Kitabın tam metnini indirmek için TIKLAYINIZ!

1949’da ekinlerin biçildiği bir ayda dünyaya geldi. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra üniversite öğrenimini bitirinceye kadar devam eden yatılı bir öğrenci olarak Kayseri Mimar Sinan İlk Öğretmen Okulu’na girdi. Son sınıfa geçmişti ki, öğretmenler kurulu tarafından Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Sınıfına seçildi. 1972’de MEB Ankara Yüksek Öğretmen Okulu adına okuduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Psikoloji-Pedagoji Kürsüsü’n - den mezun olduktan sonra liselerde felsefe grubu dersleri öğretmenli - ği, eğitim enstitüsü ve yüksek öğretmen okullarında meslek bilgisi ders - leri öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. 1982’de öğretmen yetiştiren kurumların üniversitelere devredilmesinden sonra lisansüstü eğitimine başlayarak 1985’de Prof. Dr. Saffet BİLHAN’ın danışmanlığında yürüttü - ğü “Özel Dershaneler ve İşlevleri” konulu teziyle yüksek lisansını, 1988’de Prof. Dr. Hasan Ali KOÇER’in danışmanlığında yürüttüğü “Tür - kiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Problemi” konulu teziyle de doktorasını tamamladı. Akademisyenliğini kuruluşundan itibaren Gazi Üniversitesinde sürdüren, çalışmaları öğretmen eğitimi alanında yoğunlaşan DUMAN, 1995’de doçent, 2001’de profesör oldu. 2015’ten beri Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görevini sürdürmektedir


    TAKİP EDİN :
YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI
Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No: 45 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 430 67 50 - 51 Belgeç: +90 312 435 44 60
Eposta: satis@pegem.net
© 2005-2019