../resim/urun/480040_B.jpg

Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi

SATIN AL

Editör(ler) :
Diğdem Müge Siyez Tansu Mutlu Çaykuş 
Yazar(lar) : Olcay Yılmaz Yağmur Soylu Tansu Mutlu Çaykuş Nurten Karacan Özdemir Oğuzhan Kırdök H. Arif Doğanülkü Betül Meydan Özlem Ulaş Kılıç Gökçen Aydın Safiye Sunay Yıldırım Doğru Marilena Z. Leana  Fidan Korkut Owen Serap Özdemir Bişkin Fatma Dilek Tel Emir Tufan Çaykuş Zeynep Erkan Atik Tülin Acar Erol Esen 
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
ISBN: 9786257228022
Baskı Sayısı: 1.Baskı
Basım Tarihi: 1.11.2020
Baskı Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 688
Ebat: 16x23,5

Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi adlı bu kitap, bireylerin kariyer gelişimini yaşam boyu bakış açısıyla değerlendirerek kariyer psikolojik danışmanlığı alanında çalışan uzmanlara, mesleki rehberlik ve kariyer psikolojik danışmanlığı hizmetlerini sunan psikolojik danışmanlara, bu hizmetlerin niteliğini artırmaya çalışan bireylere, konuyla ilgili çalışmalar yürüten araştırmacılara, kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğrencilere, psikolojik danışma ve rehberlik alanının eğitimcilerine ve son olarak bu alanla ilgili olan herkese kapsamlı bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

21. yüzyılın getirileriyle beraber bireylerin değişen kariyer gelişimine ışık tutan bu kitap, “Yaşam Boyu Gelişim ve Kariyer Gelişimi”, “Yaşam Dönemleri ve Kariyer Gelişimi”, “Özel Gereksinimli Bireylerin Kariyer Gelişimi”, “Yaşam Boyu Kariyer Gelişim Müdahaleleri” ve “Kariyer Psikolojik Danışmanlığı” olmak üzere beş kısımdan oluşmaktadır. Bireysel farklılıklara duyarlı ve farklı kariyer gelişim özelliklerini dikkate alan bir anlayışla yazılan bu kitapta, yaşam boyu gelişimsel bakış açısına, yaşam boyu kariyer gelişimiyle ilgili temel kavramlara, kariyer gelişim kuramları açısından bireylerin kariyer gelişimlerine, kariyer aşamalarına, farklı gelişim dönemlerindeki (çocukluk, ergenlik, beliren yetişkinlik, yetişkinlik) bireylerin kariyer gelişim özelliklerine ve gelişim dönemine uygun kariyer gelişim müdahalelerine, özel gereksinimli bireylerin kariyer gelişimlerine, kariyer gelişim programlarının geliştirilme, uygulanma ve değerlendirilme süreci, bireyle ve grupla kariyer psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığında bireyi tanıma ve değerlendirme ve son olarak kariyer yapılandırmada yaşam tasarımı danışmanlığı üzerinde durulmaktadır.

Kitabın tamamı içinde bulunduğumuz kültüre uygun şekilde tasarlanmış, vaka örnekleriyle desteklenmiş ve uygulama etkinleriyle zenginleştirilmiştir. Hazırlık sorularıyla okuyucunun dikkatinin konuya çekilmesiyle başlayan her bir bölüm hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki kuramsal açıklamalarla ve uygulamaya dönük önerilerle devam ettirilerek okuyucunun bölüm bazında öğrendiklerini sorgulayabileceği değerlendirme sorularıyla sonlanmaktadır. Kitabın içeriğinde ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim olmak üzere farklı eğitim kademelerinde ve yetişkinlerin bu hizmeti alabileceği farklı ortamlarda uygulanabilecek kariyer gelişim müdahaleleri detaylı bir biçimde açıklanarak psikolojik danışmanlara yol göstermektedir. Son olarak bu kitap, gelişimsel yetersizliği olan veya üstün yetenekli bireylerin kariyer gelişimine odaklanması ve özel gereksinimli bireylere yönelik kariyer gelişim müdahalelerine dair örnekler sunması yönüyle ön plana çıkmaktadır.


    TAKİP EDİN :
YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI
Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No: 45 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 430 67 50 - 51 Belgeç: +90 312 435 44 60
Eposta: satis@pegem.net
© 2005-2019