebliği Hükümleri

  §12. Bağımsız Denetim Kuruluşları

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Bağımsız Denetim Tebliği Hükümleri

  §13. Derecelendirme Ve Değerleme Kuruluşları

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Derecelendirme Tebliği Hükümleri

  Iıı. Değerleme Tebliğleri Hükümleri

  Yedinci Bölüm

  Diğer Sermaye Piyasası Kuruluşları

  §1. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Tspb)

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Tspb Statüsü

  §2. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

  I. Yasa Hükümleri

  §3. Yatırımcı Tazmin Merkezi (Ytm)

  I. Yasa Hükümleri

  Iı. Yönetmelik Hükümleri

  §4. Ytm'ce Yürütülen Tedrici Tasfiye

  I. Konu

  Iı. Yasa Hükümleri

  Iıı. Yönetmelik Hükümleri

  §5. Borsalar

  I. Konu

  Iı. Yasa Hükümleri

  Iıı. Borsa İstanbul A.Ş.

  Iv. Borsa Yönetmelikleri

  Sekizinci Bölüm

  Sermaye Piyasasında Denetim, Tedbirler Ve Yaptırımlar

  §1. Sermaye Piyasasında Denetim

  I. Denetimin Kapsamı

  Iı. Denetime Yetkili Olanlar

  §2. Çeşitli Yasal Tedbirler

  I. Genel Olarak

  Iı. Yasa Hükümleri

  §3. İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller

  I. İdari Para Cezası Gerektiren Haller

  §4. Sermaye Piyasası Suçları

  I. Konu

  Iı. Bilgi Suistimali (İçerden Öğrenenlerin Ticareti)

  Iıı. Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon)

  Iv. Usulsüz Halka Arz

  V. İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulunma

  Vı. Güveni Kötüye Kullanma Suçları

  Vıı. Kayıtlara İlişkin Sahtecilik

  Vııı. Denetimin Engellenmesi Suçları

  Ix. Belgelerde Usulsüzlük Yapılması

  X. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranma

  Xı. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri

  Xıı. Yazılı Başvuru Ve Özel Soruşturma Usulleri

  Dokuzuncu Bölüm

  Dijital/ Kripto Paralar

  §1. Dijital/ Kripto Paralar Hakkında Genel Bilgiler

  I. Konu

  Iı. Tanımlar

  Iıı. Genel Bilgiler

  Iv. Kripto Para İşlemleri

  §2. Dijital/ Kripto Para Düzenlemeleri

  I. Genel Hükümler

  Iı. Kambiyo Mevzuatı

  Iıı. Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri Düzenlemeleri

  Iv. Sermaye Piyasası Mevzuatı

  V. Suç Gelirlerinin Aklanması Mevzuatı

  Son Söz

  Basım Tarihi: Kasım 2021

  Baskı Sayısı: 1

  Sayfa Sayısı: 486

  Ağırlık: 486

  En/Boy: 16.2/23.5

  Cilt Tipi: Ciltli

  Kağıt Tipi: 1. Hamur

  Basım Yeri: Türkiye/Ankara

  Basım Dili: Türkçe

  Barkod: 9786257528313

  Katkıda Bulunanlar
Ürün Yorumları
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.