Kitabın tam metnini indirmek için TIKLAYINIZ!

Asiye DUMAN, 1966 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğmuştur. İlkokulu 1977 yılında Kırıkhan’da, ortaokulu ve liseyi ise Kilis Kız Öğret - men Lisesinde bitirmiştir. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1992 yılında Prof. Dr. Abdurrahman Güzel danışmanlığında hazırladığı “1923-1957 Yılları Arasında Ortaokul ve Liseler için Hazırlanan Türkçe, Türk Dili ve Edebi - yatı Programları Üzerine Bir İnceleme” adlı teziyle yüksek lisans öğreni - mini tamamlamış olup bilim uzmanı unvanını almıştır. 1997 yılında Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu yönetiminde hazırladığı “Üniversi - telerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri Dışındaki Bölümlerinde Türkçe - nin Eğitimi ve Öğretimi” konulu teziyle doktora öğrenimini tamamla - mış ve doktor unvanını almıştır.

Asiye DUMAN, meslek hayatına 1987-1988 eğitim-öğretim yılında Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Arpalı köyünde başlamıştır. Aynı yıl Ankara Tevfik İleri İmam-Hatip Lisesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapmıştır. Bir yıllık öğretmenlik deneyiminin ardından 1989 yılında Gazi Üniversitesinde Türk dili okutmanı olarak akademiye adım atmıştır. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalına yardımcı doçent doktor olarak ataması yapılmıştır. Otuz yılı aşkın bir süre, yapmış olduğu pek çok bilimsel çalışmanın yanı sıra yetiştirdiği sayısız eğitimci ve bilim insanı ile akademiye, bilime ve ülke - mize hizmet etmiştir. Asiye DUMAN, Prof. Dr. Hayri DUMAN ile evli ve üç çocuk annesidir.

 


    TAKİP EDİN :
YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI
Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No: 45 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 430 67 50 - 51 Belgeç: +90 312 435 44 60
Eposta: satis@pegem.net
© 2005-2019