../resim/urun/438330_B.jpg

Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu

SATIN AL

Editör(ler) :
Ayça Çebi 
Yazar(lar) : İlknur Reisoğlu Ayça Çebi Fatih Yaman Melike Arslan Seyhan Eryılmaz Toksoy Tuğba Bahçekapılı Özdemir Ömer Koçak Mithat Çiçek Hakan İslamoğlu Mustafa Serkan Abdüsselam Neşe Sevim Çırak Ömer Faruk İslim Volkan Kukul Dilara Arzugül Aksoy Engin Kurşun Canan Çolak Yiğit Emrah Turgut Alper Aslan Tuğba Mutlu 
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
ISBN: 9786058006041
Baskı Sayısı: 1.Baskı
Basım Tarihi: 1.2.2020
Baskı Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 484
Ebat: 16x23.5

Dijital teknolojilerin hayatın her alanında kendini göstermesiyle birlikte başlayan dönüşüm yolculuğunda, bireylerin dijital yeterliklerini geliştirmeleri bir gereklilik haline gelmiştir. Her ne kadar dijital teknolojilere erişim ve dijital teknolojileri kullanım oranları gün geçtikçe artsa da çalışmalar bu teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılmadığını göstermektedir. Dijital teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılması, bireylerin dijital yeterliklerini geliştirmeye yönelik farkındalıklarının oluşması ile birlikte bu konuda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ile mümkündür.

Bu kitapta, kuramsal temellerle birlikte dijital yeterliklere yönelik uygulamalar geniş bir yelpazede ele alınarak dijital yeterlik konusunda farkındalık kazandırılması ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kitap dijital yeterlik çerçevelerinden biri olan DigComp temel alınarak yapılandırılmıştır. Bu bağlamda “bilgi ve veri okuryazarlığı”, “iletişim ve iş birliği” , “dijital içerik geliştirme”, “güvenlik” ve “problem çözme” boyutları ele alınmıştır ve her bir boyut kitaptaki bölümlerle ilişkilendirilmiştir. Kitap on altı bölümden oluşmaktadır. Bu kapsamda kitabın ilk bölümünde; dijital yeterlik kavramına ve kuramsal çerçevelere, ikinci bölümünde; bilgi ve veri okuryazarlığına, üçüncü bölümünde; dijital ortamlarda vatandaşlık, etik ve kimlik yönetimine, dördüncü bölümünde; iletişim ve iş birliğinde kullanılan dijital uygulamalara, beşinci bölümünde; dijital içerik geliştirmede sunu uygulamalarına, altıncı bölümünde; görsel uygulamalara, yedinci bölümünde; ses ve video uygulamalarına, sekizinci bölümünde; animasyon uygulamalarına, dokuzuncu bölümünde; web sitesi uygulamalarına, onuncu bölümünde; artırılmış gerçeklik uygulamalarına, on birinci bölümünde; ölçme-değerlendirme uygulamalarına, on ikinci bölümünde; programlama uygulamalarına, on üçüncü bölümünde; telif hakları ve lisanslamaya, on dördüncü bölümünde; donanımsal teknolojiler ve çevrim içi ortamlarda güvenliğe, on beşinci bölümünde; dijital ortamlarda riskler ve başa çıkma stratejilerine ve on altıncı bölümünde; dijital çağda problem çözme konularına yer verilmiştir.

Dijital yeterliğin her bir alt boyutuna ilişkin hazırlanan bölümlerde yazarların gerek teorik gerekse de uygulamaya dönük paylaştığı bilgilerle, bireylerin teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra öğrendiklerini uygulayabilmeleri de amaçlanmıştır.

Kitap genel bağlamda bireylerin dijital yeterliklerinin geliştirilmesini amaç edinirken özelde bu yeterliğe sahip bireylerin yetiştirilmesinde rol alan eğitmenlere de rehber olacak niteliktedir. Geniş bir kitleye hitap eden kitap, yükseköğretim düzeyinde yer alan öğretim teknolojileri ve bilişim teknolojileri derslerinde kullanılabileceği gibi, dijital teknolojilerin farklı öğretim alanlarına entegrasyonuna yönelik çeşitli derslerde de destekleyici kaynak olarak kullanılabilir. Kitabın hazırlanması sürecinde gerek bölümlerin yazılmasına gerekse de yazılan bölümlerin değerlendirilmesine katkı sağlayan ve büyük bir özveriyle bölümlerini düzenleyen tüm meslektaşlarıma emeklerinden dolayı yürekten teşekkür ederim. Dijital çağda gelişime ve dönüşüme açık olan siz değerli okurlara katkı sağlaması dileğiyle.
Editör
Ayça Çebi


    TAKİP EDİN :
YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI
Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No: 45 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 430 67 50 - 51 Belgeç: +90 312 435 44 60
Eposta: satis@pegem.net
© 2005-2019